Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...

09-03-2015, 11:42
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...

Εποχή κατάλληλη για την δημιουργία των καπνοσπορείων (θερμών και ψυχρών), που συνήθως κατασκευάζονται κοντά στο σπίτι των παραγωγών, για την εύκολη και συνεχή επίσκεψή τους. Στην ελιά ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την βερτιτσιλλίωση, που επιτυγχάνεται μόνο με προληπτικά μέτρα και των ξυλοφάγων εντόμων (σκολυτών).Ο Μάρτιος στη χώρα μας είναι ο μήνας σποράς δύο σημαντικών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, ενός βιομηχανικού, των ζαχαροτεύτλων και ενός κτηνοτροφικού, του αραβοσίτου.

 

ΚΑΠΝΟΣ

Εποχή που έχει αρχίσει η προετοιμασία των καπνοσπορείων (ψυχρών και θερμών) σε όλες τις καπνοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι το έδαφος των σπορείων αποτελείται από 2 μέρη χώματος, 1 μέρος κοπριάς και 1 μέρος άμμου, για να είναι ελαφρύ και να κατεργάζεται εύκολα. Η προετοιμασία του εδάφους ξεκινά από το φρεζάρισμα του για να λεπτοτεμαχιστεί, διαμορφώνεται στη συνέχεια σε πρασιές πλάτους 1 μέτρου, μήκους 5-10 μέτρων και ύψους 20 εκατοστών( πάνω από την επιφάνεια του εδάφους), έτσι ώστε να στραγγίζει εύκολα. Προσοχή μεταξύ των πρασιών πρέπει να αφήνεται διάδρομος πλάτους 50 εκατοστών για να διευκολύνονται οι καλλιεργητικές φροντίδες, να ακολουθεί η ισοπέδωση της επιφάνειάς τους και η διαδικασία κατασκευής τους να ολοκληρώνεται με την απολύμανση, με τα κατάλληλα απολυμαντικά σκευάσματα, με στόχο την αποφυγή εμφάνισης μυκητολογικών, αλλά και άλλων προσβολών στα νεαρά φυτάρια.

Γνωστοποιείται ότι η σπορά γίνεται τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, με 0.6-0.8 γραμμάρια σπόρου ανά τετραγωνικό μέτρο για τα καπνά ανατολικού τύπου και 0.2-0.4 γραμμάρια σπόρου ανά τετραγωνικό μέτρο για τα καπνά αμερικάνικου τύπου. Εφιστάται η προσοχή των παραγωγών στην ποσότητα του σπόρου, γιατί μεγαλύτερη ποσότητα οδηγεί σε μεγάλη πυκνότητα φυτών και δημιουργεί προϋποθέσεις για τήξεις σπορείων, φυτών με φτωχό και ασθενικό ριζικό σύστημα, ενώ μικρότερη ποσότητα μπορεί να δώσει φυτά πρώιμης άνθησης.

Για τις αμερικάνικες ποικιλίες (Virginia και Bυrley)και για ένα στρέμμα χωραφιού χρειάζονται φυτά που προέρχονται από 6-10 τετραγωνικά μέτρα σπορείου και θα μεταφυτευθούν2.500-3.000 φυτά ανά στρέμμα, για δε τις ποικιλίες ανατολικού τύπου (Μπασμάς, Κατερίνης) φυτά από 10-20 τετραγωνικά μέτρα σπορείου και θα μεταφυτευθούν 15.000-25.000 φυτά ανά στρέμμα.

Η σπορά γίνεται με το χέρι στα πεταχτά (χύδην) και αφού ο σπόρος έχει ανακατευτεί με άμμο ή στάχτη για να αυξηθεί ο όγκος του (ο σπόρος του καπνού είναι πολύ μικρός) και να διευκολυνθεί η ομοιόμορφη κατανομή του στην επιφάνεια του σπορείου. Ακολουθεί καλό πάτημα του καπνοσπορείου με σανίδα ή μικρό χειροκίνητο κύλινδρο για την καλή πρόσφυση του σπόρου με το έδαφος και κάλυψη του σπόρου με ένα λεπτό στρώμα χωνεμένης και απολυμασμένης κοπριάς.

 

ΕΛΙΑ

Οι ελαιώνες προσβάλλονται από την βερτιτσιλλίωση που αποτελεί και την σοβαρότερη ασθένεια της ελιάς σε πολλές περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια. Γίνεται γνωστό στους ελαιοπαραγωγούς ότι η ασθένεια προκαλείται από ένα μύκητα εδάφους με πολύ μεγάλο κύκλο ξενιστών και μολύνει τα δένδρα από τις λεπτές ρίζες τους, προκαλώντας απόφραξη των αγγείων του ξύλου.

Σημειώνεται ότι τα συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται με τον μεταχρωματισμό των δένδρων και στην συνέχεια, όσο η ασθένεια εξελίσσεται, παρουσιάζονται μεμονωμένα ξερά κλαδιά ή ξεραίνεται ολόκληρο το δένδρο (ημιπληγία). Η βερτιτσιλλίωση μεταδίδεται από μολυσμένα φύλλα ελιάς ή όταν ο ελαιώνας συγκαλλιεργείται με άλλα ευπαθή στο μύκητα φυτά, όπως το βαμβάκι, η τομάτα, οι πατάτες κ.ά.

Προσοχή, επειδή η ασθένεια δεν αντιμετωπίζεται με χημικά μέσα, αλλά μόνο με τα συνήθη καλλιεργητικά μέτρα, όπως το κόψιμο και κάψιμο των προσβεβλημένων κλαδιών, η καταστροφή των ζιζανίων, η αποφυγή συγκαλλιέργειας ή γειτνίασης με ευπαθή στην ασθένεια φυτά, όπως ήδη προαναφέραμε, η εφαρμογή της ηλιοαπολύμανσης στους ελαιώνες κ.ά.

Για την αντιμετώπιση των εντομολογικών εχθρών της ελιάς, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα διάφορα ξυλοφάγα έντομα (σκολύτες), επειδή προκαλούν μεγάλες καταστροφές στα δένδρα, προσβάλλοντας όλα τα κλαδιά (μικρά, νεαρά αλλά και τα ξερά).Οι σκολύτες περιορίζονται με την εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων, όπως είναι το κλάδεμα, η ορθολογική οργανική λίπανση και τα απαραίτητα ποτίσματα. Στο ίδιο πλαίσιο αντιμετώπισης, πρέπει να εξαλείφονται οι παράγοντες που μειώνουν την ευρωστία των δένδρων, με την αφαίρεση και το κάψιμο των ξερών κλαδιών, που αποτελούν συνήθως τις κύριες εστίες μόλυνσης.

 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ –ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας σποράς των ζαχαρότευτλων και του αραβόσιτου. Υπενθυμίζουμε ότι προηγείται η προετοιμασία του χωραφιού (όταν το χωράφι είναι στο ρώγο του) με ένα ή δύο οργώματα και ένα σβάρνισμα. Η κλίνη του σπόρου πρέπει να είναι ψιλοχωματισμένη για την σπορά των ζαχαροτεύτλων όχι τόσο πολύ για τον αραβόσιτο, επειδή ο σπόρος του είναι μεγάλος και για να φυτρώσει δεν είναι απαραίτητη η κλίνη του σπόρου να είναι λειοτριβημένη.

Ολοκληρώνοντας γίνεται γνωστό στους παραγωγούς ότι τα ζαχαρότευτλα και το καλαμπόκι σπέρνονται σε γραμμές, που απέχουν μεταξύ τους 70-75 εκατοστά στον αραβόσιτο και 40-50 εκατοστά στα ζαχαρότευτλα.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<