Στις 100,6 μονάδες ενισχύθηκε ο δείκτης Οικονοµικού Κλίµατος τον Σεπτέμβριο από τις 100,6 μονάδες, όπου είχε φτάσει τον περασμένο Αύγουστο.

 

Έντονη είναι η βελτίωση στις κατασκευές και στη βιοµηχανία, ενώ οι προσδοκίες σε λιανικό εµπόριο και υπηρεσίες δεν µεταβάλλονται σηµαντικά, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.

 

H καταναλωτική εµπιστοσύνη βελτιώνεται επίσης, κυρίως λόγω λιγότερο δυσµενών προβλέψεων για την ανεργία. Η ανάκαµψη του δείκτη καθ’όλη τη διάρκεια του 2017 είναι συµβατή µε τον θετικό ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας, και η ενίσχυσή του κατά τους τελευταίους µήνες είναι συνεπής µε την προσδοκία ότι ο ρυθµός αυτός θα έχει επιταχυνθεί, τουλάχιστον κατά το τρίτο τρίµηνο του έτους. Αν και ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται σηµαντικά χαµηλότερα από τα επίπεδα της υπόλοιπης Ευρώπης, η βελτίωσή του είναι αξιοσηµείωτη. Αντανακλά κατά κύριο λόγο τη σηµασία που είχε η άµβλυνση της αβεβαιότητας σχετικά µε την οµαλή πορεία του προγράµµατος, όπως σε κάποιο βαθµό και την καλή πορεία του τουρισµού. Αυτοί είναι και οι ισχυρότεροι παράγοντες στην τρέχουσα περίοδο και, παρά τις δυσµενείς φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, φαίνεται να διαµορφώνονται προσδοκίες ανάκαµψης της οικονοµίας, έστω και µε µικρότερο ρυθµό από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ.

 

Αναλυτικότερα, στη βιοµηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες ανακάµπτουν, όπως συµβαίνει και µε τις εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ και τα αποθέµατα αποκλιµακώνονται.

 

Στις κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων, αλλά και οι προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώνονται, αν και από χαµηλό επίπεδο στο λιανικό εµπόριο, οι εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται ελαφρά, αντίθετα µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους, ενώ στις εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων καταγράφεται αποκλιµάκωση του σχετικού δείκτη στις υπηρεσίες, οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων µεταβάλλονται θετικά τον Σεπτέµβριο σε σχέση µε τον Ιούλιο, όπως και οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, όµως οι θετικές προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της εξασθενούν.

 

Στην καταναλωτική εµπιστοσύνη, καταγράφεται σηµαντική βελτίωση του δυσµενούς ισοζυγίου για τις προβλέψεις της ανεργίας, µε τις προβλέψεις για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού και της χώρας όµως να επιδεινώνονται και την πρόθεση αποταµίευσης να παραµένει στα ίδια επίπεδα.

 

Περαιτέρω βελτίωση οικονοµικού κλίµατος στην ΕΕ, σταθερότητα στην Ευρωζώνη

 

Τον Σεπτέµβριο, ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος συνεχίζει την ανοδική του πορεία, η οποία επί της ουσίας ξεκίνησε το περυσινό φθινόπωρο, σε ΕΕ και Ευρωζώνη. Έτσι, ο δείκτης αυξάνεται κατά 1,1 µονάδες και στις δύο ζώνες σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα, φθάνοντας στις 113 µονάδες σε αµφότερες τις ζώνες, στην καλύτερη επίδοση από το καλοκαίρι του 2007.

 

Στην Ευρωζώνη, η βελτίωση των προσδοκιών εκπορεύεται από τη βιοµηχανία (+1,6), τις κατασκευές (+1,6) και το λιανικό εµπόριο (+1,4), αφού στις υπηρεσίες (+0,2) και την καταναλωτική εµπιστοσύνη (+0,3) καταγράφεται σχετική σταθερότητα. Σε επίπεδο των µεγαλύτερων οικονοµιών της Ευρωζώνης, το κλίµα βελτιώθηκε σε όλες και περισσότερο στην Ολλανδία (+1,9) και την Ιταλία (+1,8), ακολουθούµενο από µικρότερη άνοδο στην Ισπανία (+0,6) και οριακά στην Γερµανία (+0,5) και την Γαλλία (+0,4).

 

Η βελτίωση του κλίµατος σε επίπεδο ΕΕ εναρµονίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τις αντίστοιχες µεταβολές των τοµέων στην Ευρωζώνη, ενώ σε επίπεδο χωρών, καταγράφεται οριακή πτώση στο Ηνωµένο Βασίλειο (-0,4) και βελτίωση του κλίµατος στην Πολωνία (+2,1). Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση µε την Ευρωζώνη παρουσιάζουν διαφορές ως προς τις υπηρεσίες, όπου καταγράφεται οριακή επιδείνωση και το την καταναλωτική εµπιστοσύνη, η οποία και βελτιώνεται ήπια.