Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

28-07-2014, 10:19
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

Γεωπόνος

 

Εποχή που στο βαμβάκι το νερό άρδευσης χορηγείται με προσοχή και παράλληλα γίνεται η αντιμετώπιση των ζιζανίων του, διαφορετικά θα μειωθούν οι αποδόσεις του. Μήνας συγκομιδής των καλοκαιρινών κηπευτικών (τομάτα - αγγούρι - μελιτζάνα - πιπεριά - κολοκύθι), αλλά και της μπάμιας και της σποράς των όψιμων κηπευτικών. Περίοδος που χρειάζεται αντιμετώπιση η φυσιολογική ασθένεια της ξήρανσης της ράχης στο αμπέλι, καθώς και της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στη ροδακινιά, που συνδυαστικά μπορεί να καταπολεμηθεί και ο βλαστορύκτης.

 


ΒΑΜΒΑΚΙ

Στις βαμβακοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης. Σημειώνεται ότι στις πιο πρώιμες περιοχές της χώρας (νότια Ελλάδα), έχει ήδη αρχίσει ο σχηματισμός των πρώτων καρυδιών και στην ηλικία που βρίσκονται οι περισσότερες φυτείες αυτή την εποχή, υπάρχουν στο ίδιο φυτό χτένια, άνθη και καρύδια διαφορετικής ηλικίας.

Συνιστάται στις περιπτώσεις που τα φυτά έχουν ύψος μεγαλύτερο από 50 εκατοστά και εμφανίζουν έντονες προσβολές από τζιτζικάκι, η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης σε δόση 20 cc/στρέμμα και διαφυλλικές λιπάνσεις με καλιούχα σκευάσματα (οργανικά ή ανόργανα).

Προσοχή χρειάζεται, ώστε με τη συνεχή άνοδο των θερμοκρασιών να αυξάνεται η συχνότητα των αρδεύσεων και να γίνονται στην αρχή σε μικρές δόσεις της τάξεως των 20-30 m3 νερού ανά στρέμμα και στη συνέχεια, οι δόσεις να αυξάνονται στα 50-60 m3/στρέμμα.

Γνωστοποιείται στους καλλιεργητές ότι όταν τα φυτά του βαμβακιού χρειάζονται νερό, τα φύλλα τους αλλάζουν χρώμα και από ανοιχτό πράσινο γίνεται πιο σκούρο, συγχρόνως, δε, σε ένα ή δύο κόμβους κάτω από την κορυφή ο βλαστός κοκκινίζει.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να είμαστε φειδωλοί στη χορήγηση του νερού και του αζώτου στη βαμβακοφυτεία, γιατί διαφορετικά αυτή οδηγείται σε υπερβολική βλάστηση, οψίμηση της καρποφορίας και του ανοίγματος των καψών, αλλά και στην προσέλκυση επιβλαβών εχθρών και ιδιαίτερα του πράσινου σκουληκιού. Τίθεται σε γνώση των παραγωγών ότι το φυτό μπορεί να δώσει υψηλές αποδόσεις με τις μισές ποσότητες νερού και αζώτου από αυτές που συνήθως χορηγούνται και η αντιμετώπιση τυχόν αναπτυχθέντος σημαντικού πληθυσμού ζιζανίων να γίνεται με μηχανικό σκάλισμα μεταξύ των γραμμών, επειδή είναι ο πιο φτηνός και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταστροφής τους.

 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Συνεχίζεται η συγκομιδή των καλοκαιρινών κηπευτικών (τομάτα - αγγούρι - μελιτζάνα - πιπεριά - κολοκύθι κ.ά.), κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην καλλιέργεια της τομάτας για τις κάμπιες που οι πληθυσμοί τους μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρές ζημιές και η αντιμετώπισή τους γίνεται με την εφαρμογή των κατάλληλων, εγκεκριμένων εντομοκτόνων, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, γιατί τότε αρχίζει η έντονη δραστηριότητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιούλιος είναι ο μήνας συγκομιδής της μπάμιας, που πρέπει να μαζεύεται ανώριμη και όταν το μήκος της είναι 5-10 εκατοστά. Προσοχή! Η συγκομιδή της γίνεται απαραίτητα με γάντια, για να αποφευχθούν ερεθισμοί των χεριών από τις τρίχες που έχουν τα φύλλα της.

Επισημαίνεται ότι για την όψιμη σπορά κηπευτικών, στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας, ο χρόνος είναι κατάλληλος και ακολουθεί στη συνέχεια η μεταφύτευση των διαφόρων ειδών, με κυριότερα την τομάτα και το αγγούρι. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της διαδικασίας είναι οι γλάστρες ή τα κυπελάκια, στα οποία θα γίνει η σπορά, να τοποθετηθούν σε σκιερό μέρος, έτσι ώστε να μην εκτίθενται τα νεαρά σπορόφυτα σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Σημειώνεται, επίσης, ότι η εποχή καρποφορίας των όψιμων κηπευτικών είναι το φθινόπωρο.

 

ΑΜΠΕΛΙ

Οι αμπελουργοί γνωρίζουν ότι η ξήρανση της ράχης του αμπελιού είναι η πιο σοβαρή φυσιολογική του ασθένεια, που οφείλεται στη διαταραχή της σχέσης καλίου - ασβεστίου - μαγνησίου και εκδηλώνεται την περίοδο της ωρίμανσης των σταφυλιών (βότρεις).

Συνιστάται η φυσιολογική αυτή ασθένεια να αντιμετωπίζεται προληπτικά, με προσθήκη στον αμπελώνα καλά χωνεμένης κοπριάς για τη βελτίωση της εδαφικής δομής και της γονιμότητας του εδάφους, με ορθολογική εφαρμογή των χειμερινών και θερινών κλαδεμάτων, με περιορισμό της καλιούχου λίπανσης και με την αποφυγή υπερβολικής και ακανόνιστης άρδευσης.

Για τις ποικιλίες που είναι ευαίσθητες στην ξήρανση της ράχης και σε αμπελώνες που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά, προτείνονται δύο έως τρεις ψεκασμοί με άλατα του μαγνησίου ή με διαφυλλικά λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο. Οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται πριν από την έναρξη της ωρίμανσης των σταφυλιών, στην αρχή της ωρίμανσης και 7-10 ημέρες αργότερα. Τίθεται στην προσοχή των παραγωγών, για να είναι οι επεμβάσεις αποτελεσματικές να γίνεται πλήρης διαβροχή των σταφυλιών με ψεκαστικό υγρό.

 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Οι ροδακινοπαραγωγοί για την αντιμετώπιση της ανάρσιας και του φυλλοδέτη στους οπωρώνες τους, πρέπει να χρησιμοποιούν βιολογικά σκευάσματα, αλλά και κλασσικά, εγκεκριμένα, κατάλληλα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα και αυτά να εφαρμόζονται τόσο κατά την εναπόθεση όσο και κατά την εκκόλαψη των αυγών των εντόμων. Οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται κυρίως σε οπωρώνες με ιστορικό σοβαρής προσβολής και δευτερευόντως σε περιπτώσεις μειωμένης.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό προϊόν που θα επιλεγεί, ο χρόνος που θα παρεμβάλλεται μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής συνήθως κυμαίνεται από 3-30 ημέρες, ενώ εάν χρησιμοποιηθεί βιολογικό σκεύασμα (Bacillus thurigiensis) η συγκομιδή μπορεί να γίνει και την ίδια μέρα.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω παρέμβαση αποβαίνει, συνήθως, αποτελεσματική και για την αντιμετώπιση του βλαστορύκτη (καρπόκαψα της ροδακινιάς).

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<