Δάνεια 300 εκατ. ευρώ στους αγρότες

24-02-2013, 11:51
Δάνεια 300 εκατ. ευρώ στους αγρότες

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ  
(adamopoulou@paragogi.net)

 

Ανάσα ρευστότητας με χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα αγροτικά κοινοτικά προγράμματα υπόσχεται η ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής επιχειρηματικότητας.
 
 
 
Έπειτα από πολύμηνες καθυστερήσεις, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη δράση του ταμείου, με τον υπουργό Αθανάσιο Τσαυτάρη να υπογράφει σχετική συμφωνία με τον πρόεδρο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), που θα διαχειριστεί τη διάθεση των κεφαλαίων. Το πρόγραμμα αφορά χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης στον αγροτικό τομέα με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόγραμμα θα έχει ξεκινήσει έως τον Ιούνιο του 2013 και η διάρκεια των δανείων θα είναι δεκαετής, με περίοδο χάριτος έως και δύο χρόνια. Το πρόγραμμα θα επιδοτεί το επιτόκιο (επιδότηση 4 ποσοστιαίων μονάδων), το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι στο μισό από αυτό που προσφέρουν οι τράπεζες σε άλλες δράσεις, ενώ τα αιτήματα των δικαιούχων θα γίνονται στις συμβεβλημένες τράπεζες.
 
 
Στόχος του ταμείου είναι η χορήγηση χαμηλότοκων βραχυπρόθεσμων και μεσο-μακροπροθέσμων δανείων από τις τράπεζες σε όσους δικαιούνται να συμμετάσχουν στα μέτρα των Σχεδίων Βελτίωσης και της μεταποίησης, καθώς και προς ιδιώτες επενδυτές, ενισχύοντας έτσι την επιχειρηματικότητα, τη ρευστότητα και την οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί σχεδόν το σύνολο των επενδύσεων που υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν φέτος από κοινοτικά προγράμματα, δηλαδή οι 6.000 κυρίως μικρές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, οι 330 επενδύσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και αργότερα ίσως και οι επενδύσεις σε αγροτουριστικά καταλύματα.
 
Χρηματοδότηση
Αναλυτικά, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας προικοδοτείται με 116.000.000 ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από τις τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, το ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει στην ΕΤΕΑΝ το σύνολο του κεφαλαίου των 116.000.000 ευρώ, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των δικαιούχων στη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων που θα ενταχθούν για συγχρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την επιλογή των χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με κριτήριο την ωφέλεια των δυνητικών δικαιούχων.
 
Ενισχυόμενες δράσεις
Οι πιστώσεις θα προέρχονται από τα παρακάτω μέτρα, με αρχικό ενδεικτικό προϋπολογισμό ως εξής:
Μέτρο 121: 77.115.000 ευρώ (αφορά τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή τα Σχέδια Βελτίωσης).
Μέτρο 123Α: 23.140.000 ευρώ (αφορά επενδύσεις στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων).
Μέτρο 311: 2.360.000 ευρώ (αφορά τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες).
Μέτρο 312: 2.360.000 ευρώ (αφορά τη στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων).
Μέτρο 313: 11.025.000 ευρώ (αφορά την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων).
 
Είδος ενίσχυσης
Το είδος ενίσχυσης των επενδύσεων που θα εντάσσονται στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα αφορά την επιδότηση επιτοκίου – εγγυοδοσία για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων. Ειδικότερα, το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον Έλληνα αγρότη, που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%.
 
Διάρκεια δανείων
Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη, έως 10 χρόνια, με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια, με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια.
 
Διαδικασία αιτήσεων
Τα αιτήματα δανειοδότησης μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα γίνονται στις συμβεβλημένες τράπεζες. Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.
 
«Ενάλιο»: 105 εκατ. ευρώ στον «πάγο»
 
Εναγωνίως αναμένουν οι αλιείς την έναρξη του προγράμματος «Ενάλιο», που μέχρι στιγμής παραμένει στις προθέσεις και στα χαρτιά των αρμοδίων χωρίς καμία ουσιαστική δράση για την έναρξη των κεφαλαίων. Το πρόγραμμα, που ανασχεδιάστηκε πρόσφατα, έχει στόχο να χορηγεί επενδυτικά δάνεια για αλιευτικές δραστηριότητες μικρής κλίμακας. Ο προϋπολογισμός των συνολικών χρηματοδοτήσεων αγγίζει τα 105 εκατ. ευρώ, τα οποία και υπολογίζεται να διατεθούν, επίσης με εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία (ΕΠΑΛ). Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον από τις τράπεζες για τη διαχείριση και τη διάθεση των κονδυλίων χρηματοδότησης. Μέχρι στιγμής, για τη λειτουργία του ταμείου έχουν συμβληθεί δύο συνεταιριστικές τράπεζες. Το υπουργείο αναμένει αύξηση του ενδιαφέροντος εκ μέρους των τραπεζών, με την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του μετά την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑΛ. Το έργο αναζήτησης χρηματοοικονομικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχει ανατεθεί και εδώ στο ΕΤΕΑΝ, το οποίο έχει αναλάβει εξολοκλήρου την υλοποίηση του προγράμματος.
 
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ: Ανοικτά αγροτικά δάνεια
 
Σε ετοιμότητα για τη διάθεση των γνωστών και ως Ανοιχτών Δανείων Αγροτών για τη νέα καλλιεργητική περίοδο βρίσκεται η ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ, ενώ, από τη μεριά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένονται ανακοινώσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επιδότηση επιτοκίου των αγροτικών δανείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο δανειοδοτικό πλαίσιο της τράπεζας προβλέπει δύο νέα δάνεια με ευνοϊκούς όρους προς τους αγρότες. Συγκεκριμένα, το ανοιχτό δάνειο αγροτών (καλλιεργητικό) και το ενιαίο μεσο-μακροπρόθεσμο ανοιχτό δάνειο επίσης για αγρότες (επενδυτικό).
 
 
Αναλυτικά, το Ανοιχτό Δάνειο Αγροτών, με επιτόκιο το οποίο δεν θα ξεπερνά το 4%, θα διατεθεί τόσο σε αγρότες που μπορεί να έχουν ήδη ενεργούς λογαριασμούς καλλιεργητικών δανείων, όσο και σε νέους αγρότες. Μάλιστα, εξετάζεται ο αγρότης δανειολήπτης να έχει υποχρέωση της καταβολής των τόκων ετησίως, με την καταβολή του κεφαλαίου να είναι ελεύθερη για ορισμένο χρονικό διάστημα. Συνολικά δε εκτιμάται ότι τη χρήση του δανείου αυτού θα την επιχειρήσουν περίπου 370.000 αγρότες.
Σε ό,τι αφορά το επενδυτικό ανοικτό δάνειο, το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 4,5%-5%, με δεκαετή διάρκεια. Το συγκεκριμένο προϊόν-δάνειο της ΑΤΕ απευθύνεται σε αγρότες κατά κύριο επάγγελμα. Η υποχρέωση για την αποπληρωμή των δανείων περιορίζεται στην ετήσια καταβολή των τόκων και σε ένα ελάχιστο ποσό καταβολής του κεφαλαίου ετησίως.
 
Επιδότηση επιτοκίου
Η έναρξη των χορηγήσεων βρίσκει ανάχωμα στη χρηματοδότηση του επιτοκίου, τις οποίες επαναφέρει στη μετά ΑΤΕ εποχή το υπουργείο, δεδομένου ότι ο κ. Τσαυτάρης αναζητά τα απαιτούμενα κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένει το πράσινο φως από το υπουργείο Οικονομικών για την ενεργοποίηση λογαριασμού που βρίσκεται στην ΤτΕ (από παρακρατήσεις καταναλωτικών και στεγαστικών χορηγήσεων), στον οποίο πρόσβαση παλαιότερα είχε μόνο η ΑΤΕ, που θα χρηματοδοτήσει τα επιτόκια, ενώ ο κ. Τσαυτάρης φαίνεται να έχει καταλήξει στο μοντέλο βάσει του οποίου θα μπορεί να δίνεται η επιδότηση. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, το επιδοτούμενο επιτόκιο θα κυμαίνεται από 1%-2%, ανάλογα με το είδος του δανείου (βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο).
 
 
 
 
 
 

Θέματα της ίδιας ενότητας
04.19.2019 17:49

Στη δημοσιότητα το θεσμικό πλαίσιο για τη βιομηχανική κάνναβη
Τι αναφέρει το σχέδιο της κυβέρνησης όπως το παρουσίασε ο Σταύρος Αραχωβίτης.

04.12.2019 14:41

Ανοιχτή η αγορά της Αργεντινής για το ελληνικό ακτινίδιο
Με τη «βούλα» άνοιξε η αγορά της Αργεντινής για το ελληνικό ακτινίδιο, καθώς έλαβε την τελική έγκριση της αρμόδιας Φυτοϋγειονομικής...

04.11.2019 14:32

Εντείνονται οι έλεγχοι τροφίμων στην αγορά εν όψει του Πάσχα
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<