ΕΑΣ Πεζών: Ένας συνεταιρισμός-μοντέλο

06-12-2012, 19:32
ΕΑΣ Πεζών: Ένας συνεταιρισμός-μοντέλο

«Οι νέοι επιστρέφουν στην παραγωγή αλλά όχι διότι δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, αλλά διότι στην ουσία εκδιώχθηκαν από τα αστικά κέντρα λόγω της κρίσης» Είναι ίσως ο πλέον αγαπητός -σε όλους- πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η φωνή του ενώνει.

 

O Γιώργος Φραγκιουλάκης είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει συνδέσει τ’ όνομά του με την ΕΑΣ Πεζών, μιας οργάνωσης που έχει προ πολλού περάσει τα σύνορα της Ελλάδας.

 

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός συνεταιρισμού;

Ανεξάρτητα από την μορφή μιας οργάνωσης, ορισμένες προϋποθέσεις είναι ίδιες:

1. Συντονισμένο πλαίσιο αποφάσεων που απαιτεί καλή συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων που αποφασίζουν και αυτών που προτείνουν.

2. Ευελιξία στην λήψη αποφάσεων.

3. Εμπρόθεσμες αποφάσεις για την εκμετάλλευση των παρουσιαζόμενων ευκαιριών (on time).

4. Διαρκείς έρευνα της αγοράς (καινοτομίες).

5. Χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνικών παραγωγής – εμπορίας.

 

Το μοντέλο «συνεταιρισμός-επιχείρηση» είναι η λύση για την αντιμετώπιση των μεσαζόντων ;

 

Η συνεταιριστική μορφή οργάνωσης μιας επιχείρησης είναι κατά κάποιο τρόπο απαλλαγμένη από τον κλειστό κύκλο αναπαραγωγής κέρδους του κεφαλαίου.

 

Στο μέτρο που οι συνεταιριστές δεν θέλουν να συσσωρεύουν κέρδη «σε βάρος των ίδιων και των καταναλωτών» είναι προφανές ότι τα επιπλέον κέρδη όταν υπάρχουν επανεπενδύονται για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης ή διανέμονται στους παραγωγούς - καταναλωτές όταν αυτά δεν μπορούν να επανεπενδυθούν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο συνεταιρισμός είναι στην ουσία μια οργάνωση, η οποία μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό αναδιανομής εισοδήματος και στα πλαίσια της λειτουργίας του μέσα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα λειτουργίας της αγοράς .

 

Το «Κίνημα της πατάτας» είναι απάντηση στην κρίση;

 

Η αυθόρμητη αντίδραση μιας ομάδας ανθρώπων - παραγωγών χωρίς συντονισμένη οργάνωση και δίκτυο διανομής, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, δίνει όμως το έναυσμα να ευαισθητοποιηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν τις παραπάνω δομές π.χ. συνεταιρισμοί και στο βαθμό που διαθέτουν τα παραπάνω (οργάνωση - δίκτυα) να επέμβουν δυναμικότερα στην αγορά.

 

Η λύση για τους υπερχρεωμένους συνεταιρισμούς;

 

Όσο δεν διορθώνονται οι αδυναμίες των υπερχρεωμένων συνεταιρισμών, λύση δεν υπάρχει. Εάν δεν οργανωθούν και δεν στελεχωθούν σωστά, εάν δεν λειτουργήσουν συντεταγμένα και ορθολογικά κάθε προσπάθεια θα ισοδυναμεί με κάποιον που προσπαθεί να γεμίσει μια τρύπια δεξαμενή. Όση βοήθεια δίνεται θα χάνεται χωρίς να πραγματοποιηθεί ο στόχος της βοήθειας.

 

Τί πρέπει να γίνει για να επιστρέψουν οι νέοι στην παραγωγή;

 

Δυστυχώς οι νέοι επιστρέφουν στην παραγωγή αλλά όχι διότι δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, αλλά διότι στην ουσία εκδιώχθηκαν από τα αστικά κέντρα λόγω της κρίσης. Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Ας ελπίσουμε ότι λόγω της ηλικίας και των μέσων που διαθέτουν (μόρφωση - τεχνολογία) θα δώσουν αυτοί περαιτέρω ώθηση στην παραγωγή. Οι συνεταιρισμοί μπορούν να ηγηθούν της κοινωνίας στις σημερινές συνθήκες; Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τί θα γίνει.

 

Η Δυτική Κοινωνία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα ανταγωνιστικότητας και προς το παρόν επικρατεί η λύση του άκρατου φιλελευθερισμού. Οι συνεταιρισμοί μπορούν ασφαλώς να βοηθήσουν αφού λειτουργούν παράλληλα με τα κάθε μορφής οικονομικά συστήματα. Το αν θα ηγηθούν είναι αδύνατο να απαντηθεί λόγω και της αβεβαιότητας που επικρατεί σήμερα στον δυτικό κόσμο. Σίγουρα όμως θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και ίσως συντελέσουν στην λύση των σημερινών σημαντικών προβλημάτων.

 

Ένας δυναμικός αγρότης

 

Ο κ. Γιώργος Φραγιουλάκης, αγρότης–ηλεκτρολόγος, είναι πρόεδρος της ΕΑΣ Πεζών από το 1995 και μέχρι σήμερα.

Είναι ενεργό μέλος του ΠΑΣΟΚ και κατά καιρούς έχει διατελέσει: Αντιπρόσωπος της ΕΑΣ Πεζών στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στον πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό Αστριτσίου του δήμου «Νίκος Καζαντζάκης», αντιπρόεδρος αλλά και μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣ Πεζών. Αρχή του: με διαφάνεια και όραμα μπορούμε να φέρουμε στην πρωτοπορία τους συνεταιρισμούς.

 

«Yποστηρίζετε τόν συνεταιρισμόν και την Ενωσίνσας»

 

«Υποστηρίζετε τόν Συνεταιρισμόν καί τήν 'Ενωσίν σας. Είναι οί βοηθοί σας καί οί προστάτες σας. 'Οσάκις σάς κατηγορούν τόν Συνεταιρισμόν σας ή τήν Ένωσιν ζητήσετε καί θά βρήτε πάντοτε πώς αυτός πού τούς κατηγορεί έχει συμφέρον νά είναι έναντίον τού Συνεταιρισμού ή τής 'Ενώσεώς σας. 'Οταν έχετε παράπονα μή τά συζητάτε στά καφενεία γιατί πολλαίς φοραίς έχετε άδικο, καί τότε κάνετε κακό στόν έαυτόν σας, τόσο μεγάλο κακό, πού δέν μπορεί νά σάς τό κάνη μηδέ ό μεγαλύτερος έχθρός σας. Γιά κάθε παράπονο καταφεύγετε αμέσως στόν Συνεταιρισμόν ή στην 'Ενωσιν». Στο «Βιβλιάριο του Πρώτου Συνεταιριστή», που αρχές του 1933 έπαιρναν στα χέρια τους οι αγρότες των Θαυματοχωριτών, οι παραπάνω 91 λέξεις αποτελούσαν κάτι σαν ένα μικρό μανιφέστο.

 

Αυτός άλλωστε ήταν ο στόχος της ομάδας των δραστήριων Κρητικών, που στο ξεκίνημα της ίδιας χρονιάς, προσυπέγραφαν την ίδρυση της Ένωσης Πεζών, με πρόεδρο τον Μιχαήλ Οικονομίδη και διευθυντή τον Κωνσταντίνο Καλεμικεράκη. Σχεδόν 80 χρόνια μετά την ίδρυση της Ένωσης Πεζών, αυτές οι 91 λέξεις, εκφράζουν με μοναδικό τρόπο την ανάγκη που υπάρχει σήμερα για ένα ενωμένο συνεταιριστικό κίνημα, ικανό να αντιμετωπίσει την κρίση. Όπως έκαναν τα δέκα «θαυμαστά χωριά της Κρήτης (Αγιές, Παρασκιές, Άγιος Βασίλειος,Βαρβάροι ή Μυρτιά, Καλλονή, Καταλαγάρι, Κελλιά, Κουνάβοι, Μελέσσες, Πεζά και Χουδέτσι) τα οποία ένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν την «Ένωση Πεζών» στην προσπάθειά τους και δύναμη να αποκτήσουν και τα προϊόντα τους να έχουν καλύτερη τύχη. Και όπως αποδείχτηκε είχαν δίκιο, αφού η «Ένωση Πεζών» πέρασε στην πρωτοπορία με τα προϊόντα της να έχουν γίνει γνωστά σε όλο τον κόσμο.

 

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων. Δραστηριοποιείται με δύο βασικά προϊόντα: Κρασί και ελαιόλαδο, και αποτελεί πρότυπη οργάνωση στον αγροτοσυνεταιριστικό χώρο από το 1933. Αξίζει να τονιστεί ότι η ΕΝΩΣΗ Πεζών οινοποιεί ετησίως 15.000 τόνους οινοστάφυλα, ενώ στα 2 ιδιόκτητα ελαιουργεία της αλέθονται 6.000 τόνοι ελαιόκαρπου. Η εμφιάλωση του ελαιολάδου αγγίζει τους 2.000 τόνους ετησίως ενώ του κρασιού 8.000 τόνους. Η πρωτότυπη συσκευασία Tetra Pak ξεπέρασε πέρυσι τους 4.000 τόνους σε κρασί και λάδι. Η ΕΝΩΣΗ Πεζών κατέχει, για τη διανομή των προϊόντων της, ιδιόκτητες αποθήκες 10.000 τ.μ., σε 3 κέντρα χειρισμού ετοίμων προϊόντων στρατηγικά τοποθετημένα ανά την επικράτεια, καθώς και ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ο οποίος αποτελείται από 28 οχήματα.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.02.2017 13:32

Οδ. Κωνσταντινόπουλος: Στόχος η δεύτερη θέση στις εκλογές
Τουλάχιστον η δεύτερη θέση στις εκλογές για την ανάδειξη ηγεσίας στο χώρο της Κεντροαριστεράς είναι ο στόχος που θέτει ο βουλευτής...

02.13.2017 15:07

Αποστόλου: Θεσμικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα
«Οι συναντήσεις αυτές μας κάνουν σοφότερους, θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πριν από τις κινητοποιήσεις», δηλώνει ο υπουργός Αγροτικής...

08.04.2014 10:39

Expoagrotic: Η έκθεση που καλύπτει όλη την παραγωγική αλυσίδα
Στις αρχές Οκτωβρίου, από τις 2 μέχρι τις 5 του μηνός, ανοίγει τις πύλες της η έκθεση “Expoagrotic”, η οποία αφορά ολόκληρη την παραγωγική...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<