Ο Ιανουάριος του 2016 κρίνει το μέλλον του αγροτικού κόσμου

29-12-2015, 16:23
Ο Ιανουάριος του 2016 κρίνει το μέλλον του αγροτικού κόσμου

«Θερμός» αναμένεται να είναι ο Γενάρης με την έλευση του νέου έτους, καθώς οι αγρότες εμφανίζονται να είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους με μπλόκα ανά την Ελλάδα, αντιδρώντας στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό.

Τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους, αποφάσισαν να βγάλουν μετά τις 10 Ιανουαρίου οι αγρότες.

Τότε θα τεθεί επί τάπητος η αλλαγή στη φορολόγηση των αγροτών, που αποτελεί, μαζί με το ασφαλιστικό και την πώληση των «κόκκινων» στεγαστικών, καταναλωτικών δανείων και των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων την «καυτή» ατζέντα που… κληρονομεί το 2015, στον Ιανουάριο του 2016.

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι αγρότες, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους μέχρι να ακουστούν τα αιτήματά τους, να εξεταστούν τα προβλήματα και να δοθούν λύσεις.

Το 2016 αποτελεί έτος καμπής για τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Αποτελεί λανθασμένη εθνική επιλογή και ανακολουθία και αντίφαση όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων την τελευταία 5ετία να επισημαίνουν ότι η επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας θα προκύψει από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και να νομοθετούν προς αντίθετη κατεύθυνση με συνέπεια:

α) Τη δραματική μείωση της παραγωγικής βάσης του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας.

β) Τη μείωση της αξίας της αγροτικής παραγωγής.

γ) Τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος.

δ) Την αύξηση της αξίας των εισροών της αγροτικής παραγωγής.

ε) Την αύξηση της αξίας των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων.

στ) Τη μείωση της αξίας των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων.

Με βάση τα εξής δεδομένα ότι:

1) Η αξία της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας κυμαίνεται μεταξύ 9-10 δισ. ετησίως.

2) Το ετήσιο αγροτικό εισόδημα διαμορφώνεται στα 6-7 δισ.

3) Η αξία των εισροών της αγροτικής παραγωγής φθάνει τα 5,5 δισ. περίπου.

4) Η αξία των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων ήταν το 2009 6 δισ. και 4,8 δισ. το 2013.

5) Η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων μας ήταν 3,8 δισ. το 2009 και αυξήθηκε στα 4,8 δισ. το 2013.

Είναι βέβαιο ότι, με τα όσα προβλέπονται στα νέα μέτρα και συγκεκριμένα:

α. Φορολόγηση επιδοτήσεων με κατάργηση του αφορολόγητου ποσού μέχρι 12.000 ευρώ.

β. Επιβάρυνση κόστους των εισροών με αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 13% στο 23%.

γ. Τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΟΓΑ.

δ. Κατάργηση καταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου.

ε. Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης από 0,7% στο 8% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

στ. Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 26% στο 28% για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα μη εξαιρουμένων των οργανώσεων παραγωγών.

ι. Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 10% στο 13% για τα αγροτικά αυτοκίνητα κ.λπ., το αγροτικό ΑΕΠ.

1) Θα μειωθεί και η συμμετοχή του ως ποσοστό στο εθνικό ΑΕΠ.

2) Η επιδιωκόμενη επάρκεια σε αγροτικά – κτηνοτροφικά προϊόντα θα μειωθεί.

3) Θα αυξηθούν οι εισαγωγές και θα μειωθούν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, διότι πόσοι εκ των αγροτών ή κτηνοτρόφων θα έχουν τη δυνατότητα και το κίνητρο να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να εκτρέφουν τα ζώα τους αντίστοιχα;

 

Βαριά η φορολογία

Τα στοιχεία της Κομισιόν δείχνουν ότι στην πενταετία (2009-2013) οι φόροι στην παραγωγή από 141,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 441,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 211%!

Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, το διάστημα της δεκαετίας 2005-2014 οι φόροι στη γεωργική παραγωγή αυξήθηκαν κατά 59%, ενώ εντονότερος ήταν ο ρυθμός ανόδου κατά την περίοδο της ύφεσης στην οικονομία.

Στην πενταετία αυτή (2009-2013) οι φόροι στην παραγωγή από 141.7 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 441,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 211% και πλέον.

Αντίθετα, στην Ε.Ε.-27 οι φόροι στη γεωργική παραγωγή καταγράφουν, κατά μέσο όρο, πτωτική πορεία στο διάστημα της δεκαετίας 2005-2014 (-9,5%).

Σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επισημαίνεται ότι η αναλογία των φόρων στη γεωργική παραγωγή της χώρας το διάστημα της τριετίας 2012-2014 αποτελεί το 7,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της γεωργίας, ποσοστό πολλαπλάσια υψηλότερο εκείνου γειτονικών χωρών, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία (0,1% και 0,3% αντίστοιχα) και υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου μέσου όρου στην Ε.Ε-27 (3%).

 

Μείωση του αγροτικού εισοδήματος

Η σημαντική άνοδος του κόστους παραγωγής και των φόρων είχαν ως συνέπεια το γεωργικό εισόδημα (εισόδημα συντελεστών παραγωγής) να περιοριστεί το 2013, σε βασικές τιμές, στο ύψος των 6,12 δισ. ευρώ μαζί με τις επιδοτήσεις (2,7 δισ. ευρώ), παρουσιάζοντας μικρότερη κάμψη το 2014 (-0,2%), μετά την αισθητή μείωση του 2013 (-2,1%).

Σωρευτικά, στο διάστημα της πενταετίας 2009-2013 το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, πτώση, η οποία σε απόλυτο μέγεθος αντιστοιχεί σε απώλεια της τάξεως των 922 εκατ. ευρώ.

Παρά τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, το γεωργικό εισόδημα (ως μέσος όρος του εισοδήματος συντελεστών παραγωγής) μειώθηκε το 2014 στην Ε.Ε.-27 κατά 2,4% έπειτα από την άνοδο του το 2013 (3%). Σημειώνεται, ωστόσο, η σημαντική αύξηση του γεωργικού εισοδήματος στην Ε.Ε.-27 κατά τη δεκαετία 2005-2014, ανερχόμενη σε 17%, σε αντίθεση με τη σημαντική πτώση του στην Ελλάδα (-14%).

Στο διάστημα της τριετίας 2012-2014 ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου, που αποδίδει το μέγεθος των επενδύσεων στην ελληνική γεωργία, παρουσιάζει κάμψη, ιδιαίτερα έντονη κατά το 2012 (-8,2%) και κατά το 2013 (-6,3%).

To 2014 η αξία του παγίου κεφαλαίου εκτιμάται στο ύψος των 1,37 δισ. ευρώ, μέγεθος που αποτελεί το 26% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Το ποσοστό αυτό, που εκφράζει τον δείκτη των επενδύσεων στη γεωργία, κινήθηκε με πτωτικό ρυθμό κατά την περίοδο της ύφεσης στην οικονομία (από 29% το 2009 σε 26% το 2014), ενώ παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με το μέσο όρο στην Ε.Ε.-27 (38,2% το 2014), αλλά και με εκείνο άλλων χωρών που δοκιμάστηκαν από την ύφεση, όπως η Πορτογαλία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει το 34%.

 

Έκλεισαν οι «στρόφιγγες» των τραπεζών

Την ίδια ώρα, από το 2009, από την έναρξη της ύφεσης στην οικονομία μέχρι και το τέλος του 2014, ο ρυθμός επιβράδυνσης της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις γεωργικές επιχειρήσεις, με βάση τη μεταβολή του υπολοίπου των δανείων σε ετήσια βάση (Δεκέμβριος 2009-Δεκέμβριος 2014) καταγράφει πτώση 62%. Στους άλλους κλάδους της οικονομίας η ροή τραπεζικής χρηματοδότησης στο ίδιο χρονικό διάστημα ήταν σαφώς καλύτερη, με αύξηση της προς τη ναυτιλία (34,7%) και τον τουρισμό (5%), ενώ η μείωση που καταγράφεται στη βιομηχανία (-8,3%0, στις κατασκευές (-7,5%) και στο εμπόριο ήταν σαφώς μικρότερη εκείνης προς τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<