EBZ: Προωθούνται όλα τα μέτρα εξυγίανσης

25-07-2016, 13:27
EBZ: Προωθούνται όλα τα μέτρα εξυγίανσης

Προωθούνται όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας και η διατήρηση των θέσεων εργασίας, δηλώνει η ΕΒΖ, απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η απάντηση της ζαχαροβιομηχανίας έχει ως εξής:

Σε απάντηση του από 22.7.2016 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν στην εταιρία, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης επισημαίνει ότι η παρούσα διοίκηση έχει λάβει την εντολή από το βασικό μέτοχο και από την αρμόδια πολιτική ηγεσία να υλοποιήσει όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας, η βιώσιμη λειτουργία της εταιρίας και η συνέχιση της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας.

Όπως εξηγεί η διοίκηση της εισηγμένης, απαραίτητη προϋπόθεση όμως για οποιοδήποτε σχεδιασμό αποτελεί η οριστική διευθέτηση της υφιστάμενης δανειακής οφειλής ποσού 149,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι κατόπιν εντατικών διαπραγματεύσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20.7.2016 έκανε δεκτό το από 31.3.2016 «Σχήμα Δανειακής Αναδιάρθρωσης» και το έθεσε υπόψη του βασικού μετόχου, ενώ θα υποβληθεί και σε προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί εντός των νομίμων προθεσμιών.

Σύμφωνα με την εταιρία, το σχέδιο αυτό προβλέπει επιγραμματικά παροχή περιόδου χάριτος δύο ετών για πληρωμές δόσεων και ενός έτους για τόκους, ρύθμιση της οφειλής σε δόσεις διάρκειας δέκα ετών και τέλος σημαντικό ποσοστό διαγραφής οφειλόμενου κεφαλαίου. Παράλληλα, συμφωνείται η παροχή νέας χρηματοδότησης συνολικού ποσού 12 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά της η ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00%, όπως αναφέρεται, εισφέρει στη σύμβαση μέρος της ακίνητης περιουσίας της, η οποία σήμερα όχι μόνο δεν αποφέρει πρόσοδο για την εταιρία, αλλά επιβαρύνει κάθε χρόνο τα αποτελέσματά της λόγω φόρων και διαφορών στη λογιστική αποτίμηση.

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η πώληση των σερβικών θυγατρικών θα αποφέρει στην εταιρία άμεση ρευστότητα, προς όφελος της ελληνικής παραγωγής και τευτλοκαλλιέργειας και διασφάλιση των ανωτέρω, ενώ τονίζεται ότι η διαδικασία μεταβίβασης της ως άνω περιουσίας θα λάβει χώρα με απόλυτα διαφανή τρόπο και μέσω διεθνών διαγωνισμών.

Αναφορικά με το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan), η εκπόνηση του οποίου ανατέθηκε σε εγνωσμένου κύρους διεθνή συμβουλευτικό οίκο, σύμφωνα με την ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00%, περιέχει τις υπό υλοποίηση δράσεις και παρεμβάσεις που μεσοπρόθεσμα και πάντως το αργότερο εντός της προσεχούς τριετίας οδηγούν την εταιρία σε λειτουργική κερδοφορία αποδεικνύοντας την πεποίθησή της για τη βιωσιμότητά της.

Ειδικότερα περιγράφονται κάθετες τομές στις διαδικασίες της τευτλοκαλλιέργειας, της παραγωγής, νέα πολιτική πωλήσεων, καθώς και προσθήκη δραστηριοτήτων και συνεργειών στο σκοπό της εταιρίας, ενώ επιπλέον αποτυπώνεται και το αποτέλεσμα δέσμης μέτρων εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας.

Καταλήγοντας, η ΕΒΖ ΕΒΖ 0,00% σημειώνει ότι θα ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το επενδυτικό κοινό και κάθε αρμόδια Αρχή για κάθε σχετική εξέλιξη.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<