Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...

02-03-2015, 12:58
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...

Η αντιμετώπιση των μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών στην κερασιά επιτυγχάνεται με καλλιεργητικά και χημικά μέτρα, κυρίως προληπτικά. Απαραίτητο θεωρείται το αυστηρό κλάδεμα της τριανταφυλλιάς και πλησιάζει η εποχή σποράς στον αραβόσιτο. Η κλίνη του σπόρου του αραβοσίτου για την σπορά του, προκύπτει μετά από την κατεργασία του με ελαφρά καλλιεργητικά μηχανήματα, αλλά να αποφεύγεται να είναι υπερβολικά ψιλοχωματισμένη.

 

ΚΕΡΑΣΙΑ

Στην κερασιά συνιστώνται χειμερινοί ψεκασμοί για περιπτώσεις μυκητολογικών(κυρίως) και βακτηριολογικών (δευτερευόντως) προσβολών, που σημειώθηκαν την προηγούμενη βλαστική περίοδο και αποβλέπουν στον έλεγχο και την μείωση των αρχικών μολυσμάτων, αλλά και στην καλύτερη αντιμετώπισή τους για την προσεχή άνοιξη.

Οι ψεκασμοί που θα εφαρμοστούν για τη μονίλια, το κορύνεο και τις βακτηριώσεις, γίνονται όταν τα δένδρα βρίσκονται σε πλήρη λήθαργο, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το κλάδεμα, με ήπιο και ξηρό καιρό, χωρίς βροχές και ανέμους και θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη των 5 βαθμών C.

Ενδείκνυται στους ψεκασμούς να χρησιμοποιούνται χαλκούχα σκευάσματα, όπως είναι ο βορδιγάλειος πολτός, ο οξυχλωριούχος χαλκός αλλά και το υδροξείδιο του χαλκού. Κατά την εφαρμογή των σκευασμάτων πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες της ετικέτας και να διαβρέχεται με επιμέλεια ολόκληρη η φυλλική επιφάνεια των δένδρων. Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω ασθένειες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με συνδυασμό καλλιεργητικών και χημικών μέτρων.

Υπενθυμίζεται ότι για την μονίλια , απαραίτητο είναι να καταστρέφονται οι μουμιοποιημένοι καρποί που βρίσκονται στα δένδρα ή στο έδαφος, επειδή αποτελούν πρωτογενές μόλυσμα διάδοσης της ασθένειας.

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Κατάλληλη εποχή για το κλάδεμα της τριανταφυλλιάς στις νότιες περιοχές, που πρέπει να είναι αυστηρό.

Η πρακτική που επιλέγεται είναι να διαλέγονται οι 3-4 καλύτερα αναπτυγμένοι κλάδοι, που καλό θα είναι να μη βρίσκονται ο ένας κοντά στον άλλο, έτσι ώστε να αποτελέσουν τον βασικό κορμό του φυτού και οι υπόλοιποι μαζί με τις παραφυάδες και τους τυχόν ξηρούς βλαστούς να αφαιρούνται. Στον καθένα από τους 3-4 βλαστούς που παραμένουν, μετρώνται 3-4 οφθαλμοί από την βάση τους και κόβονται στη συνέχεια με κλαδευτήρι , πάνω από τον τελευταίο οφθαλμό και με κλίση προς την αντίθετη πλευρά.

Συνιστάται η προσοχή των καλλιεργητών ώστε ο τελευταίος οφθαλμός να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του φυτού, έτσι ώστε ο νέος βλαστός που θα προκύψει να μην έχει κατεύθυνση προς το κέντρο του φυτού.

Επιβάλλεται τα εργαλεία του κλαδέματος να απολυμαίνονται συνεχώς και σχολαστικώς, επειδή η τριανταφυλλιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε πλήθος μυκήτων και βακτηρίων, που μεταφέρονται από φυτό σε φυτό με τα εργαλεία.

 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Ο μήνας Μάρτιος, που αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά-σιγά, είναι ο μήνας που ξεκινά η προετοιμασία του εδάφους και η δημιουργία της κατάλληλης κλίνης του σπόρου, για την σπορά του αραβοσίτου.

Υπενθυμίζεται ότι από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου, πραγματοποιείται η σπορά του καλαμποκιού στην χώρα μας που μπορεί να κλιμακωθεί , σε έκτακτες καιρικές συνθήκες και μέχρι τον Ιούνιο, ανάλογα με την περιοχή, τις καιρικές συνθήκες, την αμειψισπορά που ακολουθείται, την τεχνική καλλιέργειας που εφαρμόζεται και τις ανάγκες του καλλιεργητή.

Σημειώνεται ότι όσο πρωιμότερη είναι η σπορά τόσο μεγαλύτερες είναι οι αποδόσεις σε καρπό, γι’ αυτό επιλέγεται η πρώιμη έναντι της όψιμης. Οι καλλιεργητικές φροντίδες που προηγούνται της σποράς, αποσκοπούν στον ψιλοχωματισμό του εδάφους, στην αφρατοποίησή του, στην καταστροφή των ανεπτυγμένων εν τω μεταξύ ζιζανίων και στην δημιουργία κατάλληλης εν τω μεταξύ κλίνης του σπόρου, με στόχο να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες γρήγορου φυτρώματος και ασφαλούς πρώτης εγκατάστασης και ανάδυσης των νεαρών φυταρίων.

Οι παραγωγοί πρέπει να επιλέγουν ελαφρύ όργωμα με δίσκους ή υνιοφόρο άροτρο και σβάρνισμα με δισκοσβάρνα ή οδοντωτή σβάρνα, έτσι ώστε η κατεργασία του εδάφους να περιορίζεται σε μικρό βάθος και να μη χάνεται πολύτιμη εδαφική υγρασία, απαραίτητη για το ομαλό και γρήγορο φύτρωμα.

Εφιστάται η προσοχή την καλλιεργητών να μη προβαίνουν σε υπερβολικό ψιλοχωματισμό του εδάφους γιατί ο αραβόσιτος δεν τον έχει ανάγκη, λόγω του μεγέθους του σπόρου του, ενώ αντιθέτως η κονιορτοποίηση του εδάφους δημιουργεί συνθήκες κακής εδαφικής δομής.

Προσοχή να δίνεται από τους ενδιαφερομένους ώστε όλες οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες να γίνονται όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του.

 

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<