Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

30-06-2015, 13:41
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Περίοδος όψιμης φύτευσης της ντομάτας και της μελιτζάνας στον λαχανόκηπο, καθώς και της όψιμης σποράς της ρόκας και του ραδικιού. Εποχή που προσβάλλονται τα υπαίθρια κηπευτικά από τον τετράνυχο και από τις κάμπιες και η περίοδος για την εφαρμογή ηλιοαπολύμανσης για την αντιμετώπιση των ζιζανίων και των μυκήτων των κηπευτικών των θερμοκηπίων της Νότιας Ελλάδας.


Στο βαμβάκι απαιτείται μηχανικό σκάλισμα για την αντιμετώπιση των ζιζανίων και υπάρχει ανάγκη προσοχής στις χορηγούμενες ποσότητες νερού στο επόμενο διάστημα. Συνεχίζεται η προσπάθεια της αντιμετώπισης της μυίγας της Μεσογείου στις ποικιλίες Valencia της πορτοκαλιάς και στα γκρέιπ-φρουτ και προσοχή στο κίνδυνο που διατρέχουν τα εσπεριδοειδή στο διαλευρώδη και στον εριώδη αλευρώδη.

 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (Υπαίθρια και υπό κάλυψη)

 

Επισημαίνεται ότι αυτή την εποχή μπορεί να φυτευτούν η όψιμη ντομάτα και μελιτζάνα και να σπαρθούν η ρόκα και τα ραδίκια, σε υπαίθριο λαχανόκηπο μικρής έκτασης, που προορίζεται για κάλυψη μικρών οικογενειακών αναγκών.

 

Αυξάνεται η συχνότητα των αρδεύσεων για τα λαχανικά που σπάρθηκαν νωρίτερα, επειδή ήδη βρισκόμαστε σε περίοδο ανόδου των θερμοκρασιών και για τα αναπτυγμένα φυτά της ντομάτας και της πιπεριάς πρέπει να προβλεφθεί άμεση σκίαση.

 

Εφιστάται η προσοχή για αυξημένες ποσότητες νερού, που θα απαιτηθούν για τα λαχανικά που θα σπαρθούν ή φυτευτούν αυτή την εποχή.

 

Τα κηπευτικά που είναι υπαίθρια κινδυνεύουν να προσβληθούν την περίοδο αυτή από τετράνυχο, με αρχικά συμπτώματα τον μεταχρωματισμό και στη συνέχεια τη συστροφή και την πτώση των φύλλων. Σοβαρή ένδειξη παρουσίας τετράνυχου είναι, επίσης, ο σχηματισμός πλέγματος αράχνης στα φύλλα και στις περιπτώσεις που η προσβολή είναι έντονη, απαιτείται η εφαρμογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

Η υπαίθρια ντομάτα κινδυνεύει να προσβληθεί από κάμπιες, ιδιαίτερα στις περιοχές που συνορεύει με καλλιέργειες αραβοσίτου ή βαμβακιού.

 

Συνιστάται η καταπολέμησή τους στα αρχικά στάδια της προσβολής, γιατί τότε είναι περισσότερο ευαίσθητες και η αποτελεσματικότητα των κατάλληλων, εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν, υψηλή. Οι επεμβάσεις και οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται αργά το απόγευμα, που η δραστηριότητα των εντόμων σημειώνεται έντονη.

 

Εποχή κατάλληλη για την αντιμετώπιση των μυκήτων και κυρίως των ζιζανίων με τη μέθοδο της ηλιοαπολύμανσης, στα θερμοκήπια των κηπευτικών της Νότιας Ελλάδας. Η μέθοδος, που κερδίζει συνεχώς έδαφος, συνίσταται στην κάλυψη του εδάφους με πλαστικό και έχει ως βασικά της πλεονεκτήματα, το χαμηλό κόστος και την απουσία περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν το υλικό που χρησιμοποιείται είναι φωτοαποδομήσιμο.

 

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αυξάνεται, όταν πριν την κάλυψη η υγρασία του εδάφους είναι υψηλή, με σημαντικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αδιαπέραστο υλικό, ότι ο απαιτούμενος χρόνος για την απολύμανση του εδάφους τόσο από τους σπόρους των ζιζανίων όσο και από τα σπόρια των μυκήτων μειώνεται στις τρεις έως τέσσερις εβδομάδες. Σημειώνεται ότι η μέθοδος είναι 100% βιολογική.

 


ΒΑΜΒΑΚΙ

 

Υπενθυμίζεται στους βαμβακοπαραγωγούς ότι τα βαμβακόφυτα βρίσκονται την περίοδο αυτή, σε γενικές γραμμές, στο στάδιο των χτενιών (στάδιο πρώτης ανάπτυξης) και προχωρούν προς την άνθηση και έχουν ύψος 10-15 εκατοστά και 6-8 πραγματικά φύλλα.

 

Προσοχή πρέπει να δίνεται στο στάδιο αυτό των φυτών στους ψεκασμούς, παρά την απειλή τους από αφίδες, θρίπες και κυρίως από τετράνυχο, που πρέπει να αποφεύγονται, εκτός κι αν οι φυτείες παρουσιάσουν έντονη προσβολή από τον τελευταίο. Στην περίπτωση αυτή ενδείκνυται η χρησιμοποίηση βιολογικών σκευασμάτων ή εκλεκτικών εντομοκτόνων, για να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στα ωφέλιμα έντομα.

 

Απαραίτητο κρίνεται και το μηχανικό σκάλισμα αυτή την εποχή, μεταξύ των γραμμών σποράς, το οποίο εκτός από την καταπολέμηση των ζιζανίων, συμβάλλει στον καλύτερο αερισμό του εδάφους και την αποφυγή σηψιρριζιών. Συνιστάται, τέλος, από το στάδιο αυτό και μετά, η ορθολογική χρήση του νερού και του λιπάσματος (εάν απομένει μέρος της επιφανειακής λίπανσης), επειδή οι υπερβολικές δόσεις δημιουργούν φυτά με πλούσια βλάστηση σε βάρος της καρποφορίας (μειωμένες αποδόσεις), ενώ συγχρόνως αυξάνουν το κόστος της καλλιέργειας.

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

 

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της μυίγας της Μεσογείου στα πορτοκάλια της ποικιλίας Valencia και στα γκρέιπ φρουτ. Οι ψεκασμοί πρέπει να είναι δολωματικοί και όχι κάλυψης, για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων, των αρπακτικών και των παρασίτων που ενεργοποιούνται αυτή την εποχή.

 

Οι παραγωγοί πρέπει το δόλωμα που χρησιμοποιούν για τον ψεκασμό, να αποτελείται από νερό, υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο και να εφαρμόζεται ο ψεκασμός στο εσωτερικό των δέντρων, στα κλαδιά χωρίς καρπούς, στους κορμούς και περιμετρικά σε θάμνους και φράκτες.

 

Σημειώνεται ότι ο διαλευρώδης στα εσπεριδοειδή ευνοείται από το πυκνό φύλλωμα των δέντρων και την αυξημένη υγρασία της ατμόσφαιρας και απομυζά τους χυμούς των φύλλων, ενώ συμβάλλει έμμεσα στη δημιουργία της καπνιάς, μέσω των μελιτώδη εκκριμάτων των προνυμφών του.

 

Για τον περιορισμό της ασθένειας επιβάλλονται καλλιεργητικά μέτρα, που περιορίζουν την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών του εντόμου. Συγκεκριμένα σωστό κλάδεμα, αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών, περιορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις και κανονικές αρδεύσεις. Επισημαίνεται ότι τα ίδια καλλιεργητικά μέτρα περιορίζουν τον πληθυσμό και του εριώδη αλευρώδη.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<