Ανελέητο «κυνηγητό» από την ΑΑΔΕ-Ξεκλειδώνουν και θυρίδες

22-02-2018, 12:55
Ανελέητο «κυνηγητό» από την ΑΑΔΕ-Ξεκλειδώνουν και θυρίδες

Σε ένα ανελέητο «κυνηγητό» για την είσπραξη 2,8 δισ. ευρώ από παλιά ληξιπρόθεσμα χρέη αλλά και του 24% από νέα, με κατασχέσεις περιουσιών για έξι στους δέκα φορολογούμενους, καθώς και τουλάχιστον 1000 ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις, ετοιμάζεται να επιδοθεί η ΑΑΔΕ, όπως προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ποιοτικών στόχων της Αρχής, με απόφαση του Γιώργου Πιτσιλή.


Ταυτόχρονα, μάλιστα, στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ θα βρεθούν και οι τραπεζικές θυρίδες, μέσω απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου για το «άνοιγμά» τους, ενώ η Αρχή θα παίζει και ρόλο «Big Brother», παρακολουθώντας μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής τις μισθώσεις ακινήτων, που διενεργούνται από πλατφόρμες τύπου Airbnb.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, προβλέπεται η επικαιροποίηση όλων των εντύπων και οδηγιών για υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών και των νομικών προσώπων, μέχρι 31.5.2018. Προβλέπεται, επίσης, μία τουλάχιστον διασταύρωση για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων έως τις 30.9.2018, αλλά και απλοποίηση της νομοθεσίας για κατασχέσεις, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών, από τραπεζικές θυρίδες.

 

Ενδεικτικό των στόχων που θέτει η ΑΑΔΕ είναι ότι προσδοκώνται εισπράξεις 36,259 δισ. ευρώ από τα ελεγκτικά κέντρα και τις ΔΥΟ, ενώ σε άλλα 10,950 δισ. ευρώ εκτιμώνται οι εισπράξεις ΦΠΑ από τη ΦΑΕ και τις ΔΟΥ.

 

Μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα των στόχων προβλέπονται:

 

 • Η υλοποίηση Εφαρμογής Υποβολής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Διαμονής και η υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, έως 31/03/2018.
 • Η Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε ποσοστό 100%, ως προς το πλήθος και το ποσό (για όλα τα φορολογικά αντικείμενα), ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.
 • Η Εκκαθάριση των υφιστάμενων αρχικών, τροποποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων (όλων των φορολογιών), ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται ανεκκαθάριστες δηλώσεις με ποσά προς επιστροφή άνω των 90 ημερών.
 • Ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων χρηστών για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών μέχρι 30/06/2018.
 • Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων ύψους 36,259 δισ. ευρώ από τα ελεγκτικά κέντρα ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΦΑΕ και ΔΟΥ.
 • Είσπραξη εσόδων από ΦΠΑ ύψους 10,950 δισ. ευρώ από τη ΦΑΕ και τις ΔΟΥ.
 • Είσπραξη 2,8 δισ. ευρώ από παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος και χαρακτηρισμός ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 4,5 δισ.ευρώ ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
 • Παροχή οδηγιών διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 για τον φόρο διαμονής, μέχρι 31/05/2018.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών για την ενημέρωση των οφειλετών σχετικά με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 •  Εισήγηση για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων από κατάσχεση, έως 31/12/2018.
 • Υποβολή επιπλέον δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ.
 • Επικαιροποίηση του Κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια σε συνδυασμό με τον Κ.Φ.Δ. (N. 4174/2013), μέχρι 30/06/2018.
 • Προσδιορισμός των υποχρεώσεων ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους ιατρούς, για την παροχή υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία του Ε.Σ.Υ. μέχρι 31/03/2018.
 • Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι 31/05/2018.
 • Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι 31/05/2018.
 • Επικαιροποίηση της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2017, μέχρι 30/04/2018.
 • Εισπραξιμότητα άνω του 20% από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις Φ.Α.Ε.
 • Βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκ. € από ελέγχους των Φ.Α.Ε.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 1.100 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις Φ.Α.Ε.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις ΔΟΥ.
 • Βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. € από ελέγχους των ΔΟΥ.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 5.900 ελέγχων επιστροφής φόρων από τις ΔΟΥ.
 • Εισπραξιμότητα άνω του 14% από ελέγχους των ΔΟΥ.
 • Διενέργεια 1.070 ελέγχων κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.
 • Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί “φρέσκων” υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 100 ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54 Α του Ν.4174/2013.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΔΟΥ.
 • Εντοπισμός παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20% των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων των ΔΟΥ.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.
 • Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.
 • Ταχύτερος εντοπισμός των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να μην ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.
 • Έκδοση τουλάχιστον 9.500 καταλογιστικών πράξεων από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και εν γένει των τελωνειακών παραβάσεων.
 • Ποσά που καταλογίζονται για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι), τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.
 • Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού σχετικά με προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών εντός προθεσμίας 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τουλάχιστον 95% του συνόλου.
 • Διενέργεια 650 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων, εκ των οποίων το 42% σε επιχειρήσεις παραγωγής, μεταγενέστερους χρήστες και εισαγωγείς.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<