Διευκρινίσεις για εξισωτική σε καπνοπαραγωγούς και άλλες ενισχύσεις

11-10-2016, 14:27
Διευκρινίσεις για εξισωτική σε καπνοπαραγωγούς και άλλες ενισχύσεις

Την ευκαιρία να ενισχυθούν μπαίνοντας στο καθεστώς της εξισωτικής αποζημίωσης (Μ13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα») θα έχουν οι καπνοπαραγωγοί που κατέχουν γη σε περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς, σύμφωνα με γραπτή απάντηση του υπουργού ΑΑΤ κ. στον βουλευτή της ΝΔ κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη.

 
 

Όπως αναφέρει στην απάντησή του προς τον κ. Δημοσχάκη ο υπουργός:

 

«Όσον αφορά στα μέτρα στήριξης της καπνοκαλλιέργειας, σημειώνεται ότι στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 ο καπνός, καθώς αποτελεί ένα από τα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας, εμπίπτει στη βασική προτεραιότητα της στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη που εφαρμόζεται στη χώρα και ανταποκρίνεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και συγκεκριμένα στην ενίσχυση της αλυσίδας αξίας των εξαγώγιμων εγχώριων αγροτικών προϊόντων».

 

Ως εκ τούτου κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο μέσα από το ΠΑΑ 2014-2020 το οποίος αξιοποιεί κονδύλια του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ θα υλοποιηθούν μέτρα και δράσεις από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί η παραγωγή του καπνού.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής υπομέτρα:

 

4.1 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου μεταξύ άλλων θα δοθεί στήριξη σε εκμεταλλεύσεις που στρέφονται προς ποιοτικά γεωργικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιλαμβάνουν καπνό ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

 

4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Στο πλαίσιο του εν λόγω υπομέτρου όπου συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας του καπνού για την παραγωγή πούρου ή σιγαρίλος μεταξύ άλλων θα δοθεί στήριξη σε πολύ μικρές επιχειρήσεις με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων τους καθιστώντας τα ελκυστικά στους καταναλωτές.

 

Σημειώνεται ότι ο καπνός δεν εξαιρείται από κανένα από τα επενδυτικά προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 και επίσης οι παραγωγοί καπνού οι οποίοι κατέχουν γη σε περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς (ορεινές ή μειονεκτικές) ενισχύονται μέσω του Μ13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα» - Εξισωτική Αποζημίωση. Επισημαίνεται ότι στην επιλεξιμότητα του μέτρου εμπίπτουν όλα τα αγροτεμάχια στα οποία ασκείται αγροτική δραστηριότητα σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές ανεξαρτήτως καλλιέργειας ενώ δικαιούχοι είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι ενεργοί γεωργοί και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών αυτών.


Θέματα της ίδιας ενότητας
06.25.2019 15:07

Ο Δομαζάκης φέρνει υποψήφιο επενδυτή στην Creta Farms
Πρόκειται για τον Θεόδωρο Δουζόγλου, ο οποίος προτίθεται να επενδύσει μέσω της εταιρείας SCDGROUP LTD, που εδρεύει στην Κύπρο.

06.25.2019 13:17

Χωρίς πλοία στις 3 Ιουλίου - 24ωρη απεργία της ΠΝΟ
Οι ναυτεργάτες επιμένουν για τα εργασιακά τους και για ειδικότερα για τις μειωμένες συνθέσεις των πληρωμάτων των πλοίων της...

06.25.2019 12:16

Δράση ΕΣΠΑ για ενίσχυση 7.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις απασχόλησης.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<