Γεω-συμβουλές 23 - 29/3/2013

22-03-2013, 14:00
Γεω-συμβουλές 23 - 29/3/2013

Γράφουν οι γεωπόνοι


ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ – ΑΥΓΟΥΛΑ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΡΗΣ


Το ωίδιο είναι μια μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει τα φύλλα, τους βλαστούς και τους καρπούς των υπερπρώιμων ποικιλιών της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, ενώ εμφανίζεται συχνότερα σε πυκνές φυτείες ευπαθών ποικιλιών και σε φυτώρια.

  

Καθοριστικό χρονικό διάστημα εμφάνισης της ασθένειας είναι η περίοδος από την πτώση των πετάλων μέχρι και την αρχή της σκλήρυνσης του πυρήνα τους.

 

Συνιστάται η προστασία των δέντρων κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο και η πρώτη επέμβαση ενδείκνυται να γίνεται από τις αρχές του σταδίου του σχισίματος του κάλυκα έως και την επόμενη, μετά την πτώση του κάλυκα και πάντα πριν τη σκλήρυνση του πυρήνα. Προτείνεται στις ιδιαίτερα ευπαθείς ποικιλίες να γίνονται και άλλες επεμβάσεις, ανάλογα πάντοτε με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που χρησιμοποιείται, το οποίο πρέπει να είναι το καταλληλότερο και οπωσδήποτε εγκεκριμένο.

 

Τα πυρηνόκαρπα, και ειδικότερα η βερικοκιά, προσβάλλονται εντονότερα από το κορύνεο και τα συμπτώματα της προσβολής τους παρουσιάζονται κυρίως στους οφθαλμούς, τα φύλλα και τους καρπούς τους.

 

O μύκητας προκαλεί χαρακτηριστικές κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, που γίνονται στη συνέχεια καστανές για να προκαλέσουν στο τέλος ξήρανση του κέντρου τους. Ενδεικτικό της προσβολής είναι ότι οι νεκροί ιστοί των φύλλων πέφτουν και σχηματίζονται τρύπες ανάλογες με αυτές που θα προέκυπταν αν είχαν χτυπηθεί από σκάγια. Η προσβολή από το κορύνεο παρουσιάζει επίσης παρόμοιες κηλίδες και στους καρπούς που εξελίσσονται σε καστανά λέπια.

 

Για την αντιμετώπισή του απαιτείται επέμβαση με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα, την περίοδο πριν την πτώση των πετάλων.

 

Η καταπολέμηση της μονίλιας, που προσβάλλει με τη σειρά της τα πυρηνόκαρπα, μπορεί να επιτευχθεί με ένα χαλκούχο σκεύασμα, που αν επιλεγεί ή συνδυαστεί θα πετύχει την καταπολέμηση των βακτηριώσεων, καθώς και τον περιορισμό της ανθράκωσης της κερασιάς, της οποίας τα προσβεβλημένα φύλλα μένουν στο δέντρο και μετά την πτώση των υγιών το φθινόπωρο.

 

Εντομολογικοί εχθροί

 

Συνιστάται επέμβαση στο στάδιο της ροζ κορυφής και μέχρι το 5% της άνθησης των δένδρων της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς με θερινά λάδια για την αντιμετώπιση της ψώρας του San José και της βαμβακάδας. Ενδείκνυται ο ψεκασμός να πραγματοποιείται μετά από δειγματοληψία στους βλαστούς και εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. Με τον ψεκασμό ελέγχονται παράλληλα και αποτελεσματικά τόσο τα χειμερινά αυγά του κόκκινου τετράνυχου, όσο και τα αυγά των αφίδων.

 

Στις περιπτώσεις που στην παραπάνω επέμβαση χρησιμοποιηθεί μισή δόση θερινού λαδιού και ένα εγκεκριμένο κατάλληλο εντομοκτόνο, επιτυγχάνεται παράλληλα και η καταπολέμηση και του φυλλοδέτη, της ανάρσιας και του βλαστορύκτη.

 

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

 

Για τη μείωση των αρχικών μολυσμάτων των παθογόνων μυκήτων και βακτηρίων (φουζικλάδιο - ωίδιο - μονίλια - μύκητες ξύλου - βακτήρια κ.ά.) προτείνεται να αφαιρούνται και να καίγονται οι προσβεβλημένοι κλάδοι και κλαδίσκοι κατά τη διάρκεια του χειμωνιάτικου κλαδέματος.

 

Κατάλληλος καιρός για το κλάδεμα είναι ο ξηρός και κατά την εφαρμογή του πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες τομές, που αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης των δέντρων από διάφορα παθογόνα.

 

Στις περιπτώσεις που οι τομές του κλαδέματος είναι μεγάλες, ενδείκνυται να καλύπτονται με το κατάλληλο προστατευτικό σκεύασμα, ενώ στις περιπτώσεις που έχουμε δέντρα σε προχωρημένο στάδιο προσβολής από μύκητες ή βακτήρια υποχρεούνται να εκριζώνονται και να καίγονται, χωρίς καμία καθυστέρηση.

 

Στις συνήθεις ασθένειες των μηλοειδών περιλαμβάνονται το φουζικλάδιο και η σεπτορίαση της αχλαδιάς, που για την αντιμετώπισή τους συνιστώνται το παράχωμα των πεσμένων φύλλων ή ο ψεκασμός τους με ουρία, που βοηθά την επιτάχυνση του σαπίσματός τους. Οι γεωργικές πρακτικές που προτείνονται είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθόσον συμβάλλουν αποφασιστικά στη μείωση του αρχικού μολύσματος των ασθενειών και αυτό εφόσον εφαρμοσθούν σε ευρεία κλίμακα και απ’ όλους τους παραγωγούς. Επισημαίνεται ότι εάν οι πρακτικές που προτάθηκαν έχουν εφαρμοσθεί κατά την περίοδο του φθινοπώρου, δεν χρειάζεται να επαναληφθούν.

 

Η προσβολή από το μύκητα εμφανίζεται στα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς και σχηματίζει χαρακτηριστικές σκοτεινόχρωμες ελαιοκαστανές κηλίδες και η προσβολή ευνοείται όταν η ευπαθής πράσινη επιφάνεια (νέα βλάστηση) είναι βρεγμένη. Σημειώνεται ότι οι μολύνσεις της νέας βλάστησης αρχίζουν με την εμφάνιση των κηλίδων, που προέρχονται από τα πολλαπλασιαστικά όργανα του μύκητα που αναπτύσσονται στα πεσμένα φύλλα που βρίσκονται στο έδαφος κατά το χειμώνα.

 

Ο ψεκασμός όλων των ποικιλιών αχλαδιάς με εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα είναι ό,τι το καλύτερο, επειδή με τον ψεκασμό ενισχύουμε και την αντίσταση του φυτού στο βακτηριακό έλκος.

 

ΚΑΠΝΟΣ

Συνιστάται για την αντιμετώπιση των ασθενειών των καπνοσπορείων (θερμών ή ψυχρών ανάλογα με την περιοχή) και που βασικά είναι ο περονόσπορος και οι τήξεις των σπορείων (πύθιο, φυτόφθορα, κ.ά.) να αερίζονται επαρκώς, να ελέγχονται οι αρδεύσεις και να γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί από το «σταύρωμα» των φυτών και μετά, με τα κατάλληλα μυκητοκτόνα. Επιβάλλεται η προσοχή των παραγωγών στις περιπτώσεις προσβολής των φυταρίων από αφίδες (μελίγκρα) και προτείνεται επέμβαση με τα κατάλληλα εντομοκτόνα. 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<