Λιγότερος φόρος για αγρότες με έξτρα εισοδήματα και ενεργούς συνταξιούχους του ΟΓΑ

20-06-2018, 10:22
Λιγότερος φόρος για αγρότες με έξτρα εισοδήματα και ενεργούς συνταξιούχους του ΟΓΑ

Στη διεύρυνση του αριθμού των αγροτών που δικαιούνται το αφορολόγητο οδηγεί πρακτικά η πρόσφατη απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία εξαιρείται από το συνολικό εισόδημα –το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό– μια σειρά από απολαβές, μεταξύ αυτών η σύνταξη του ΟΓΑ, το εισόδημα από κεφάλαιο και μεταβιβάσεις ακινήτου, όπως επίσης και οι αμοιβές από εποχική και περιστασιακή εργασία.

 

Η ΚΥΑ (329/78917/5-6-2018) αφορά κατά κύριο λόγο αγρότες με «έξτρα» εισοδήματα (π.χ. από τόκους καταθέσεων, μεροκάματα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις ή αγροτικές εργασίες), καθώς και ενεργούς συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν να καλλιεργούν, αποκομίζοντας έσοδα από αυτήν τους τη δραστηριότητα (από πωλήσεις προϊόντων ή/και επιδοτήσεις). Ουσιαστικά, κάνει για όλους αυτούς πιο εύκολη την εκπλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου («εισόδημα τουλάχιστον 50,01% από αγροτική δραστηριότητα»), προκειμένου να φέρουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη και κατά συνέπεια να δικαιούνται την έκπτωση φόρου από 1.900 έως 2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων (σ.σ. αντιστοιχεί σε αφορολόγητο από 8.636,36 έως 9.545,45 ευρώ).

 

Θυμίζουμε ότι αντίστοιχη νομοθετική παρέμβαση είχε γίνει και πέρυσι –και πάλι στο παρά πέντε των δηλώσεων– με το άρθρο 34 του ν.4474/2017. Το εν λόγω άρθρο, όπως είχε γράψει τότε η «Ύπαιθρος Χώρα», αντικαθιστούσε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4389/2016, ορίζοντας ότι στο εισόδημα που προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα «δεν περιλαμβάνονται η κύρια σύνταξη από ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια και σε συναφείς χώρους, για έως εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, που απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ». Εμμέσως πλην σαφώς, δηλαδή, το εν λόγω άρθρο καταργούσε την ΚΥΑ 134430/04.03.2011, που αφορούσε τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος.

 

Με τη νέα ΚΥΑ έρχεται η «πραγματική» αντικατάσταση της ΚΥΑ 134430/04.03.2011, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο προσδιορισμού του χαρακτηρισμού του επαγγελματία αγρότη. Οι διαφοροποιήσεις βρίσκονται στην ορθή αναδιατύπωση των κατηγοριών εισοδημάτων, ώστε να συμφωνούν με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, και στην προσθήκη κάποιων νέων κατηγοριών που δεν υπήρχαν.

 

Ποια εισοδήματα εξαιρούνται
Έτσι στο συνολικό εισόδημα (δηλαδή τον παρονομαστή του κλάσματος «αγροτικό προς συνολικό εισόδημα», από το οποίο προκύπτει το ποσοστό του αγροτικού εισοδήματος), δεν προσμετρώνται:

-Εισόδημα από κεφάλαιο (ήτοι εισόδημα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία).

– Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ήτοι εισόδημα από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων).

-Αμοιβές που καταβάλλονται σε απασχολούμενους εποχιακά εργαζόμενους, για χρονικό διάστημα έως και 150 ημερών ετησίως, σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης, τυποποίησης προϊόντων, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ.

-Αμοιβές που καταβάλλονται για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη Αγροτικών ή Γυναικείων Συνεταιρισμών, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ.

Συντάξεις ΕΦΚΑ, πρώην ΟΓΑ.

– Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.

-Επιδόματα ανεργίας, τέκνων, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

 

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από 1/1/2017, δηλαδή από τα περσινά εισοδήματα που αποτυπώνονται στις φετινές δηλώσεις.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<