«Καίει» η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών

11-01-2016, 12:19
«Καίει» η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών

Αναδρομική αύξηση συνταξιοδοτικών εισφορών για τους αγρότες επεφύλασσε η πρόταση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργου Κατρούγκαλου, η οποία ξεκινώντας από 1ης Ιουλίου του 2015 με 3% θα φθάσει την 1η Iανουαρίου του 2019 το 20% και μαζί με τις εισφορές περίθαλψης θα αγγίξει το 27% επί του συνόλου των εισφορών.

Γεγονός που σημαίνει ότι θα υπάρξουν με την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου άμεσα αυξήσεις, ως εξής:

-Στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία θα φθάσει τα 14,68 ευρώ ανά μήνα (από 34 ευρώ θα «ανέβει» σε 48,68 ευρώ).

-Στη δεύτερη τα 18,34 ευρώ (από 42 ευρώ στα 60,34 ευρώ).

-Στην τρίτη, όπου βρίσκεται το 65% των ασφαλισμένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), δηλαδή περίπου 375.000 άτομα, η αύξηση θα είναι 22 ευρώ (από 50 ευρώ που καταβάλλει μηνιαίως ένας ασφαλισμένος σήμερα θα κληθεί να πληρώσει 72 ευρώ).

-Στην τέταρτη, η αύξηση θα είναι 27,5 ευρώ (από 62 ευρώ στα 89,5 ευρώ).

-Στην πέμπτη, η αύξηση θα είναι 32,58 ευρώ (από 74 ευρώ στα 106,58).

-Στην έκτη, η αύξηση θα είναι 37,45 (από 86 στα 123,45 ευρώ).

-Στην έβδομη και υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία οι εισφορές μηνιαίως θα αυξηθούν από 98 στα 140 ευρώ (επιπλέον 42 ευρώ το μήνα).

Δηλαδή, οι άμεσες αυξήσεις στο εξάμηνο θα είναι από 88,08 ευρώ έως 252 ευρώ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, με στόχο έως το 2019 οι εισφορές να αυξηθούν από 7% που είναι σήμερα (10% έως το τέλος του 2016) στο 20%.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1/1/2018 αυξάνεται σε 17% και από 1/1/2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%. Κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για τους αγρότες ορίζονται τα 468,8 ευρώ τον μήνα, τα οποία αντιστοιχούν στο ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

 

Παραδείγματα

Για έναν ασφαλισμένο αγρότη με μηνιαίο εισόδημα 500 ευρώ, ο οποίος το 2015 ήταν στην δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ η αύξηση για το 2016 θα είναι στα 18,34 ευρώ. Δηλαδή από 42 ευρώ θα φθάσει στα 60,34 ευρώ η μηνιαία εισφορά για το συνταξιοδοτικό του. Ακολούθως το 2017 η μηνιαία εισφορά θα φθάσει στα 70 ευρώ, το 2018 θα φθάσει στα 85 ευρώ και από το 2019 η μηνιαία εισφορά θα είναι πλέον στα 100 ευρώ.

Ενώ για τον κλάδο υγείας, από 26,64 που πλήρωνε μέχρι τις 31/12/2015, πλέον από την 1/1/2016 θα πληρώνει 34,75 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης, η μηνιαία εισφορά στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας που είναι της τάξης των 2,05 ευρώ από 1.1.2017, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης βαρύνει τον ασφαλισμένο και συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς ορίζεται στο 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και ισούται με 2,5 ευρώ.

Συνολικά οι μηνιαία εισφορά, από 70,93 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, το 2019 θα φθάσει στο ύψος των 137,25 ευρώ. Για έναν ασφαλισμένο με μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ, που βρίσκεται στην τρίτη ασφαλιστική κατηγορία, η αύξηση για το 2016 θα είναι 22 ευρώ στις ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη (δηλαδή από 50 ευρώ που καταβάλλει μηνιαίως ένας ασφαλισμένος σήμερα θα κληθεί να πληρώσει 72 ευρώ). Για το 2017 η μηνιαία εισφορά σχεδόν διπλασιάζεται, καθώς φθάνει τα 140 ευρώ. Το 2018 θα προστεθούν επιπλέον 30 ευρώ και η μηνιαία εισφορά θα φθάσει τα 170 ευρώ. Το 2019 θα προστεθούν άλλα 30 ευρώ και πλέον η μηνιαία εισφορά θα είναι 200 ευρώ. Ενώ για τον κλάδο υγείας από 26,64 που πλήρωνε μέχρι τις 31/12/2015, πλέον από την 1/1/2016 θα πληρώνει 69,50 ευρώ μηνιαίως. Επίσης, η μηνιαία εισφορά στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας που είναι της τάξης των 2,05 ευρώ από 1/1/2017, με ποσοστό υπολογισμού στο 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος ισούται με 5 ευρώ. Συνολικά οι μηνιαία εισφορά, από 79,51 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, το 2019 θα φθάσει στο ύψος των 274,75 ευρώ.

Για έναν ασφαλισμένο με μηνιαίο εισόδημα της τάξης των 5.860,80 ευρώ, ο οποίος το 2015 ήταν στην 5η ασφαλιστική κατηγορία (η οποία είναι και η τελευταία υποχρεωτική κατηγορία του ΟΓΑ), η αύξηση για το 2016 θα είναι 32,58 ευρώ, δηλαδή από 74 ευρώ θα φθάσει στα 106,58 ευρώ.

Για το 2017 η μηνιαία εισφορά εκτοξεύεται στα 820,51 ευρώ, το 2018 θα φθάσει τα 996,33 ευρώ και το 2019 πλέον η μηνιαία εισφορά θα είναι της τάξης των 1.172,16 ευρώ.

Ενώ για τον κλάδο υγείας από 26,64 που πλήρωνε μέχρι τις 31/12/2015 πλέον από την 1/1/2016 θα πληρώνει 407,32 ευρώ μηνιαίως.

Επίσης, η μηνιαία εισφορά στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας που είναι της τάξης των 3,08 ευρώ από 1/1/2017, με ποσοστό υπολογισμού στο 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος ισούται με 29,30 ευρώ.

Συνολικά η μηνιαία εισφορά, από 104,32 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015, το 2019 θα φθάσει στο ύψος των 1.608,78 ευρώ.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<