Οικονομικός αφανισμός των αγροτών από φορολογικό – ασφαλιστικό

25-01-2016, 14:13
Οικονομικός αφανισμός των αγροτών από φορολογικό – ασφαλιστικό

Οι εξαιρετικά υψηλές εισφορές, τόσο για τη σύνταξη όσο και για την υγειονομική περίθαλψη, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολόγηση, μαθηματικά οδηγούν τους αγρότες σε οικονομικό αφανισμό και την αγροτική παραγωγή της χώρας σε διάλυση, επισημαίνεται μεταξύ άλλων από την ΠΑΣΕΓΕΣ για το «υπό ψήφιση» καθεστώς ασφάλισης των αγροτών.

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κείμενο του παραπάνω νομοσχεδίου και με την επιφύλαξη της ανάγκης παροχής ορισμένων διευκρινίσεων, αλλά και ενδεχόμενων τροποποιήσεων στο τελικό κείμενο του νέου νόμου για το ασφαλιστικό, επισημαίνονται τα ακόλουθα σε σχέση με το νέο καθεστώς ασφάλισης των αγροτών.

 

α. Το νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό προβλέπει εξαιρετικά υψηλές αυξήσεις των εισφορών των αγροτών, τόσο για την σύνταξη, όσο και για την υγειονομική τους περίθαλψη, όπως αυτές αναλύονται στη συνέχεια. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την υπέρμετρη φορολόγησή τους, δηλαδή την αύξηση του συντελεστή από το 13% στο 26% από το πρώτο ευρώ, την αύξηση της προκαταβολής φόρου από 27,5% σε 55% και εν συνεχεία σε 100%, την αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά εφόδια από 13% σε 23%, την κατάργηση του αφορολογήτου των αγροτικών επιδοτήσεων, την κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης, την επιβολή τέλους επιτηδεύματος, καθώς και εισφοράς αλληλεγγύης, καθιστά πλέον με αντικειμενικούς όρους, ασύμφορη την αγροτική απασχόληση και μη βιώσιμες τις αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι ένα ποσοστό άνω του 50% του πενιχρού μέσου αγροτικού εισοδήματος στη χώρα μας, θα δεσμεύεται για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Κατά συνέπεια, μαθηματικά, οι αγρότες οδηγούνται σε οικονομικό αφανισμό και η αγροτική παραγωγή της χώρας σε διάλυση.

β. Το ασφαλιστικό ταμείο των αγροτών, δηλαδή ο ΟΓΑ καταργείται και συγχωνεύεται σ’ ένα υπερταμείο.

γ. Οι εισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν οι αγρότες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 54 και 57 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, αυξάνονται σημαντικά.

Μέχρι σήμερα οι αγρότες μπορούσαν να επιλέξουν, μια από τις επτά ασφαλιστικές κατηγορίες με τις εξής εισφορές (πίνακας 1). Με το νέο νομοσχέδιο προβλέπονται για τους αγρότες τα ακόλουθα:

 

1. Υπολογισμός εισφορών σύνταξης

 

α) Οι αγρότες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ (παλιοί και νέοι), από 1/1/2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

β) Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από την 1/7/2015 έως την 31/12/2019, ως εξής:

α) Από 1/7/2015 έως 31/12/2016 το ποσοστό για τη σύνταξη (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα) αυξάνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%.

β) Από 1/1/2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται σαν ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, ως εξής:

Κατά το έτος 2017 σε 14%,

Κατά το έτος 2018 σε 17%,

Από 1/1/2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

 

Παραδείγματα

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 5.000 ευρώ x 14% = 700 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 (κέρδος) = 5.000 ευρώ x 17% = 850 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 (κέρδος) = 5.000 ευρώ x 20% = 1.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 10.000 ευρώ x 14% = 1400 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 (κέρδος) = 10.000 ευρώ x 17% = 1.700 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 (κέρδος) = 10.000 ευρώ x 20% = 2.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 15.000 ευρώ x 14% = 2.100 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 (κέρδος) = 15.000 ευρώ x 17% = 2.550 ευρώ

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 (κέρδος) = 15.000 ευρώ x 20% = 3.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 20.000 ευρώ x 14% = 2.800 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές .

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 (κέρδος) = 20.000 ευρώ x 17% = 3.400 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 (κέρδος) = 20.000 ευρώ x 20% = 4.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 25.000 ευρώ x 14% = 3.500 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 (κέρδος) = 25.000 ευρώ x 17% = 4.250 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 (κέρδος) = 25.000 ευρώ x 20% = 5.000 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 30.000 ευρώ x 14% = 4.200 ευρώ ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2018 (κέρδος) = 30.000 ευρώ x 17% = 5.100 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 (κέρδος) = 30.000 ευρώ x 20% = 6.000 ευρώ.

1α. Κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών σύνταξης.

Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Δηλαδή: 586,08 x 80% = 468,864 x 20% = 93,77 ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52, δηλαδή στο 10πλάσιο του κατώτατου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Άρα: 586,08 x 10 = 5.860,80 x 20% = 1.172,16 μέγιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά.

(δηλαδή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 70.329,60 ευρώ και άνω η εισφορά παραμένει η ίδια).

 

2. Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης

 

Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αγροτών ορίζεται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους.

Παράδειγμα:

Φορολογητέο εισόδημα (κέρδος) = 5.000 ευρώ x 6,95% = 347,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα (κέρδος) = 10.000 ευρώ x 6,95% =  695 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα (κέρδος) = 15.000 ευρώ x 6,95% = 1.042,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα (κέρδος) = 20.000 ευρώ x 6,95% = 1.390 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα (κέρδος) = 25.000 ευρώ Χ 6,95% = 1.737,50 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

Φορολογητέο εισόδημα (κέρδος) = 30.000 ευρώ x 6,95% = 2085 ευρώ ετήσιες εισφορές για τον κλάδο υγείας.

 

3. Οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση

 

Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης, στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα, σαν φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα.

 

 

4. Πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας

Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ), δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών, τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους.

 

5. Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας

Από 1/1/2017 οι ασφαλισμένοι αγρότες στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ αυτού σε ποσοστό 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 5.000 ευρώ x 0,5 % =  25 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 10.000 ευρώ x 0,5 % = 50 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 15.000 ευρώ x 0,5 % = 75 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 20.000 ευρώ Χ 0,5 % = 100 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος) = 25.000 ευρώ Χ 0,5 % = 125 ευρώ.

Φορολογητέο εισόδημα έτους 2017 (κέρδος ) = 30.000 ευρώ Χ 0,5 % = 150 ευρώ.

Δ. Σύγκριση εισφορών παλιάς και νέας ασφάλισης αγροτών για την περίοδο από 01/07/2015 έως 31/12/2016 για τον κλάδο σύνταξης. Από 1/7/2015 (αναδρομικά δηλαδή) έως 31/12/2016 το ποσοστό για τη σύνταξη αυξάνεται από 7% σε 10%.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<