ΕΦΚΑ: Πως θα γίνει η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών

06-02-2017, 15:42
ΕΦΚΑ: Πως θα γίνει η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών, λοιπόν, θα πραγματοποιείται:

 

Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

 

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr
Ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

 

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, θα αποστέλλεται σε έντυπη μορφή, μέσω ΕΛΤΑ, «ειδοποίηση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών».

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

 

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, οι ασφαλισμένοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στης ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποίηση του ασφαλισμένου με τη χρήση των κωδικών taxis net και του ΑΜΚΑ.

 

Μετά την είσοδο, παρέχονται σύντομες πληροφορίες, με το γενικό τίτλο «με μια ματιά...», για την ασφαλιστική ικανότητα και τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί από 01.01.2017. Από το μενού εργασιών που τιτλοφορείται «Ηλ. Υπηρεσίες», παρέχεται λίστα με τις υπηρεσίες.
 

Στο πρώτο στάδιο εφαρμογής είναι διαθέσιμες οι εξής:
- Ατομικά στοιχεία: Απεικονίζονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά τηρούνται στο μητρώο του Οργανισμού
- Στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης: Συνοπτική απεικόνιση ιστορικού ασφάλισης (φορέας, έναρξη, λήξη, κλπ)
- Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης
- Το ιστορικό οφειλών από 01.01.2017
- Αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
- Πληροφορίες για τον τρόπο εξόφλησης
- Σύντομη πληροφόρηση για το ποσό ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών έως 31.12.2016 και το φορέα προέλευσης
Σημειώνεται ότι το ειδοποιητήριο είναι ατομικό και περιλαμβάνει ασφαλιστικές εισφορές μόνο για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε αυτό.
 

Από 01/01/2017, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται μηνιαία, με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, οι εισφορές επιβαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει στοιχεία εισοδήματος του έτους ελέγχου, ανάλυση της μηνιαίας εισφοράς, εκκρεμείς απαιτήσεις ή καταβολές, πίνακα πρόσθετων προσαυξήσεων ή μειώσεων και στοιχεία που απαιτούνται για την πληρωμή των εισφορών.

 

Στο πεδίο «Επιβαρύνσεις» αναφέρεται το ποσό που αναλογεί σε επιβάρυνση, λόγω εκπρόθεσμης εξόφλησης εισφοράς.

 

Στο πεδίο «Ληξιπρόθεσμες Εισφορές» αναφέρονται οι καθυστερούμενες εισφορές, μετά την 01/01/17, χωρίς τις αναλογούσες επιβαρύνσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται στο πεδίο «Επιβαρύνσεις», μετά την εξόφλησή τους.

 

Στο πεδίο «Πιστωτικό Υπόλοιπο» εμφανίζεται το συνολικό ποσό καταβολών που εκκρεμεί προς συμψηφισμό με επόμενη καταβολή.
Στον πίνακα «Προσαυξήσεις-Μειώσεις» αναφέρονται ποσά που προσαυξάνουν ή μειώνουν τη μηνιαία εισφορά, βάσει ειδικών διατάξεων.

 

Οφειλές έως 31/12/2016 δεν περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο ανταποκριτή, στο αρμόδιο περιφερειακό τμήμα ΕΦΚΑ, να καλέσουν το τηλεφωνικό κέντρο (1555) ή να επισκεφθούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, στον ιστότοπο www.efka.gov.gr.

 

Ενδεχόμενη μεταβολή των ατομικών στοιχείων ή του ύψους εισφορών που περιλαμβάνονται στο ειδοποιητήριο, αναρτάται άμεσα στον ατομικό λογαριασμό ασφαλισμένου, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΦΚΑ.

 

Ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικά στοιχεία για κάθε συναλλαγή με τον Οργανισμό.

 

Άμεσα, θα είναι διαθέσιμη και η πληροφόρηση του ασφαλισμένου για την ενεργοποίηση της ανάθεσης άμεσης χρέωσης λογαριασμού (πάγια εντολή) στην τράπεζα της επιλογής του, ενώ δρομολογείται η ανάρτηση του ασφαλιστικού ιστορικού και η χορήγηση της σχετικής πρόσβασης. Τα αντίγραφα των ειδοποιήσεων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών θα αναρτώνται κάθε μήνα και θα είναι διαθέσιμα για εκτύπωση.

 

Η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με τη χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής, ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών.

Ο ίδιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάθεση πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού σε τράπεζα της επιλογής σας.

 

Η πάγια εντολή δεν εκτελείται, όταν το ανώτατο όριο ποσού που έχετε ορίσει, είναι μικρότερο από το πληρωτέο ποσό ή, όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό σας κατά την ημερομηνία εξόφλησης.

 

Ενημερωθείτε για τον ακριβή χρόνο ροής παγίων εντολών, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, ώστε να εξασφαλίζετε την έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού σας. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα διαθέσιμα προϊόντα καταβολής εισφορών, καθώς και ενδεχόμενες χρεώσεις για τη χρήση τους από τις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.
 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.26.2020 17:48

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πιστώνονται σταδιακά 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων
Συγκεκριμένα, πιστώνονται 29.887.590,34 ευρώ άμεσων επιχορηγήσεων στον τομέα Αιγοπροβατοτροφίας σε συνολικά 39.368 δικαιούχους, οι οποίοι...

06.04.2020 14:36

Πληρωμή κρατικών ενισχύσεων 3,1 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ
Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις, συνολικού ύψους 3,1 εκατ. € θα καταβάλλει σήμερα σε 2.777 δικαιούχους παραγωγούς ο ΕΛΓΑ.

09.25.2019 15:26

Πληρωμή 5,7 εκατ. ευρώ σε 5.308 δικαιούχους από τον ΕΛΓΑ
Από αύριο, Πέμπτη, ξεκινά η καταβολή των αποζημιώσεων.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<