Ανοίγει ο δρόμος για την εξυγίανση της εταιρείας Π.Γ.Νίκας

03-01-2017, 14:17
Ανοίγει ο δρόμος για την εξυγίανση της εταιρείας Π.Γ.Νίκας

Τον δρόμο για νέες ανακατατάξεις στον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας ανοίγει η ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στην Chipita (συμφερόντων Ομίλου Σ. Θεοδωρόπουλου) και τις πιστώτριες τράπεζες της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ στην εκπνοή του 2016. Πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Π.Γ. ΝΙΚΑΣ και η οποία διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αναπτυξιακή της πορεία ανοίγοντας τον δρόμο για την εξυγίανση της εταιρείας.

 

Η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 υπεγράφη σύμβαση αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ και των θυγατρικών εταιρειών της, με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών (σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016), ήτοι των Eurobank, Alpha και Attica. Κομβικής σημασίας είναι το γεγονός ότι στη υπογραφή της σύμβασης συμμετείχε η Εταιρεία Chipita AE μέσω θυγατρικής της.

 

Η συμφωνία μεταξύ της Chipita και των πιστωτριών τραπεζών προβλέπει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων κατά 23,3 εκατ. ευρώ. Το τμήμα της αύξησης που δεν θα καλυφθεί από τους υπάρχοντες παλαιούς μετόχους θα καλυφθεί από την Chipita AΕ. Επίσης προβλέπεται η μεταβίβαση του ακινήτου της εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ στον Άγιο Στέφανο Αττικής προς την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν οι πιστώτριες τράπεζες, έναντι του ποσού των 17 εκατ. ευρώ και την ίσθωση του παραπάνω ακινήτου από την εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ.

 

Παράλληλα προβλέπεται, απομείωση του δανεισμού της εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων της, ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό των 26,4 εκατ. ευρώ.

 

Θα πραγματοποιηθεί αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ. Στη συνέχεια, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.
Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές.

 

Υπενθυμίζεται ότι το αρχικό πλάνο αναδιάρθρωσης της Π.Γ.Νίκας είχε εκπονηθεί από τον Όμιλο Chipita σε συνεργασία με την εταιρεία Impala Invest BV τους πρώτους μήνς του 2016. Ωστόσο, τον περασμένο Οκτώβριο η Chipita και η Impala Invest ανακοίνωσαν την απόφασή τους περί μη συνέχισης της συνεργασίας στην επένδυση και τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ. Στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης, η Chipita ΑΕ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την υλοποίηση της επένδυσης και του πλάνου αναδιάρθρωσης της Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.
Η εταιρεία Π.Γ.Νίκας ιδρύθηκε το 1966 από τον Παναγιώτη Νίκα. Το 2003 πέρασε στον έλεγχο της Global Finace ενώ το 2014 η Chipita κατέθεσε πρόσταση εξαγοράς. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου Νίκας ανέρχονται στο πρώτο εξάμηνο του 2016 στα 81 εκατ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται στο ίδιο διάστημα αρνητικά στα 57,3 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2016 η εταιρεία απασχολούσε περίπου 312 εργαζόμενους.

 

Η εταιρεία Π.Γ.Νίκας εισήλθε στο ελληνικό χρηματιστήριο το 1991 ενώ από τον Απρίλιο του 2012 η μετοχή της εταιρείας βρίσκεται σε επιτήρηση.
 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<