Επιπλέον 80 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

08-12-2017, 14:16
Επιπλέον 80 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων

Επιπλέον κεφάλαια ενέκρινε ο Αλ. Χαρίτσης για το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές». Τις 6.181 οι ενταγμένες προς ενίσχυση εταιρείες.

 

Στην επέκταση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αλέξη Χαρίτση.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει την επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος με 80 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα και να χρηματοδοτηθούν άλλες 1.769 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «προικοδότηση» του προγράμματος με επιπλέον πόρους είναι η δεύτερη εντός του τρέχοντος έτους, με τη συνολική δημόσια δαπάνη (κοινοτική και εθνική συμμετοχή) να ανέρχεται πλέον στα 310 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι στην αρχική του προκήρυξη, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 110 εκατ. ευρώ, ενώ με ανάλογη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού τον περασμένο Ιούλιο, προστέθηκαν άλλα 120 εκατ. ευρώ.

Με τη διεύρυνση της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου προγράμματος, οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα ανέλθουν στις 6.181 όταν το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που έχουν κατατεθεί για ενίσχυση από τη δράση ανέρχονται στα 9.577. Προκύπτει συνεπώς, ότι με τα κονδύλια που έχουν δεσμευθεί για το πρόγραμμα, θα χρηματοδοτηθεί το 64,5% των αιτηθέντων. Ποσοστό, ιδιαίτερα υψηλό, αν ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες αναλογίες σε άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος και με τον προϋπολογισμό στα 110 εκατ. ευρώ, προκρίθηκαν για χρηματοδότηση 2.072 επιχειρήσεις. Με την αύξηση του προϋπολογισμού στα 230 εκατ. ευρώ (110 συν 120 εκατ. ευρώ) προστέθηκαν άλλες 2.340 επιχειρήσεις, ενώ με τη τελευταία αύξηση (συν 80 εκατ.) προτίθενται άλλες 1.769 επιχειρήσεις.

 

Αρχίζουν πληρωμές
Πέραν από την αύξηση του προϋπολογισμού, άνοιξε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) η εφαρμογή για τη δήλωση των δαπανών των δικαιούχων, ώστε να αρχίσει η καταβολή της επιδότησης.

Η πρόσβαση στο ΠΣΚΕ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis/ με την εισαγωγή των κωδικών που έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και συγκεκριμένα στους εξής:

- Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

- Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

- Υλικά / Κατασκευές

- Εφοδιαστική Αλυσίδα

- Ενέργεια

- Περιβάλλον

- Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

- Υγεία

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 15.000 ευρώ, αλλά και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000 στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση - επιδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η υλοποίηση των επενδύσεων που έχουν κριθεί επιλέξιμες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

Άυλες Δαπάνες

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000 ευρώ ως ακολούθως: 12.000 ευρώ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<