Αποπληρωμή σε 36 μήνες στα χρέη των ΤΟΕΒ για ρεύμα ξανά

08-06-2018, 16:16
Αποπληρωμή σε 36 μήνες στα χρέη των ΤΟΕΒ για ρεύμα ξανά

Με νόμο πλέον η ρυθμίζονται οι οφειλές των ΤΟΕΒ μετά την υπερψήφισης τροπολογίας, που πέρασε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, βάσει της οποία η διάρκεια καταβολής των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες και ο χρόνος καταβολής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο παραγραφής των οφειλών.

 

Η τροπολογία έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για την καλλιεργητική περίοδο, αφού οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με κλειστές πομόνες, αφού η ΔΕΗ κάνει πράξη την «απειλή» της για διακοπές ρεύματος στους ΤΟΕΒ που δεν μπόρεσαν να εξοφλήσουν τις δόσεις των οφειλών τους.

 

Σύμφωνα με την τροπολογία που αποτελεί πλέον νόμο του κράτους, «Οι Οργανισμοί μπορούν, με απόφαση του ΔΣ μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση των ΤΟΕΒ, και με απόφαση του ΔΣ των ΓΟΕΒ ή του ΑΟΣΑΚ, να ρυθμίζουν την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλα τα μέλη τους».

 

Bρείτε εδώ ολόκληρη την Τροπολογία για τα χρέη των ΤΟΕΒ.

 

Η τροπολογία 1609 με τίτλο: «Θέματα έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» αφορά τη διευκόλυνση των γενικών και τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ), υπερψηφίστηκε μαζί με το νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομίας, και είχε θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό" και άλλες διατάξεις».

 

Η τροπολογία κατατέθηκε προς συζήτηση την 4η Ιουνίου 2018 από την Παναγιώτα Βράντζα και συνυπογράφεται από επτά ακόμη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κρίθηκε απολύτως αναγκαία, για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προέκυψαν με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου, κυρίως λόγω των χρεών πολλών ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και τις εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης που ακολούθησαν.

 

Σύμφωνα με την τροπολογία, «η διάρκεια καταβολής των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες και ο χρόνος καταβολής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο παραγραφής των οφειλών κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972. Τα μέλη τα οποία δεν τηρούν τους όρους της ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απεντάσσονται από τη διαδικασία ρύθμισης. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόμα μήνες σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και έγκριση από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αίτημα του μέλους. Οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των οφειλετών που έχουν απενταχθεί από τη διαδικασία ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τον οποίο αποστέλλουν μέσα σε δύο (2) μήνες στις οικείες ΔΟΥ για είσπραξη, σύμφωνα με την παρ. 4».

 

Η εισήγηση της Βράντζα στην ολομέλεια του κοινοβουλίου:

«Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

η παρούσα τροπολογία προέκυψε ως αναγκαιότητα, μετά τα σοβαρά προβλήματα, ανά την επικράτεια σχετικά με τη λειτουργία των ΟΕΒ, εν όψη και της αρδευτικής περιόδου που διανύουμε.

Επιδιώκεται κατά βάση ο εκσυγχρονισμός του σχετικού απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Ειδικότερα:

Κατ’ αρχήν, στις παραγράφους 1-3, ορίζεται η νέα συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΑΟΣΑΚ και των ΔΣ των ΓΟΕΒ καθώς και η διαδικασία απόσπασης υπαλλήλων της περιφέρειας σε ΓΟΕΒ.

Καθορίζεται επίσης η συγκρότηση των ΠΓΣΕΕ και ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων που υποβάλλονται προς τους ΟΕΒ.

Σημαντικό κατά τη γνώμη μου είναι το περιεχόμενο της παραγράφου 4, όπου επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες των ΟΕΒ με δεδομένο την κατάργηση της Αγροτικής τράπεζας και τις σύγχρονες ηλεκτρονικές διαδικασίες πληρωμής. Επίσης επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει το αποθεματικό των ΟΕΒ.

Στην παράγραφο 6 αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις συμμετοχής του δημοσίου στις δαπάνες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο δημόσιο να συμμετέχει στην πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών από αιτίες που συνιστούν ανωτέρα βία, κατά το μέρος που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ωφελούμενους.

Η τομή και η σημαντικότερη συμβολή της τροπολογίας, προκύπτει από την παράγραφο 7, με την οποία ορίζεται η διαδικασία και οι προθεσμίες είσπραξης των οφειλών υπέρ ΟΕΒ και προβλέπεται η υποχρεωτική αποστολή των οφειλών των υπερήμερων οφειλετών στην οικεία ΔΥΟ προς είσπραξη. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης στους ΟΕΒ, των βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις.

Τέλος, με την παράγραφο 8, διασφαλίζεται ο έλεγχος της νομιμότητας των προσλήψεων του αναγκαίου προσωπικού και επιταχύνεται η διαδικασία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΟΕΒ, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας αλλά και των καιρών. Σε συνδυασμό δε, με το «αμαρτωλό» παρελθόν αυτών των οργανισμών, καταλήξαμε σε αδιέξοδα. Τέθηκε σε κίνδυνο η παραγωγή, η βιωσιμότητα «υγειών» εκμεταλλεύσεων και συνεπών παραγωγών, αλλά και η βιωσιμότητα πιστωτών των ΟΕΒ, όπως η ΔΕΗ!

Η εν λόγω τροπολογία άρει άμεσα τα αδιέξοδα και μας δίνει το χρόνο να αντικαταστήσουμε το παρωχημένο βασιλικό διάταγμα που διέπει τη λειτουργίες των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας».

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<