"Βουτιά" στη βιομηχανία μετάλλων το 2012

18-02-2013, 11:38

Καθοδικά κινήθηκαν το περασμένο έτος τα παραγωγικά και οικονομικά μεγέθη της ελληνικής βιομηχανίας βασικών μετάλλων, η παραγωγή της οποίας είχε αυξηθεί το 2011 κατά 6,4%, έναντι ανόδου 12,0% το 2010, πτώσης κατά 17,9% το 2009 και πτώσης κατά 6,4% το 2008.

Ο κλάδος επλήγη από την επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και την επιδείνωση της ύφεσης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από την πτώση των τιμών ορισμένων βασικών προϊόντων του. Σημαντικά μειωμένη ήταν η παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, εξαιτίας της καθίζησης της οικοδομικής - κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Η συρρίκνωση του όγκου της παραγωγής του κλάδου το 2012 ανέρχεται σε 6,1%.

Μειωμένη ήταν η παραγωγή του τους περισσότερους μήνες του προηγούμενου έτους.

Επίσης, κατεγράφη μείωση του κύκλου εργασιών του το τελευταίο δωδεκάμηνο με διαθέσιμα στοιχεία, σε σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ο κλάδος το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012 παρουσίασε, όπως προαναφέρθηκε, μείωση του όγκου της παραγωγής του κατά 6,1%. Αντιθέτως, το δωδεκάμηνο του 2011 είχε καταγραφεί αύξηση της παραγωγής (+6,4%).

Όπως προκύπτει από επεξεργασία σχετικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 αυξήθηκε η παραγωγή δοκών και ράβδων αλουμινίου κατά 6,0%, πλακών, φύλλων και ταινιών αλουμινίου κατά 3,6%, λεπτών φύλλων αλουμινίου κατά 2,5% και σύρματος χαλκού κατά 16,6%.

Συγχρόνως, μειώθηκε, μεταξύ άλλων, η παραγωγή δοκών και ράβδων χαλκού κατά 11,6%, χαλύβδινων σωλήνων για αγωγούς πετρελαίου και αερίου κατά 13,2%, δοκών και ράβδων μη κραματοποιημένου χάλυβα θερμής έλασης σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία κατά 36,05%, μη κραματοποιημένου χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων κατά 35,55%, σωλήνων και αγωγών μικρής διαμέτρου από χαλκό κατά 1,5%, πλακών, φύλλων και ταινιών χαλκού κατά 25,1% και λοιπών δοκών και ράβδων μη κραματοποιημένου χάλυβα που έχουν σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση ή και έχουν υποστεί πρόσθετη επεξεργασία μετά την έλαση, κατά 34,3%.

O όγκος της παραγωγής του κλάδου το 2012 βρέθηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 7,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) ήταν 92,5 μονάδες.

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε καθοδικά τους εννιά από τους δώδεκα μήνες του 2012. Η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: +1,6% τον Ιανουάριο (+9,1% τον ίδιο μήνα του 2011), -6,4% τον Φεβρουάριο (+16,9%), -6,5% τον Μάρτιο (+13,1%), -22,4% τον Απρίλιο (+12,9%), +0,9% τον Μάιο (-0,8%), -13,8% τον Ιούνιο (+10,5%), -3,8% τον Ιούλιο (+5,2%), +9,1% τον Αύγουστο (-9,7%), -4,9% τον Σεπτέμβριο (+5,1%), -7,8% τον Οκτώβριο (+2,9%), -17,0% τον Νοέμβριο (+9,9%) και -7,7% τον Δεκέμβριο (-1,8%).

Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδά του τους δέκα από τους έντεκα μήνες του περασμένου έτους έως και τον Νοέμβριο, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στατιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -16,8% τον Ιανουάριο (+40,8% τον ίδιο μήνα του 2011), -5,0% τον Φεβρουάριο (+51,6%), -11,0% τον Μάρτιο (+21,6%), -16,8% τον Απρίλιο (+15,1%), -16,8% τον Μάιο (+33,3%), -7,0% τον Ιούνιο (+17,3%), -3,9% τον Ιούλιο (+20,5%), -21,0% τον Αύγουστο (+2,5%), -16,0% τον Σεπτέμβριο (+38,8%), +2,3% τον Οκτώβριο (-19,2%) και -21,6% τον Νοέμβριο (+9,3%).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 10,8% (2011/2010: +19,9%), λόγω της πτώσης της παραγωγής. Οι τιμές των προϊόντων του κατά μέσον όρο αυξήθηκαν, πάντως, κατά 1,1% το 2012 (2011/2010: +7,7%). Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +1,3%, έναντι +1% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 39,3% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν κατά 3,0% υψηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 103,0 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύτηκαν από μείωση των νέων παραγγελιών. Πιο συγκεκριμένα οι νέες παραγγελίες του κλάδου το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν μειωμένες κατά 10,9%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (2011/2010: +15,0%). Η εξέλιξή τους ανά μήνα έως και τον Νοέμβριο, κατά το 2012, έχει ως εξής: -18,1% τον Ιανουάριο (+45,3% τον Ιανουάριο του 2011), -13,4% τον Φεβρουάριο (+60,8%), -5,6% τον Μάρτιο (+9,7%), +27,9% τον Απρίλιο (+22,2%), -17,7% τον Μάιο (+33,5%), -11,3% τον Ιούνιο (+19,3%), -13,9% τον Ιούλιο (+20,3%), -8,4% τον Αύγουστο (+2,1%), -12,1% τον Σεπτέμβριο (+7,6%), -3,9% τον Οκτώβριο (-19,2%) και -10,8% τον Νοέμβριο (-7,4%).

Οι νέες παραγγελίες του το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν κατά 0,4% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη νεών παραγγελιών την προαναφερθείσα δωδεκάμηνη περίοδο βρέθηκε στις 99,6 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Συγχρόνως, μειώθηκε και η απασχόληση στον κλάδο. Από το τρίτο τρίμηνο του 2011 έως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία βασικών μετάλλων μειώθηκαν κατά 945. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 19.791 άτομα σε 18.846 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 4,8%.

Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το έτος αυτό, στο 8,0% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Ακόμη, το 2005 ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 11,0% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Θέματα της ίδιας ενότητας
07.07.2020 14:41

Απώλειες 1 δισ. ευρώ για τις ελληνικές εξαγωγές τον Μάιο
Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων διαμορφώθηκε στα 3.227,7 εκατ. ευρώ (3.508,3 εκατ. δολάρια) έναντι 5.292,3 εκατ. ευρώ (5.901,3 εκατ. δολάρια)...

06.30.2020 15:10

Ο Βορίδης έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ την παραβατικότητα των Τούρκων αλιέων στο Αιγαίο
Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, συζητήθηκε επιπλέον και το ζήτημα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2021 - 2027)

06.29.2020 12:11

Μετασχηματισμός-ορόσημο για την Παγκρήτρια
Μέρα σταθμός ήταν η χθεσινή για την ιστορία του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση. Σε μια περίοδο δύσκολη...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<