Επιδότηση έως 60% για επενδύσεις

19-03-2013, 09:50
Επιδότηση έως 60% για επενδύσεις

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

Ευκαιρία για επενδύσεις με επιδότηση έως 60% δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όσους επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Πέραν των «παραδοσιακών» επιδοτήσεων για τη δημιουργία ξενώνων και ταβερνών, οι προκηρύξεις που βγήκαν στον «αέρα» ενισχύουν επιχειρηματικές δράσεις όπως μονάδες παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων (ζυμαρικά, ψωμιά, μπισκότα και μαρμελάδες), μικρές ποτοποιίες για ρακή ή τσίπουρο μέχρι και κομμωτήρια και παραδοσιακά κουρεία.

Επί της ουσίας το υπουργείο συστήνει στους Έλληνες αγρότες κατά κύριο λόγο, αλλά και σε όποιον άλλον το επιθυμεί, να επενδύσει στον τόπο του, με την προκήρυξη τριών δράσεων του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου. Πρόκειται για το γνωστό από παλαιότερες προκηρύξεις ΟΠΑΑΧ (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου), το οποίο εφαρμόζεται σε όλους του νομούς της χώρας, σε περιοχές ορεινές και μειονεκτικές που μπορούν να φιλοξενήσουν ιδιωτικές επενδύσεις.

Το πρόγραμμα, που είναι της ίδιας μορφής και λογικής με τα κατά τόπους προγράμματα Leader, επιδοτεί σε ποσοστό 35% έως 60%. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί μέσα από τις τρεις δράσεις του προγράμματος φτάνει τα 65 εκατ. ευρώ. Το μέγιστο ύψος των επενδύσεων θα ανέρχεται στα 300.000 ευρώ, ενώ μόνο για τις επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων θα μπορούν να φτάνουν έως τις 600.000 ευρώ και έως τα 40 δωμάτια.

Στις τρεις προκηρύξεις των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 δίνεται προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 24 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βεβαιωθούν πρώτα ότι η περιοχή τους εντάσσεται στις επιλέξιμες περιοχές για επιδότηση και στη συνέχεια να δουν τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που θέλουν να επενδύσουν. Δικαιούχοι του Μέτρου 311 είναι:

● φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών

● νέοι γεωργοί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013.

Για τα Μέτρα 312 και 313 δικαιούχοι είναι όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της υπαίθρου. Ειδικότερα:

1. Για τo Μέτρο 311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 8.250.000 ευρώ δημόσιας δαπάνης. Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν, ενδεικτικά, την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού (τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού) και των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους και τη βελτίωση της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο Μέτρο αυτό έχουν μόνο οι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών, και οι νέοι γεωργοί που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών». Το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται έως 600.000 ευρώ για ορισμένες τουριστικές υποδομές (καταλύματα) και έως 300.000 ευρώ για τις υπόλοιπες δράσεις του Μέτρου (ιδρύσεις και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων).

2. Για το Μέτρο 312: «Στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 9.750.000 ευρώ δημόσιας δαπάνης. Ενδεικτικά, οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν:

-την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους,

-τη βελτίωση της υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους

-τη δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας. Δικαιούχοι του Μέτρου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το συνολικό κόστος των προαναφερόμενων επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 ευρώ, ενώ για όσες υπάγονται στην κατηγορία «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.

3. Για το Μέτρο 313:«Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 47.000.000 ευρώ Δημόσιας Δαπάνης. Ενδεικτικά οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής (τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις εναλλακτικών μορφών τουρισμού).

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311), κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3, που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικά για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το μέτρο ενισχύει και τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, τις δραστηριότητες ταξιδιωτικών γραφείων, τις υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και την εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του μέτρου είναι:

-Δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως για οικοδομικές, υδραυλικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες θέρμανσης κ.λπ.

-Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός κ.λπ.

-Δαπάνες για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και την εγκατάστασή του.

-Δαπάνες για λοιπό εξοπλισμό (π.χ., δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών, κ.λπ.).

-Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τα παραπάνω, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.

-Δαπάνες για την προβολή και την προώθηση, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση του διαδικτύου κ.λπ. και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, όχι πάντως μεγαλύτερο του ποσού των 10.000 ευρώ.

-Δαπάνες για την αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ., ανυψωτικά μηχανήματα), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.

-Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης. Η σύνταξη του φακέλου (όχι η παρακολούθηση και υλοποίηση της επένδυσης) μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη εφόσον το προτεινόμενο έργο εγκριθεί, μέχρι του ορίου των 2.000 ευρώ.

-Δαπάνες για την κατασκευή, την προμήθεια και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως κεντρικά ενεργητικά ηλιακά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα αξιοποίησης βιομάζας, γεωθερμικές εφαρμογές, ενεργειακά συστήματα θέρμανσης/ψύξης χώρων με εκμετάλλευση της θερμότητας γεωλογικών σχηματισμών και νερών που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικό δυναμικό, αιολικά συστήματα, συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης με αξιοποίηση ηλιακών συστημάτων και βιομάζας κ.ά.

Επίσης, δαπάνες για την κατασκευή, την προμήθεια και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ή υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπόνηση μελετών για όλες τις παραπάνω κατηγορίες πράξεων, αυτές είναι επιλέξιμες και χρηματοδοτούνται μόνο όταν υλοποιείται η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Μελέτες οι οποίες δεν εφαρμόστηκαν, ανεξαρτήτως αιτίας, δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου.

 

Τι θα πρέπει να προσέξετε

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Αυτό σημαίνει ότι επιλέξιμες επιχειρήσεις ενδέχεται να μείνουν εκτός προγράμματος, γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ξεπεράσουν το διαθέσιμο προϋπολογισμό (τα διαθέσιμα χρήματα είναι λίγα και είναι πολύ πιθανό να μη φτάσουν για όλους). Προτείνουμε να μελετήσετε πολύ προσεκτικά όλα τα κριτήρια βαθμολογίας και τις ενέργειες εκείνες που θα σας δώσουν έξτρα βαθμούς. Προσέξτε για τα παρακάτω:

-Να έχετε σωστά τεκμηριωμένες προσφορές.

-Να κάνετε κατάλληλη επιλογή και παρουσίαση των δαπανών για τη βελτίωση της βαθμολογίας, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα έγκρισης.

-Να έχετε έναν ολοκληρωμένο και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, με ορθή τεκμηρίωση όλων των δικαιολογητικών, καθώς η απουσία και η κακή τεκμηρίωση των δικαιολογητικών οδηγεί στην απόρριψη της πρότασης, στη μείωση της βαθμολογίας και στη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

Τι επιδοτείται

Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή φρυγανιών, μπισκότων, διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. (μη αναγραφόμενης κατηγορίας)

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

Υφαντήρια

Ταπητουργία

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

Κατασκευή ειδών ταξιδίου, τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική

Κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτική

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών (παραγωγή ξυλάνθρακα)

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων

Κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας

Κατασκευή εργαλείων

Κατασκευή άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

Κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων

Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα

Κατασκευή άλλων επίπλων κουζίνας

Κατασκευή άλλων επίπλων

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

Κατασκευή μουσικών οργάνων

Παντοπωλεία

Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών

Λιανικό εμπόριο αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης

Επισκευή υποδημάτων κάθε είδους και άλλων δερμάτινων ειδών

Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

Υπαίθριες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και πάρκα αναψυχής

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
06.14.2019 17:15

Αναγνωρίστηκαν με υπουργική απόφαση οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
Υπεγράφη η απόφαση αναγνώρισης και λειτουργίας των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και...

06.12.2019 14:08

Εξοικονομώ κατ' Οίκον: Αύξηση ή κατάργηση του εισοδηματικού κριτηρίου λένε στο ΥΠΕΝ
Το  ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα αυξηθεί σημαντικά από το όριο των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

06.12.2019 10:43

Νηρέα-Σελόντα: Τρεις «μνηστήρες» στην κούρσα για τα προς πώληση assets
Στους τρεις ανέρχονται οι «μνηστήρες», που κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές για τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία των Νηρέα και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<