Πειραιώς: Μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο

30-08-2017, 17:51
Πειραιώς: Μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο

Κέρδη 7 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς στο β’ τρίμηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 2ο 3μηνο αυξήθηκαν 16% στα €292 εκατ. έναντι €252 εκατ. το 2ο 3μηνο πέρυσι λόγω αύξησης των συνολικών καθαρών εσόδων κατά 4% και της μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά 5% το 2ο 3μηνο σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα €290 εκατ. έναντι €242 εκατ. το 2ο 3μηνο 2016, σημειώνοντας άνοδο 20%. Στο 1ο 6μηνο, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 14% ανερχόμενα σε €549 εκατ. και στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 17% στα €534 εκατ.

Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν ισοσκελισμένο, με οριακό θετικό αποτέλεσμα ύψους €7 εκατ. το 2ο 3μηνο, σε σύγκριση με οριακή ζημία €7 εκατ. το 1ο 3μηνο. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό αποτέλεσμα ύψους €14 εκατ. το 2ο 3μηνο έναντι ζημίας €13 εκατ. το 1ο 3μηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την Piraeus Bank Beograd και την AVIS σημείωσαν κατά το 1ο 6μηνο ζημίες €75 εκατ.

Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν τις οργανικές πηγές εσόδων και αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των συνολικών καθαρών εσόδων, διαμορφώθηκαν σε €518 εκατ. το 2ο 3μηνο, στο ίδιο επίπεδο με το 1ο 3μηνο (€517 εκατ.).

Για το 1ο 6μηνο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €1.036 εκατ., αποτελώντας το 92% των συνολικών καθαρών εσόδων. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €956 εκατ. το 1ο 6μηνο.

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €436 εκατ. το 2ο 3μηνο, χωρίς μεταβολή έναντι του 1ου 3μήνου 2017, επηρεαζόμενα θετικά από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης η οποία όμως αντισταθμίστηκε από τη μείωση των δανειακών υπολοίπων και την προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά έσοδα τόκων ήταν ελαφρά μειωμένα τόσο για τον Όμιλο όσο και για τις εγχώριες δραστηριότητες.

Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 61 μ.β. τον Ιούνιο 2017, κατά 4 μ.β. χαμηλότερο από τα τέλη του 2016, ενώ και η μειωμένη εξάρτηση από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε ελαφρώς το 2ο 3μηνο στο επίπεδο των 271 μ.β. έναντι 270 μ.β. του προηγούμενου 3μήνου, καταγράφοντας και στην Ελλάδα μικρή βελτίωση αντιστοίχου επιπέδου (271 μ.β. το 2ο 3μηνο από 270 μ.β. το 1ο 3μηνο).

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών μειώθηκε σε 37,1% τον Ιούνιο 2017 (37,0% στην Ελλάδα) έναντι 37,8% το Μάρτιο 2017 τόσο για Όμιλο όσο και για Ελλάδα. Το υπόλοιπό τους μειώνεται για 7ο συνεχόμενο 3μηνο.

Η συνολική μείωσή τους στους τελευταίους 12 μήνες έφτασε τα €2,9 δισ., με το υπόλοιπο των NPLs να υποχωρεί στα €23,0 δισ. τον Ιούνιο 2017. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου, μετά την αύξηση που σημειώθηκε το 1ο 3μηνο 2017, επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο, ακολουθώντας την τάση των τεσσάρων 3μήνων του 2016.

Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2017 ανήλθε στο 68% από 67% ένα χρόνο νωρίτερα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Ιουνίου 2017 ήταν στο 52%, με κάλυψη από σωρευμένες προβλέψεις στο 45%. Η Τράπεζα επέτυχε τον στόχο των NPEs που έχει υποβάλει στον SSM για άλλο ένα συνεχόμενο τρίμηνο.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<