Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

16-03-2015, 11:54
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Περίοδος προσβολής των πυρηνοκάρπων από σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες και εντομολογικούς εχθρούς (μονίλια και οπλοκάμπη). Η ασκοχύτωση και ο περονόσπορος εμφανίζονται στα χειμερινά ψυχανθή αυτήν την εποχή και αντιμετωπίζονται με συνδυασμό καλλιεργητικών και φυτοπροστατευτικών μέτρων. Τα μηλοειδή (αχλαδιά και μηλιά) προσβάλλονται από την οπλοκάμπη, την κηκιδόμυγα (μικρά αχλάδια), κοκκοειδή και τον κόκκινο τεράνυχο.

 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, κερασιά, δαμασκηνιά) μπορεί να υποστούν απώλειες μεγάλης οικονομικής σημασίας, από την προσβολή τους από την μονίλια. Η μυκητολογική αυτή ασθένεια ξεκινά από τα άνθη, τα οποία ξεραίνονται και στη συνέχεια νεκρώνονται, μεταφέρεται στα φύλλα και στα μικρά κλαδιά που τα ξεραίνει.

Σημειώνεται ότι η ασθένεια ευνοείται από υγρό καιρό και βροχερό και μπορεί να μεταδοθεί με τον αέρα σε μεγάλες αποστάσεις . Για την προστασία των καλλιεργειών από την ασθένεια συνιστώνται δύο ψεκασμοί, ένας στο στάδιο της ρόδινης ή λευκής κορυφής και ο δεύτερος στο στάδιο της πλήρους άνθησης.

Προσοχή να δοθεί από τους παραγωγούς, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί ήδη ο πρώτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του κορύνεου, μπορεί να επιλεγεί σκεύασμα που να αντιμετωπίζει και τις δύο ασθένειες.

Το ενήλικο έντομο της οπλοκάμπης στη δαμασκηνιά εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της άνθησής της και γεννάει τα αυγά του στον κάλυκα των ανθέων. Οι προνύμφες που θα εκκολαφθούν εισέρχονται στους νεαρούς καρπούς και καταστρέφουν την ωοθήκη. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι μια προνύμφη μπορεί να προσβάλει 4-5 καρπούς, που οι περισσότεροι αργότερα πέφτουν στο έδαφος.

Σε οπωρώνες δαμασκηνιάς που είχαν διαπιστωθεί προσβολές από οπλοκάμπη την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, ενδείκνυται ψεκασμός με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο στην πτώση των πετάλων.

Οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της άνθησης και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, πρέπει να αποφεύγονται και να γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες. Τέλος οι ψεκασμοί πρέπει να γίνονται και ξηρό καιρό.

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

Η ασκοχύτωση και ο περονόσπορος προσβάλλουν την εποχή αυτή τα χειμερινά ψυχανθή (βίκος, κτηνοτροφικά μπιζέλια, ρεβίθια, φακές, κουκιά, λαθούρι, τριφύλλια κ.ά.).

Τα συμπτώματα προσβολής των φυτών από την ασκοχύτωση εκδηλώνονται σε όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών και εφόσον ο καιρός είναι υγρός μπορούν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την καλλιέργεια και είναι κηλίδες καστανές , περίπου κυκλικές νεκρωτικές. Το παθογόνο διατηρείται μέσα ή πάνω στο σπόρο αλλά και στα υπολείμματα της καλλιέργειας.

Ενδείκνυται η καλλιέργεια να αντιμετωπίζεται με την καταστροφή των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας, με χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου, με αμειψισπορά 3-4 ετών με σιτηρά και με ψεκασμό των φυτών μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα, με κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ο μύκητας που προκαλεί τον περονόσπορο στα ψυχανθή διαχειμάζει στα προσβεβλημένα φυτικά υπολείμματα και στον προσβεβλημένο σπόρο. Οι βαμβακώδεις λευκές εξανθήσεις στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και οι κίτρινες κηλίδες που εξελίσσονται σε καστανές γωνιώδεις στην πάνω επιφάνειά τους, είναι τα βασικά συμπτώματα της ασθένειας. Παρόμοια συμπτώματα εμφανίζονται στους λοβούς, ενώ προσβάλλονται και οι σπόροι, στην επιφάνεια των οποίων σχηματίζονται καστανές, βυθισμένες κηλίδες.

Η ασθένεια αντιμετωπίζεται με αμειψισπορά 2-3 ετών, χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών, καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας μετά τη συγκομιδή, επιλογή υγιούς σπόρου και ψεκασμούς με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, με κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

 

ΑΧΛΑΔΙΑ-ΜΗΛΙΑ

Οι προνύμφες της κηκιδόμυγας των μικρών αχλαδιών βρίσκονται στο εσωτερικό των μικρών καρπών και προκαλούν παραμορφώσεις, μαύρισμα και πτώση.

Συνιστάται η διενέργεια ενός ψεκασμού με εγκεκριμένο εντομοκτόνο, πριν την άνθηση και όταν τα κλειστά ακόμη άνθη είναι διογκωμένα και μόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν σοβαρή προσβολή την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Η οπλοκάμπη της αχλαδιάς ωοτοκεί στον κάλυκα των ανθέων και οι προνύμφες που εκκολάπτονται προσβάλλουν τους αναπτυσσόμενους καρπούς που στη συνέχεια μαυρίζουν και πέφτουν. Ο παραγωγοί καλούνται να διενεργούν ψεκασμό με εντομοκτόνο αμέσως μετά την άνθηση και μόνο στους οπωρώνες που υπήρχε σημαντική προσβολή από το έντομο την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Σε δενδρώνες αχλαδιάς και μηλιάς που την προηγούμενη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές από κοκκοειδή και κόκκινο τετράνυχο και δεν έχουν γίνει επεμβάσεις κατά την περίοδο του ληθάργου, προτείνεται επέμβαση μέχρι το στάδιο της πράσινης κορυφής, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ολοκληρώνοντας τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας και το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<