Έρχονται τροποποιήσεις στη δασική νομοθεσία στο ν/σ για τους ΟΤΑ

19-07-2017, 13:23
Έρχονται τροποποιήσεις στη δασική νομοθεσία στο ν/σ για τους ΟΤΑ

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε διατάξεις της δασικής νομοθεσίας προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, από τους υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την τροπολογία, μεταξύ άλλων, διασαφηνίζεται ότι, για τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης στα δάση, τις δασικές και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, που εκχερσώθηκαν από 11.6.1975 έως 17.3.2007 για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς την απαιτούμενη άδεια της οικείας δασικής αρχής και καλλιεργούνται μέχρι σήμερα, δεν απαιτείται η τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Ορίζεται επίσης ότι για τις εκτάσεις με αγροτική μορφή που διεσώθησαν οι οποίες στερούνται τίτλων ιδιοκτησίας και δεν είναι δάση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης αυτών.

Με τις προωθούμενες διατάξεις παρατείνεται για τρία (3) επιπλέον έτη η προθεσμία μετά το πέρας της οποίας καταργούνται οι διατάξεις σχετικά με δημόσιες δασικές εκτάσεις, οι οποίες είτε παραχωρήθηκαν προσωρινά σε ιδιώτες αλλά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια λόγω μη καταβολής ολόκληρου του τιμήματος ή αδυναμίας εξακρίβωσης του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου εκπληρώθηκε ο σκοπός της παραχώρησης, είτε είχαν επίσης, παραχωρηθεί με προσωρινά ή οριστικά παραχωρητήρια σε ιδιώτες για γεωργική χρήση και περιέρχονται αυτοδίκαια στο Δημόσια λόγω εγκατάλειψης. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής για τις παραχωρηθείσες περιοχές ισχύουν οι όροι των παραχωρητηρίων.

Παρατείνονται επίσης για τρία (3) επιπλέον έτη από τη λήξη τους, οι προθεσμίες νομιμοποίησης των οριζόμενων έργων και κατασκευών (κτηνοτροφικές εν γένει εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, Ιεροί Ναοί, χιονοδρομικά κέντρα και εγκαταστάσεις αυτών, έργα ύδρευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, κατασκηνώσεις), που λειτουργούν εντός δασικών εν γένει εκτάσεων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προκειμένου να λάβουν τη σχετική έγκριση ή την έκδοση των προβλεπόμενων αδειών (πολεοδομικές, περιβαλλοντικές κ.λπ). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η αναγκαιότητα της διάταξης αυτής απορρέει από το γεγονός ότι οι προβλεπόμενες από ισχύον πλαίσιο προθεσμίες για τη νομιμοποίηση των προαναφερόμενων έργων δεν αρκούν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των ανωτέρω έργων που ανηγέρθησαν επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες έτσι ώστε να επέλθει καθεστώς νομιμότητας στις εκτάσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας».

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η Επιτροπή Δασολογίου συνιστάται ανά περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών και όχι στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προβλέπεται και επανακαθορίζονται η σύνθεση καθώς και θέματα γραμματειακής υποστήριξης αυτής.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών, θεωρείται οριστικό το περιεχόμενο του αναρτημένου χάρτη για μη δασικές εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις και δεν υπάγονται στις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, αντί τα οικεία κτηματολογικά γραφεία για τις κτημστογραφημένες περιοχές που ισχύει, είναι εφεξής η αρμόδια αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού που συνοδεύει κάθε μεταβίβαση, σύσταση και εν γένει μεταβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων στις δασικές εκτάσεις μετά την κύρωση του δασικού χάρτη. Το εν λόγω δε πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.

Με την τροπολογία εισάγονται μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις σχετικά με την αντιμετώπιση εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού σύμφωνα με το προϊσχύσαν καθεστώς έως την κατάρτιση των δασικών χαρτών και συγκεκριμένα καθορίζεται η διαδικασία για τον προσδιορισμό των εκτάσεων αυτών ως τεχνητών δασικών φυτειών που δημιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους.

Επανακαθορίζονται οι λόγοι λύσης της Δασικού Συνεταιρισμού Ελλάδας, ιδίως ως προς τον ελάχιστο αριθμό μελών αυτού (21 αντί για 25) και την προθεσμία (δύο έτη αντί ενός), εντός της οποίας θα πρέπει να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των μελών, προκειμένου να μην επέλθει αυτοδικαίως λύσης του ΔΑΣΕ.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<