Ημερολόγιο 28/9 - 4/10/2013

30-09-2013, 13:51
Ημερολόγιο 28/9 - 4/10/2013

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

Γεωπόνος


Ξεκινά η συγκομιδή στο ρύζι και γι’ αυτό ο ορυζώνας αποστραγγίζεται. Τα μακροσκοπικά γνωρίσματα για την καταλληλότητα της εποχής συγκομιδής είναι ευδιάκριτα και ασφαλή. Στα εσπεριδοειδή απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα για την αντιμετώπιση της μυίγας της Μεσογείου, του ψευδόκοκκου και της κόκκινης ψώρας, στα δενδροκομεία που οι προσβολές είναι σημαντικές. Στο βαμβάκι προτεραιότητα στην εκκόκκιση πρέπει να έχουν τα υγρά, σύσπορα βαμβάκια, για να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα του εκκοκκισμένου, ενώ στην ελιά πιθανό να απαιτηθεί αντιμετώπιση του εντόμου μαργαρόνια.

 

ΡΥΖΙ

Συνεχίζεται κανονικά η ωρίμανση στις καλλιέργειες του ρυζιού και ξεκινά η συγκομιδή. Εξαιτίας του κινδύνου «τινάγματος» των καρπών δεν συνιστάται η παραμονή των φυτών στο χωράφι όταν η υγρασία των καρπών πέσει αρκετά κάτω από το 20%. Καταλληλότερος χρόνος για τη συγκομιδή του ρυζιού θεωρείται όταν οι καρποί έχουν υγρασία 25-35% και αυτό συνήθως συμβαίνει 25-35 ημέρες μετά το ξεστάχυασμα. Τα μακροσκοπικά γνωρίσματα των ώριμων για συγκομιδή φυτών είναι ότι οι ταξιανθίες έχουν χρώμα αχύρου στο 85% τους και οι κατώτεροι καρποί βρίσκονται στο στάδιο της σκληρής ζύμης. Η έγκαιρη συγκομιδή διασφαλίζει υψηλές αποδόσεις, υψηλό βάρος καρπών και σκληρότητα του καρπού. Αυτή η τελευταία εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις ολόκληρων και όχι σπασμένων καρπών στον ορυζόμυλο.

Για να επιταχυνθεί η ξήρανση των καρπών πάνω στα φυτά μπορεί να γίνουν ψεκασμοί με ειδικά σκευάσματα, όπως χλωρικό μαγνήσιο, χλωρικό νάτριο κ.ά., που προκαλούν φυλλόπτωση και ξήρανση των φυτών. Ο πιο κατάλληλος χρόνος ψεκασμού είναι όταν οι καρποί έχουν υγρασία 24-26%. Με τον τρόπο αυτό συντομεύεται η αφυδάτωση (μειώνεται η υγρασία των καρπών κατά 1% ημερησίως), μειώνονται οι απώλειες λόγω τινάγματος και το κόστος της τεχνητής ξήρανσης λόγω της μειωμένης υγρασίας των καρπών.

Η συγκομιδή γίνεται κυρίως μηχανικά, με θεριζαλωνιστικές μηχανές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μηχανική συγκομιδή είναι η ξηρότητα του εδάφους, γι’ αυτό και ο ορυζώνας αποστραγγίζεται 10 ημέρες περίπου πριν τη συγκομιδή.

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Περίοδος που σε αρκετούς Νομούς της χώρας καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, σημειώνονται προσβολές από τη μυίγα της Μεσογείου, με αποτέλεσμα την πτώση των καρπών και την οικονομική ζημιά του παραγωγού. Συνιστώνται δολωματικοί ψεκασμοί ή ψεκασμοί κάλυψης, οι οποίοι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα (κυρίως οι δολωματικοί) στις περιοχές που καλλιεργούνται πρώιμες ποικιλίες, ενώ στις υπόλοιπες ενδείκνυνται να διεξαχθούν 10-15 ημέρες πριν την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών και, βασικά, στο στάδιο που αρχίζει να αλλάζει το χρώμα τους. Οι ψεκασμοί κάλυψης ξεκινούν με την έναρξη ωρίμανσης των καρπών.

Στα δενδροκομεία με εσπεριδοειδή, που αποδεδειγμένα υπάρχει σημαντική προσβολή από τον ψευδόκοκκο και την κόκκινη ψώρα, απαιτείται άμεσα η συνδυασμένη καταπολέμησή τους. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα, εγκεκριμένα εντομοκτόνα ή θερινοί πολτοί, είτε μόνοι τους είτε σε συνδυασμό με κάποιο εντομοκτόνο. Στη βιολογική καταπολέμηση χρησιμοποιούνται μόνο θερινοί πολτοί. Ευνόητο είναι ότι τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα και κατάλληλα για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εχθρών.

Παράλληλα με τη χημική αντιμετώπιση, είναι απαραίτητο να γίνεται κλάδεμα των δέντρων, έτσι ώστε να ενισχύεται η άμυνά τους έναντι των κοκκοειδών, που επιτυγχάνεται με τον καλύτερο αερισμό και φωτισμό τους.

 

ΒΑΜΒΑΚΙ

Στις βαμβακοφυτείες που δεν έχει γίνει αποφύλλωση, που είναι και οι περισσότερες, η συγκομιδή πρέπει να αποφεύγεται τις πολύ πρωινές και τις βραδινές (με τα φώτα της μηχανής) ώρες, που η υγρασία των βαμβακοφύτων είναι αυξημένη. Σε περίπτωση όμως που συγκομιστεί βαμβάκι υγρό, πρέπει να οδηγείται αμέσως στο εκκοκκιστήριο και να εκκοκκίζεται κατά προτεραιότητα, γιατί διαφορετικά θα ανάψει, θα μουχλιάσει και θα καταστραφεί, ενώ στην καλύτερη περίπτωση θα αλλοιωθεί επικίνδυνα το χρώμα του και θα υποβαθμιστεί η ποιότητά του.

 

ΕΛΙΑ

Σε περίπτωση που σε κάποιους ελαιώνες διαπιστωθούν φαγώματα στους καρπούς και στη βλάστηση από το έντομο μαργαρόνια, πρέπει να γίνεται άμεση επέμβαση για την αντιμετώπισή της. Απαιτείται μεγαλύτερη φροντίδα και προστασία στα φυτώρια, στα δέντρα νεαρής ηλικίας και στα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα. Για την αντιμετώπιση της μαργαρόνιας πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τέλος, συνεχίζονται οι δολωματικοί ψεκασμοί, ανάλογα με την περιοχή και την ένταση της προσβολής, για την αντιμετώπιση του δάκου.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<