Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

11-08-2014, 17:03
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

Γεωπόνος

 

Πληροφορίες για τη συγκομιδή των ζαχαροτεύτλων πο  πλησιάζει σιγά-σιγά (καμπάνια). Πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει αυτή την περίοδο η εμφάνιση της καρπόκαψας στην καρυδιά και τη δαμασκηνιά. Απαραίτητες είναι οι αρδεύσεις στη φιστικιά. Αναγκαία η επέμβαση με ρυθμιστές ανάπτυξης στο βαμβάκι και η χορήγηση τελευταίας άρδευσης στον αραβόσιτο. Χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπιση του ρυγχίτη και του λεκάνιου της ελιάς.


ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Υπενθυμίζεται ότι οι ρίζες των ζαχαροτεύτλων αποκτούν το μεγαλύτερο βάρος τους από το τέλος Ιουλίου μέχρι το τέλος Αυγούστου και η περιεκτικότητά τους σε ζάχαρη (ως ποσοστό % επί του χλωρού βάρους των ριζών) ή ο ζαχαρικός τίτλος ή Pol, αυξάνεται προοδευτικά όσο προχωράμε προς το τέλος του καλοκαιριού και μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.

Σημειώνεται ότι η περίοδος λειτουργίας των εργοστασίων ζάχαρης στη χώρα μας (καμπάνια) αρχίζει από τα μέσα Αυγούστου, που ξεκινά σιγά-σιγά η περίοδος συγκομιδής των πρώιμων τευτλαγρών και τελειώνει στις αρχές Δεκεμβρίου (μέσος όρος διάρκειας λειτουργίας 110-115 ημέρες). Εφιστάται η προσοχή των τευτλοπαραγωγών να συγκομίζουν αρχικά τις φυτείες που οι ρίζες τους δεν έχουν φτάσει στο μέγιστο του ζαχαρικού τίτλου και έχοντας πάντοτε ως στόχο την επιμήκυνση της λειτουργίας των εργοστασίων, καθώς και τη μείωση των γενικών εξόδων (μείωση κόστους παραγωγής της ζάχαρης). Επιβάλλεται η συγκομιδή να συνεχισθεί με τις ζαχαροφυτείες που έχουν ωριμάσει κανονικά και έχουν αποκτήσει το μέγιστο του ζαχαρικού τους τίτλου και που κατά μέσο όρο στη χώρα μας είναι κάτω από το 14%. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος συγκομιδής κάθε τευτλοφυτείας με τον προγραμματισμό της Γεωπονικής Υπηρεσίας της Βιομηχανίας, εξαρτάται από την περιεκτικότητα των ριζών σε ζάχαρη και με τη μέγιστη τιμή της να επιτυγχάνεται κατά τα τέλη Αυγούστου μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

 

ΚΑΡΥΔΙΑ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ - ΦΙΣΤΙΚΙΑ

Συνιστάται στους καλλιεργητές καρυδιάς και δαμασκηνιάς να είναι σε επιφυλακή αυτή την περίοδο, επειδή η καρπόκαψα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα όταν οι συλλήψεις του εντόμου είναι υψηλές στο δίκτυο των φερορμονικών παγίδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενδείκνυται ψεκασμός των δέντρων με το κατάλληλο, εγκεκριμένο για την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης εντομοκτόνο, με την επισήμανση ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα μεταξύ του τελευταίου ψεκασμού και της ημερομηνίας συγκομιδής. Σημειώνεται, για πολλοστή φορά, ότι κατά τους ψεκασμούς πρέπει να ακολουθούνται πάντοτε οι οδηγίες χρήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ακριβώς αυτές αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Συνεχίζονται στη φιστικιά οι απαραίτητες, ορθολογικές αρδεύσεις, ενώ όσο η φυτεία πλησιάζει προς την ωρίμανση, τα μεγάλης υπολειμματικής δράσης εντομοκτόνα πρέπει να αντικαθίστανται από άλλα μικρότερης, πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πάντα με αυστηρή τήρηση των οδηγιών της ετικέτας.

Αναγκαία κρίνεται, επίσης, η εφαρμογή ενός κατάλληλου, εγκεκριμένου για την αντιμετώπιση της σεπτόριας εντομοκτόνου, εάν ο φιστικεώνας έχει εμφανίσει συμπτώματα προσβολής από την ασθένεια.

 

ΒΑΜΒΑΚΙ - ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Οι βαμβακοπαραγωγοί γνωρίζουν ότι τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας-καρποφορίας, που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Συνιστάται ολόκληρο αυτό το διάστημα ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως με τις αρδεύσεις, ώστε να μην ευνοηθεί η υπερβολική βλάστηση των φυτών, καθώς και το μεγάλο ύψος που αποβαίνουν σε βάρος της καρποφορίας και τελικά των αποδόσεών τους. Προτείνεται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης, όπου απαιτείται αυτή την εποχή, επειδή συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των φυτικών ιστών και στην πρωίμηση της ωρίμανσης των καρυδιών.

Προσοχή πρέπει να δίνεται από τους καλλιεργητές αυτή την εποχή, ώστε στα χωράφια που καλλιεργούνται με αραβόσιτο για παραγωγή καρπού (όχι για ενσίρωση) να γίνει η τελευταία άρδευση (καρπός στο στάδιο του γάλακτος) με 60-80 m3 νερού ανά στρέμμα και να εφαρμόζεται όταν επικρατεί νηνεμία και σε ώρες πρωινές ή τις απογευματινές που η εξάτμιση είναι χαμηλή.

 

ΕΛΙΑ

Επισημαίνεται ότι η πιο κρίσιμη περίοδος για την προστασία της ελιάς από το ρυγχίτη (μπίμπικας) είναι το διάστημα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης και οι ζημιές από το έντομο οφείλονται στη δραστηριότητα των ενηλίκων ατόμων, που ωοτοκούν αυτή την εποχή στους καρπούς των δέντρων. Γνωστοποιείται στους ελαιοπαραγωγούς ότι οι προνύμφες του ρυγχίτη αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα των καρπών και με την έξοδό τους θα προκαλέσουν καρπόπτωση το φθινόπωρο.

Για την αντιμετώπιση του λεκάνιου στην ελιά, πρέπει να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα χαμηλής τοξικότητας (παραφινικά λάδια), ώστε να μη διαταράσσεται η ισορροπία των ωφέλιμων παρασίτων και αρπακτικών. Υποχρεούνται τα δέντρα που θα ψεκαστούν με παραφινικά λάδια να είναι καλά ποτισμένα πιο πριν και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος να μην ξεπερνά τους 32οC.

Προτείνονται ως προληπτικά καλλιεργητικά μέτρα για την αποφυγή προσβολών από το λεκάνιο η αποφυγή υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων και αρδεύσεων, καθώς και η εφαρμογή κατάλληλου κλαδέματος για να εξασφαλίζεται άνετος αερισμός και καλός φωτισμός στο εσωτερικό των δέντρων.

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<