Οι αγρότες στο στόχαστρο του νέου φορολογικού

29-12-2015, 15:52
Οι αγρότες στο στόχαστρο του νέου φορολογικού

Αντιμέτωποι με μεγάλες φοροεπιβαρύνσεις έρχονται οι αγρότες το 2016, καθώς τα εισοδήματα από 1/1/2016 και μετά ο συντελεστής φορολόγησής τους θα αυξηθεί από το 13% στο 20% και στη συνέχεια, το 2017, στο 26%.

Καταργείται ή περιορίζεται δραστικά το ειδικό καθεστώς για τους αγρότες. Σήμερα ο προσδιορισμός του καθαρού αγροτικού εισοδήματος γίνεται λογιστικά, δηλαδή από τα έσοδα αφαιρούνται τα έξοδα, ενώ το καθαρό αγροτικό εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 13%.

Από το ακαθάριστο αγροτικό εισόδημα αναγνωρίζονται και αφαιρούνται έξοδα όπως αγορές σπόρων, λιπασμάτων, φαρμάκων, δαπάνες καλλιεργειών, δαπάνες άρδευσης, δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, κόστος καυσίμων και συντήρησης αγροτικών μηχανημάτων, τόκοι και έξοδα δανείων, αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

Επίσης, μέχρι τώρα οι αγρότες δεν φορολογούνται για τις επιδοτήσεις που εισπράττουν μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ, ενώ δεν φορολογούνται στο σύνολό τους οι αγροτικές αποζημιώσεις.

Με φόρο 13% από το πρώτο ευρώ, ένας αγρότης με εισοδήματα 6.000 ευρώ, που σήμερα επιβαρύνεται με φόρο 780 ευρώ, το 2016 ο φόρος αυξάνεται στα 1.200 ευρώ και το 2017 στα 1.560 ευρώ, τη στιγμή που σήμερα ο μέσος φόρος για τους αγρότες είναι τα 350 ευρώ.

Εκτός από την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των εισοδημάτων τους, οι αγρότες θα δουν και αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, ενώ ήδη ξεκίνησε η σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης.

Ο ΕΦΚ εκτοξεύθηκε από τα 66 στα 200 ευρώ ανά 1.000 λίτρα από την 1η Οκτωβρίου έως τον Σεπτέμβριο του 2016, ενώ από τον Οκτώβριο του 2016 προβλέπεται νέα αύξηση από τα 200 στα 300 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Από την 1/10/2016 δεν θα υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους αγρότες, οι οποίοι θα πληρώνουν κανονικά την τιμή του πετρελαίου κίνησης.

 

Οι φόροι στην παραγωγή αυξήθηκαν 211%!

 

Η κυβέρνηση με non paper προσπαθώντας να περιορίσει τις αντιδράσεις διαρρέει εννέα στους δέκα αγρότες δήλωσαν εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το 2014, ενώ ένας στους πέντε δήλωσε μηδενικό εισόδημα ή ζημία.

Όμως τα στοιχεία της Κομισιόν δείχνουν ότι στην πενταετία (2009-2013) οι φόροι στην παραγωγή από 141,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 441,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 211%!

Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, στο διάστημα της δεκαετίας 2005-2014 οι φόροι στη γεωργική παραγωγή αυξήθηκαν κατά 59%, ενώ εντονότερος ήταν ο ρυθμός ανόδου κατά την περίοδο της ύφεσης στην οικονομία.

Στην πενταετία αυτή (2009-2013) οι φόροι στην παραγωγή από 141.7 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 441,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 211% και πλέον.

Αντίθετα, στην Ε.Ε.-27 οι φόροι στη γεωργική παραγωγή καταγράφουν, κατά μέσο όρο, πτωτική πορεία στο διάστημα της δεκαετίας 2005-2014 (-9,5%).

Σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επισημαίνεται ότι η αναλογία των φόρων στη γεωργική παραγωγή της χώρας στο διάστημα της τριετίας 2012-2014 αποτελεί το 7,5% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της γεωργίας, ποσοστό πολλαπλάσια υψηλότερο εκείνου γειτονικών χωρών, όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία (0,1% και 0,3% αντίστοιχα) και υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου μέσου όρου στην Ε.Ε.-27 (3%).

Στο διάστημα της τριετίας 2012-2014 ο σχηματισμός ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου, που αποδίδει το μέγεθος των επενδύσεων στην ελληνική γεωργία, παρουσιάζει κάμψη, ιδιαίτερα έντονη κατά το 2012 (-8,2%) και κατά το 2013 (-6,3%).

To 2014 η αξία του παγίου κεφαλαίου εκτιμάται στο ύψος των 1,37 δισ. ευρώ, μέγεθος που αποτελεί το 26% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Το ποσοστό αυτό, που εκφράζει τον δείκτη των επενδύσεων στη γεωργία, κινήθηκε με πτωτικό ρυθμό κατά την περίοδο της ύφεσης στην οικονομία (από 29% το 2009 σε 26% το 2014), ενώ παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με το μέσο όρο στην Ε.Ε.-27 (38,2% το 2014), αλλά και με εκείνο άλλων χωρών που δοκιμάστηκαν από την ύφεση, όπως η Πορτογαλία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό υπερβαίνει το 34%.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<