Έρχονται εξελίξεις στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών

06-08-2013, 14:29
Έρχονται εξελίξεις στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών

Της ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
(info@paragogi.net)
 

Ραγδαίες αλλαγές, συγχωνεύσεις και κλείσιμο επιχειρήσεων στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας αναμένεται να προκαλέσει με μεγαλύτερη ένταση, μέσα στο 2013, η οικονομική κρίση, που από την προηγούμενη χρονιά άρχισε να πλήττει τον «πρωταθλητή» των εξαγωγών ελληνικών αγροτικών προϊόντων.
 
Αυτό προκύπτει από τα εταιρικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου για το 2012, η επεξεργασία των οποίων προκαλεί μεγάλο προβληματισμό για τις προοπτικές του και σύμφωνα με τις πληροφορίες σήμανε «συναγερμό» στην κυβέρνηση, η οποία σχεδιάζει την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη στήριξή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών τους που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι επιχειρήσεις του κλάδου σημείωσαν κάμψη των πωλήσεων, κατέγραψαν αυξημένες ζημιές και διόγκωση των χρεών, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, εξαιτίας της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος να τις ενισχύσει, σε μία χρονική συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον του.

Επίσης, ιδιαίτερα αυξημένη κατά το 2012 ήταν η πτώση των εσόδων των επιχειρήσεων από την εγχώρια αγορά, η οποία πάντως σε ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από τη διεύρυνση των εξαγωγών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ελληνικές ιχθυοκαλλιεργητικές βιομηχανίες είχαν οριακή αύξηση (της τάξης του 0,1%) σε ό,τι αφορά τα κέρδη προ φόρων και τις αποσβέσεις τους, ωστόσο η συνολική εικόνα την οικονομικής κατάστασής τους χαρακτηρίστηκε από μειωμένα ίδια κεφάλαια και δυσβάσταχτες δανειακές επιβαρύνσεις, κατάσταση η οποία καταγράφηκε με ακόμη πιο δυσοίωνο τρόπο και το πρώτο δίμηνο του 2013. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο διάστημα του τρέχοντος έτους από ορισμένες εταιρείες υπήρξε πτώση των τιμών των ψαριών, ακόμη και κατά 10% εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και της άρνησης των τραπεζών να χορηγήσουν κεφάλαια, απαραίτητα για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Σε ό,τι αφορά τις συνολικές πωλήσεις των 75 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, το 2012 ανήλθαν σε 917,2 εκατ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 1%.

 

Ανακατατάξεις

Πέραν αυτών, το 2012 συνεχίστηκε η διαδικασία απορρόφησης θυγατρικών από τις μητρικές εταιρείες τους, γεγονός που οδηγεί σε εκτιμήσεις για μείωση των συνολικών εσόδων του τομέα σε ποσοστό που προσεγγίζει το 3%.
Χαρακτηριστικό της δύσκολης κατάστασης, στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος, είναι ακόμη το γεγονός ότι από τις 75 επιχειρήσεις μόνο 27 (ποσοστό 36% του συνόλου) εμφάνισε αύξηση των πωλήσεων κατά το 2012.

Σύμφωνα με τους ισολογισμούς τους, το τέλος του 2012 βρήκε τις 75 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με την ιχθυοκαλλιέργεια και τις ιχθυοτροφές, να διαθέτουν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,6 δισ. ευρώ και αναλυτικότερα κατέγραψαν:

- Συνολικά μεικτά κέρδη 119 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 8% και ίσα προς το 13% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 11,8% το 2011. Ωστόσο, η πλειονότητα των επιχειρήσεων παρουσίασε πτώση των μεικτών κερδών και του μεικτού περιθωρίου.

- Συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 39,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 4% για το λόγο που προαναφέρθηκε και ίσα προς το 4,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,1% το 2011. Δύο στις τρεις εταιρείες παρουσίασαν επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων τους.

- Συνολικές ζημιές προ φόρων 58,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 8% και ίσες προς το -6,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,8% το 2011.

- Συνολικές καθαρές ζημιές 60,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18% και ίσες προς το -6,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,5% το 2011.

Πρωτοβουλίες στήριξης
Τα παραπάνω στοιχεία και οι εξελίξεις που αφορούν γενικότερα την ελληνική οικονομία και ειδικότερα στην αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει τις επιχειρήσεις του κλάδου, έχουν σημάνει «συναγερμό» στην κυβέρνηση, η οποία αναζητά τρόπο να προλάβει ένα μεγαλύτερο πλήγμα στη σημαντική εξαγωγική βιομηχανία και τη βίαιη συρρίκνωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί δράσεις για τη στήριξή της, οι οποίες κινούνται στις εξής κατευθύνσεις:

1. Μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις άρχισαν να εγκρίνονται τα πρώτα επενδυτικά σχέδια των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό μονάδων εκτροφής σε τσιπούρα, λαβράκι, πέστροφα κ.ά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013» και μέχρι στιγμής από τις 188 προτάσεις που έχουν υποβληθεί, ύψους 140 εκατ. ευρώ, έχουν εγκριθεί τα πρώτα 24 επενδυτικά σχέδια.

Ανάμεσα στα σχέδια που εγκρίθηκαν περιλαμβάνονται οι προτάσεις εισηγμένων εταιρειών όπως η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, η Interfish και το Γαλαξίδι, αλλά και μικρότερων μονάδων στα Δωδεκάνησα και την Κεντρική Ελλάδα.

Για τις υδατοκαλλιέργειες έχουν υποβληθεί 120 αιτήματα για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 79,825 εκατ. ευρώ και στον κλάδο μεταποίησης άλλα 68 αιτήματα, συνολικού προϋπολογισμού 59,67 εκατ. ευρώ. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται αθροιστικά στα 54,68 εκατ. ευρώ.

2. Προωθείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομοθετική ρύθμιση, με την οποία θα δημιουργηθούν ειδικές ζώνες σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες θα αποτελέσουν χώρους υποδοχής τέτοιων επενδύσεων. Μια τέτοια ζώνη έκτασης 11.500 στρεμμάτων έχει δημιουργηθεί στην Πιερία στα πρότυπα των ΒΙΠΕ.

H οικονομική κατάσταση των «ισχυρών» του κλάδου


Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ A.E. (στην Αχαΐα), με πωλήσεις ύψους 62,83 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (56,28 εκατ. ευρώ) κατά 11,6%, κατέγραψε EBITDA 4,94 εκατ. ευρώ (7,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,57 εκατ. ευρώ (2,63 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,60 εκατ. ευρώ (2,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 95,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 26,10 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,2% (8,6% ένα έτος πριν).

Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 172,00 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (172,85 εκατ. ευρώ) κατά 0,5%, κυρίως λόγω της αρνητικής επίπτωσης της επιμέτρησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της, στην εύλογη αξία τους, στο τέλος της χρήσης κατέγραψε EBITDA 2,73 εκατ. ευρώ (29,89 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -16,80 εκατ. ευρώ (10,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -14,38 εκατ. ευρώ (9,68 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 433,86 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 149,16 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,6% (6,5% ένα έτος πριν).

Η ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ AΒΕE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 127,71 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (113,85 εκατ. ευρώ) κατά 12,2%, κυρίως λόγω της αρνητικής επίπτωσης της επιμέτρησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης κατέγραψε EBITDA -11,08 εκατ. ευρώ (-5,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -23,86 εκατ. ευρώ (-14,32 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -21,18 εκατ. ευρώ (-12,87 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 146,37 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -14,99 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -7,6% (-3,0% ένα έτος πριν).

Η ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ AΕΓΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 103,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (103,36 εκατ. ευρώ) κατά 0,3%, κατέγραψε EBITDA 16,84 εκατ. ευρώ (-14,86 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -7,85 εκατ. ευρώ (-35,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -11,57 εκατ. ευρώ (-32,59 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 241,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 24,05 εκατ. ευρώ. Τόσο το 2012 όσο και, κυρίως, το 2011 τα αποτελέσματά της επηρεάστηκαν από την αρνητική επίπτωση της επιμέτρησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της στην εύλογη αξία τους στο τέλος της χρήσης. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,0% (-8,7% ένα έτος πριν).
 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 53,35 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (49,69 εκατ. ευρώ) κατά 7,4%, κατέγραψε EBITDA 4,55 εκατ. ευρώ (4,73 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,13 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 97,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 6,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,7% (4,9% ένα έτος πριν).
 
Η «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ A.E. (στη Χίο), με πωλήσεις ύψους 20,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (23,05 εκατ. ευρώ) κατά 10,7%, κατέγραψε EBITDA 0,56 εκατ. ευρώ (1,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,31 εκατ. ευρώ (-0,71 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,32 εκατ. ευρώ (-0,72 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 48,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,33 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,1% (2,8% ένα έτος πριν).
 
Η «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.E.» (στην Κεφαλονιά), με πωλήσεις ύψους 25,61 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (22,27 εκατ. ευρώ) κατά 15,0%, κατέγραψε EBITDA 1,82 εκατ. ευρώ (1,92 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,97 εκατ. ευρώ (0,92 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,71 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 22,26 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 10,56 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,2% (7,3% ένα έτος πριν).
 
Η ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ AΒΕE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 47,14 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (41,40 εκατ. ευρώ) κατά 13,9%, κατέγραψε EBITDA 4,05 εκατ. ευρώ (4,93 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,61 εκατ. ευρώ (1,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,30 εκατ. ευρώ (0,93 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 83,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 21,10 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8% (6,3% ένα έτος πριν).
 
Η BIOMAR HELLENIC Α.Ε. (στη Μαγνησία), με πωλήσεις ύψους 50,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (46,49 εκατ. ευρώ) κατά 9,1%, κατέγραψε EBITDA 5,91 εκατ. ευρώ (4,77 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 2,06 εκατ. ευρώ (0,96 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,48 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 42,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια 9,79 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,9% (14,3% ένα έτος πριν).

Θέματα της ίδιας ενότητας
03.22.2021 13:06

«Τρέχει» η ανανέωση των παγίων του ΑΔΜΗΕ
Την επίσπευση του προγράμματος ανανέωσης στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων...

03.22.2021 12:56

Συνάντηση Σακελλαροπούλου με τον δήμαρχο Καλαμάτας
Με τον δήμαρχο Καλαμάτας Αθανάσιο Βασιλόπουλο, συναντήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

03.22.2021 12:52

Η ΔΕΗ ανοίγει το βιβλίο προσφορών για ακόμη 75 εκατ.
Για επιπλέον 75 εκατ. ευρώ ανοίγει εκ νέου το βιβλίο προσφορών η ΔΕΗ, προκειμένου να ικανοποιηθεί η ζήτηση που εκδηλώθηκε προς τους...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<