Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις 120 δόσεις

05-02-2018, 13:07
Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις 120 δόσεις

Μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών σε έως 120 δόσεις για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ, σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, από την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, σύμφωνα με δημοσίευμα των «Νέων».


Έτσι, στις εφορίες μπορούν να σπεύσουν όσοι έκλεισαν τα βιβλία του μέχρι και το 2017, ώστε να τα ανοίξουν εκ νέου και έτσι να μπορέσουν να ενταχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς το Δημόσιο.

 

Σε ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαφαίνεται ότι μπορούν να καταθέσουν αίτηση ακόμα και όσοι δηλώσουν τώρα επανέναρξη εργασιών στην εφορία, πληρώνοντας φυσικά και το αντίστοιχο τέλος επιτηδεύματος κάθε μήνα που παραμένουν ανοικτοί.

 

Εκτιμάται ότι η διαδικασία συμπλήρωσης και εξέτασης της αίτησης θα κυμαίνεται από δέκα μέρες έως ένα μήνα, στις περισσότερες περιπτώσεις. Στην ρύθμιση εντάσσονται ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα «εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών».

 

Ποιοι υπάγονται


Στην ρύθμιση χρεών με 120 δόσεις σε εφορία και Ταμεία, εντάσσονται ελεύθεροι επαγγελματίες (φυσικά πρόσωπα) που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα.

 

Περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών που, ενδεικτικά, κατονομάζονται είναι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.

 

Οι δυνατότητες για ρύθμιση


Οι δυνατότητες για ρύθμιση με βάση την οφειλή είναι οι εξής:

 

Πρώτον, για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση έως 3.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή και τους ασφαλιστικούς φορείς: τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού και καθορισμός του πλήθους και του ύψους των ισόποσων τοκοχρεολυτικών μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

 

 • ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
 • μέγιστος αριθμός δόσεων 36,
 • αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων.

 

Δεύτερον, για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ:

 • διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
 • καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
  *ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
  *μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
  *αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων.

 

Τρίτον, για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση άνω των 20.000 και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ:

Το Δημόσιο και οι ασφαλιστικοί φορείς χορηγούν ρυθμίσεις μόνον εφόσον ισχύει το κριτήριο βιωσιμότητας. Αυτό προκύπτει αν το κλάσμα με αριθμητή το σύνολο των προς ρύθμιση οφειλών μείον το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και παρονομαστή το εισόδημα του οφειλέτη συν το εισόδημα συνοφειλετών είναι μικρότερο ή ίσο του 8.

 

Εφόσον ισχύει το κριτήριο βιωσιμότητας οι ρυθμίσεις έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 

 • διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
 • διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση,
 • καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
 • ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
 • μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
 • αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων.


Πότε χάνεται η ρύθμιση

 

Η ρύθμιση χάνεται, και έχει ως συνέπεια να καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο, όταν:

 • Δεν καταβληθούν έως τρεις δόσεις.
 • Ο οφειλέτης παραλείψει να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) εντός τριών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
 • Ο οφειλέτης δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός εξήντα ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<