9+1 απαντήσεις για τις κατασχέσεις

12-02-2013, 18:20
9+1 απαντήσεις για τις κατασχέσεις

Ειδοποιητήρια ακόμα και για κατασχέσεις στέλνει τις επόμενες μέρες το υπουργείο Οικονομικών ώστε να πιέσει τους περίπου 2,3 εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου να ξεκινήσουν να αποπληρώνουν τα χρέη τους, με τη τρόικα να απαιτεί περίπου 2 δισ. ευρώ από τα ληξιπρόθεσμα, έως το τέλος του έτους. Ο κλοιός σφίγγει ακόμα και γύρω από τους μικροοφειλέτες, δηλαδή όσους χρωστάνε κάτω από 3.000 ευρώ. Το πρώτο βήμα από το υπουργείο Οικονομικών είναι η αποστολή ειδοποίησης για την οφειλή. Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση, ακολουθεί επιστολή σε πιο αυστηρό ύφος και εν συνεχεία γίνεται εξώδικη όχληση.

 

Έαν ο οφειλέτης εξακολουθεί να αγνοεί τη πρόσκληση του υπουργείου, τότε η εντολή που έχει δοθεί είναι να ξεκινά διαδικασία κατάσχεσης σε ακίνητα του οφειλέτη, ενοίκια και καταθέσεις, ακόμα και στο 25% μισθών και συντάξεων, με το ακατάσχετο να ορίζεται στα 1.000 ευρώ.

 

Σημειώνεται ότι εφόσον οι οφειλές ξεπερνάνε τις 5.000 ευρώ, τότε προβλέπεται άσκηση ποινικής δίωξης. Στο μεταξύ, υπήρξε εισήγηση για μείωση του ορίου κατάσχεσης από τα 1.000 ευρώ στα 600, κάτι που μάλλον δεν θα προχωρήσει. Υπολογίζεται ότι περίπου 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστάνε έως 3.000 ευρώ στο Δημόσιο, με το σύνολο αυτών των οφειλών να φτάνει στο 1,1 δισ ευρώ και περίπου 100 χιλιάδες είναι εκείνοι με οφειλές από 3.000 έως 300.000 ευρώ, με το σύνολο των οφειλών τους να υπολογίζεται στα 3 δισ ευρώ.

 

Σημειώνεται πως η τρόικα έχει ζητήσει να τροποποιηθεί ο Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου αφ ενός το Δημόσιο να απαιτεί εγγυήσεις της προσωπικής περιουσίας για όλους όσοι οφείλουν στο Δημόσιο μεγάλα ποσά, αφ ετέρου για να γίνουν αυστηρότερες οι ποινές φυλακίσεως για τους μεγαλοοφειλέτες. Δέκα απαντήσεις για τις κατασχέσεις Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος; Για την είσπραξη ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., τα εξής μέτρα:

 

α) Κατάσχεση απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων και τυχόν άλλων εισοδημάτων που δικαιούται να εισπράξει από τρίτους.

 

β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, που είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε σε χέρια τρίτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή και η κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών.

 

γ) Κατάσχεση ακινήτων.

 

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την κατάσχεση μισθών, συντάξεων, καταθέσεων

 

Οι οφειλέτες προς το δημόσιο θα πρέπει να γνωρίζουν τί προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με την κατάσχεση μισθών και συντάξεων, των τραπεζικών καταθέσεων και άλλων κινητών αξιών. Όσον αφορά τις κατασχέσεις μισθών, συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων, επιτρέπεται η κατάσχεση του 25%, εφόσον το ύψος τους υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Αν σε κάποιον εξακολουθεί να κατάσχεται ο μισθός ή η σύνταξη παρά το γεγονός ότι αυτή δεν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση προσκομίζοντας φυσικά και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ύψος των αποδοχών του.

 

Μπορεί να γίνει κατάσχεση πρώτης κατοικίας;

 

Όχι.Η πρώτη κατοικία «προστατεύεται»» από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς έως 31/12/2013.

 

Πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά οφειλέτη του Δημοσίου;

 

Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ και εφόσον η καθυστέρηση καταβολής υπερβαίνει τους 4 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής.

 

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, προς νομικά πρόσωπα και προς τρίτους, για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;

 

Δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης κατά οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων ύψους μέχρι 300 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων. Η πιο πάνω ρύθμιση δεν ισχύει για πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καθώς και για οφειλές υπέρ Ο.Τ.Α.

 

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό, για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

 

Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των 1.000 ευρώ, μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, όμως το εναπομένον ποσό από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

 

Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;

 

Όχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας. Εν τω μεταξύ ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, μετά από αίτησή του, να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος. Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε, η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου.

 

Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο;

 

Ναι.

 

Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;

 

Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.

 

Επιτρέπεται η κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων;

 

Ναι. Έχει ενεργοποιήθηκε και διάταξη που επιτρέπει την κατάσχεση απαιτήσεων στα χέρια τρίτων. Εάν, π.χ. έχετε ακίνητο το οποίο νοικιάζετε, αλλά έχετε και ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε η εφορία μπορεί να κατάσχει απευθείας το ενοίκιο και να ζητήσει τα χρήματα από τον ενοικιαστή.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.26.2020 17:48

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιστώνονται σταδιακά 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων
Συγκεκριμένα, πιστώνονται 29.887.590,34 ευρώ άμεσων επιχορηγήσεων στον τομέα Αιγοπροβατοτροφίας σε συνολικά 39.368 δικαιούχους, οι οποίοι...

06.04.2020 14:36

Πληρωμή κρατικών ενισχύσεων 3,1 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ
Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 3,1 εκατ. € θα καταβάλλει σήμερα σε 2.777 δικαιούχους παραγωγούς ο ΕΛΓΑ.

09.25.2019 15:26

Πληρωμή 5,7 εκατ. ευρώ σε 5.308 δικαιούχους από τον ΕΛΓΑ
Από αύριο, Πέμπτη, ξεκινά η καταβολή των αποζημιώσεων.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<