Στις Βρυξέλλες ο Τσαυτάρης για τις Συμπράξεις Καινοτομίας

21-02-2013, 11:39
Στις Βρυξέλλες ο Τσαυτάρης  για τις Συμπράξεις Καινοτομίας

Στις Βρυξέλλες μετέβη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, καθώς θα είναι ένας από τους δύο Υπουργούς Γεωργίας που θα εκπροσωπήσει, τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης Καινοτομίας για τη Γεωργία μαζί με τους δυο Επιτρόπους της Γεωργίας και της Έρευνας και Τεχνολογίας. (European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability'). Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά Έλληνας Υπουργός συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης Καινοτομίας για τη Γεωργία.

 

Η επιλογή αυτή είναι μια τιμητική διάκριση για τον Υπουργό και τη χώρα, αν ληφθεί υπόψη ότι η Ε.Ε έχει θέσει σαν απόλυτη προτεραιότητα την ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις και να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικές θέσεις εργασίας. Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας, εισάγονται σαν μέσον για την επίτευξη αυτών των στόχων σε συγκεκριμένους τομείς. Η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη2020» θέτει την έρευνα και την καινοτομία σαν θεμέλιο λίθο της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, διατρέχοντας όλους τους τομείς.

 

Ως μέσον για την προώθηση αυτού του στόχου χρησιμοποιούνται θεματικές Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) με θέμα «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» για την περίοδο 2014 - 2020 έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις δύο πιο θεμελιώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή γεωργία στις αρχές του 21ου αιώνα - πώς να αυξήσει την παραγωγή και την παραγωγικότητα, ώστε να ανταποκριθεί στη σημαντική αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης τροφίμων και πώς να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των πόρων (του νερού, της ενέργειας, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων) και να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα (όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας).

 

Η βασική πρόκληση για τη γεωργία είναι να παράγει περισσότερο αλλά με βιώσιμο τρόπο, πρόκληση που δεν θα επιλυθεί χωρίς την ώθηση και την πρακτική αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η ΕΣΚ «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» θα επιχειρήσει μιας λειτουργική διασύνδεση ανάμεσα στη γεωργία, τη βιο-οικονομία, την επιστήμη και όλους τους ενδιαφερόμενους (αγρότες, επιχειρήσεις, γεωργικοί σύμβουλοι, βιομηχανία, τυποποίηση και διακίνηση προϊόντων) στο ευρωπαϊκό, και στο εθνικό επίπεδο. Θα βοηθήσει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δράσεων που υποστηρίζονται από την πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και από τα κονδύλια της ΕΕ για τη Γεωργική Έρευνα, τα οποία υπερδιπλασιάζονται για την επόμενη επταετία (από 1,9 σε 4,5 δις €) αλλά και στην καλύτερη λειτουργία του συστήματος γεωργικών συμβουλών. Μέσω της ΕΣΚ ενδυναμώνεται η δικτύωση και το clustering, διευκολύνεται η διάχυση της γνώσης, των ευκαιριών που προσφέρει η ΚΑΠ και των ορθών πρακτικών και η ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ έρευνας και πρακτικής γεωργίας.

 

Στόχος είναι η γεωργία να επωφελείται από τα αποτελέσματα της έρευνας και η επιστημονική κοινότητα να προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες, να ενθαρρυνθούν οι παραγωγικές επενδύσεις και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των νέων. Με δεδομένο ότι τα κοινοτικά κονδύλια που αφορούν στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση (Πρόγραμμα ORIZON 2020) τετραπλασιάζονται στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, γίνεται αντιληπτή η σημασία της συμμετοχής του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης Καινοτομίας για τη Γεωργία.

Θέματα της ίδιας ενότητας
05.25.2018 15:29

Έως τις 11 Ιουνίου οι αιτήσεις για την Αγροτική Εστία
Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

05.25.2018 15:22

Τον Ιούνιο αιτήσεις γεωπόνων στο νέο πρόγραμμα ΟΑΕΔ
Γεωπόνοι και δασολόγοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ κοινωφελούς απασχόλησης,...

05.25.2018 15:19

Έως 5 Ιουλίου η πρώτη οριστικοποίηση αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης
H καταληκτική ημερομηνία για τη δημιουργία νέων υποβολών παραμένει η 5η Ιουνίου 2018.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<