Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ

13-02-2017, 14:21
Διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση  της ΚΑΠ

Η ΚΓΠ έχει υποστεί διάφορες μεταρρυθμίσεις, η τελευταία εκ των οποίων αποφασίστηκε το 2013 και εφαρμόστηκε το 2015. Έκτοτε έχει μεταβληθεί σημαντικά το περιβάλλον εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε αυτή η μεταρρύθμιση, έχουν μεσολαβήσει πολλές σημαντικές εξελίξεις στις οποίες η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά, όπως η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές, η πτώση των τιμών και οι νέες διεθνείς δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Ενόψει αυτών και άλλων προκλήσεων όπως γεωπολιτικές εξελίξεις που αφορούν το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, η Κοινή Γεωργική Πολιτική πρέπει να εκσυγχρονιστεί, να απλουστευθεί για να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο διοικητικός φόρτος και να καταστεί ακόμη πιο συνεκτική με άλλες πολιτικές της ΕΕ.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Ε.Ε. για το 2017, η Επιτροπή προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση διάρκειας 3 μηνών στη βάση ενός Ερωτηματολογίου https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της πολιτικής αυτής στις προτεραιότητες της Επιτροπής για το μέλλον καθώς και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος αυτής της ευρείας διαδικασίας διαβούλευσης και θα συμβάλλει στην εκτίμηση του αντικτύπου.
Στόχος είναι να συνοψιστούν τα διαθέσιμα στοιχεία για τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της ΚΓΠ, να συναχθούν συμπεράσματα από την υλοποίηση της τελευταίας μεταρρύθμισης, να διεξαχθεί ένας δομημένος διάλογος, να επιβεβαιωθούν οι υφιστάμενες δυσκολίες και να προβλεφθούν οι ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.

 

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 2 Μαΐου.

 

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο και  θα παρουσιαστούν  σε δημόσια διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο του 2017.

 

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για να συντάξει ανακοίνωση, έως το τέλος του 2017, στην οποία θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα για τις σημερινές επιδόσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και πιθανές επιλογές πολιτικής για το μέλλον με βάση αξιόπιστα στοιχεία.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Α.Π.&Δ.Κ.Π. κ. Χ. Κασίμης επεσήμανε ότι:

 

«Το μέλλον της ΚΓΠ αποτελεί ήδη θέμα συζητήσεων στα θεσμικά όργανα και fora της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δε σημαντική προτεραιότητα της χώρας μας και του υπουργείου μας.

 

Ο εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), της αρχαιότερης και πλέον δομημένης κοινής πολιτικής, θα δώσει την δυνατότητα στην  Ε.Ε. να ανταποκριθεί καλύτερα στις σημερινές κοινωνικές, πολιτικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις.
Το ΥπΑΑΤ  υπηρετώντας τους στόχους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για  βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας της γεωργίας, εξασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επίπεδου στον γεωργικό πληθυσμό,  σταθεροποίηση των αγορών και διασφάλιση της επάρκειας της εφοδιαστικής αλυσίδας με αγροτικά προϊόντα σε λογικές -για τον καταναλωτή- τιμές, έχει ήδη δρομολογήσει την διαδικασία συζήτησης για το μέλλον της ΚΓΠ.

 

Τα θέματα εθνικού ενδιαφέροντος είναι -μεταξύ άλλων-  η σύγκλιση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και η  άρση των στρεβλώσεων που έχει προκαλέσει η διατήρηση της ιστορικότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στο αγροτικό επάγγελμα,  η αλλαγή του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων με τρόπο που να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τις εθνικές πολιτικές αγροτικών προϊόντων, η διαχείριση κρίσεων και οι κατευθύνσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην μετά το 2020 εποχή.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη λειτουργεί η «Ομάδα Εργασίας Κ.Α.Π.» η οποία προετοιμάζει τα κείμενα εργασίας προς δημόσια διαβούλευση.
Η δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ αποτελεί ευκαιρία για τους αγρότες, τους πολίτες, τους φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους για το οικονομικό και επιχειρηματικό τους μέλλον.
Η συμμετοχή όλων στη διαδικασία αυτή κρίνεται σημαντική και απαραίτητη».Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<