2 δισ. ευρώ για τους παραγωγούς το πρώτο τρίμηνο του 2013

20-01-2013, 11:33
2 δισ. ευρώ για τους παραγωγούς το πρώτο τρίμηνο του 2013

Του Νίκου Φιλιππίδη

Νέα προγράμματα και πληρωμές, συνολικού ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, αναμένεται να «πέσουν» στην αγροτική οικονομία και στον τομέα της μεταποίησης και της αγροτικής καινοτομίας στο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Πλήθος προγραμμάτων των οποίων οι πληρωμές βρίσκονταν σε εκκρεμότητα, αλλά και νέα προγράμματα τόσο για αγρότες όσο και για μεταποιητικές επιχειρήσεις, αναμένεται να αλλάξουν τους δείκτες ρευστότητας σε πολλές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις νέες προκηρύξεις προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, σύντομα αναμένεται να ανοίξει νέα προκήρυξη του προγράμματος Μικρά Σχέδια Βελτίωσης, και αυτήν τη φορά θα χρηματοδοτηθεί και η φυτική παραγωγή. Στην πρώτη προκήρυξη το πρόγραμμα απευθυνόταν αποκλειστικά σε κτηνοτρόφους. Επίσης, εντός του 2013 αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα νέες προκηρύξεις των προγραμμάτων Σχέδια Βελτίωσης και Νέοι Αγρότες. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι μέσω των προγραμμάτων αυτών να αντιμετωπίσει μέρος της ανεργίας που δημιουργείται στα αστικά κέντρα της χώρας.

Τέλος Φεβρουαρίου η συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Αρχίζουν στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου οι πληρωμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι. Το συνολικό ποσό είναι περίπου 190 εκατ. ευρώ, και αναμένεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η τελική καταμέτρηση των στρεμμάτων και των ποσοτήτων βάμβακος που εισκομίστηκαν στα εκκοκκιστήρια το 2012.

Τα κρίσιμα αυτά νούμερα θα εμφανιστούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 31 Ιανουαρίου, όταν κλείνει επίσημα η εκκοκκιστική περίοδος, οπότε και ενημερώνεται απευθείας από τα εκκοκκιστήρια για τις ποσότητες που έχουν παραδώσει οι καλλιεργητές μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται ότι το 2011 η τιμή ενίσχυσης ανήλθε σε 70,5 ευρώ ανά στρέμμα, καθώς καλλιεργήθηκαν συνολικά περί τα 3 εκατ. στρέμματα και παραδόθηκαν στα εκκοκκιστήρια 800.000 τόνοι βάμβακος. Συνολικά 49.045 δικαιούχοι έλαβαν 189.432.181 ευρώ. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί είναι ότι, όπως και πέρυσι, από τον έλεγχο που θα διενεργηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου θα προκύψει ένα ποσοστό αγροτών μη επιλέξιμο. Το 2012, από τους συνολικά 57.108 παραγωγούς που αιτήθηκαν ενίσχυση για το 2011 οι 5.773  κρίθηκαν μη επιλέξιμοι, επειδή: α) διαπιστώθηκε απόκλιση μεγαλύτερη του 20% μεταξύ δηλωθείσας και προσδιορισθείσας έκτασης, β) δεν καλυπτόταν η ηρτημένη παραγωγή, γ) από επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν εκτάσεις όπου, ενώ είχε δηλωθεί βαμβάκι, βρέθηκαν άλλες καλλιέργειες ή ήταν ακαλλιέργητες.

  

Τέλος του μήνα οι de minimis

«Τρέχουν» στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να δοθούν τα χρήματα των ενισχύσεων de minimis στους κτηνοτρόφους έως και το τέλος Ιανουαρίου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα κατανεμηθούν οι ενισχύσεις, δηλαδή εάν θα γίνει με βάση το κεφάλι ή την παραγωγή γάλακτος, πράγμα το οποίο πρόκειται να αποφασιστεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, και αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο συνάντηση με τους κτηνοτρόφους, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Από την πλευρά του, το ΥπΑΑΤ έχει κάνει γνωστό ότι για την οριστικοποίηση ενίσχυσης ελήφθησαν υπόψη:

Α) οι άλλου είδους εισοδηματικές ενισχύσεις που λαμβάνουν (ενιαία ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, άρθρο 68)

Β) η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, ώστε να μην υποστεί πλήγμα το παραγωγικό κτηνοτροφικό δυναμικό της χώρας (χοιρομητέρες ή νεαρά θηλυκά ζώα αιγοπροβάτων και βοοειδών)

Γ) το μέγιστο όριο που θέτει ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που μπορούν να καταβληθούν ανά δικαιούχο και εκμετάλλευση που μπορεί να καταβληθεί

Δ) μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους, η καλή λειτουργία των εκμεταλλεύσεων και η αποφυγή παρατυπιών.

Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν όλοι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, καθώς και η μεταφορά των ποσών ύψους 25 εκατ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν από το υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπροσθέτως, με βάση και την απάντηση της Ε.Ε. στο αίτημα της Ελλάδας, θα δοθούν 5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του άρθρου 68 σε κτηνοτρόφους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, δηλαδή το σύνολο των ενισχύσεων αναμένεται να ανέλθει σε 30 εκατ. ευρώ.

 

Πληρώνουν τα Σχέδια Βελτίωσης

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος (μετά από πολλούς μήνες καθυστέρηση) της έναρξης των επενδύσεων των Σχεδίων Βελτίωσης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 500 εκατ. ευρώ. Ήδη ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων που υποβλήθηκαν για τα Σχέδια Βελτίωσης σε γεωργία και κτηνοτροφία και προχωράει σταδιακά η έκδοση των γνωμοδοτήσεων και η έγκριση της ενίσχυσης για όσες προτάσεις προκρίνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 7.735 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για τα Σχέδια Βελτίωσης μέχρι και σήμερα έχουν ελεγχθεί από γνωμοδοτικές επιτροπές 3.430 αιτήσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εκδοθεί 1.684 εγκρίσεις.
Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα στους επενδυτές να ζητήσουν προκαταβολή μέχρι και το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ίση με το 110% του ποσού.

Αναφορικά με τις αιτήσεις πληρωμής, ο δικαιούχος, ανάλογα με την πρόοδο της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου, μπορεί να καταθέσει μέχρι τρεις. Κάθε αίτηση πληρωμής συνοδεύεται με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση επενδυτικής δαπάνης, δικαιολογητικά και οικονομικά παραστατικά. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού του σχεδίου και πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Ομοίως και η δεύτερη αίτηση πρέπει να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ενώ αθροιστικά οι δύο πρώτες αιτήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η τρίτη αίτηση είναι για την τελική αποπληρωμή της ενίσχυσης. 
Με την πρώτη αίτηση πληρωμής ο δικαιούχος υποβάλλει και όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις (πολεοδομικές, περιβαλλοντικές) ανάλογα με το είδος της επένδυσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα του έργου και να διευκολύνεται η παρακολούθηση των εργασιών αυτού. Σε περίπτωση είσπραξης προκαταβολής από το δικαιούχο, αυτή συμψηφίζεται με την πρώτη αίτηση πληρωμής. Η εγγύηση που απαιτείται για τη χορήγηση της προκαταβολής αποδεσμεύεται όταν το ποσό των πραγματικών δαπανών του δικαιούχου, οι οποίες αντιστοιχούν στη δημόσια ενίσχυση, υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει μερικά ή ολικά εφόσον δεν πληρούνται οι όροι για τους οποίους έχει εκδοθεί.

Έρχεται η ώρα των «μεγάλων»

Τουλάχιστον 700 σχέδια για επενδύσεις στη μεταποιητική βιομηχανία συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, τους τομείς των οπωροκηπευτικών, του ελαιόλαδου, του οίνου και των κρεατοσκευασμάτων, βρίσκονται στο τελικό στάδιο των εγκρίσεων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα σχέδια υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος για τη μεταποιητική βιομηχανία που επιδοτεί μεγάλες επενδύσεις από βιομηχανίες στον αγροτικό χώρο, και δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες προτάσεις είναι της τάξεως των 500.000 ευρώ η καθεμία. Τουλάχιστον 330 από αυτές εκτιμάται ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Τόσο αυτές οι επενδύσεις όσο και εκείνες που αφορούν απλούς παραγωγούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν την επόμενη διετία στην ύπαιθρο μέσω του προγράμματος για τα «σχέδια βελτίωσης», θα χρηματοδοτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το ειδικό εργαλείο που έχει δημιουργήσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με την Τράπεζα Πειραιώς.

 

Από 25 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τη μεταποίηση

Με την προκήρυξη του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, ανοίγει στις 25 Φεβρουαρίου κύκλος των δράσεων που έχει προγραμματίσει το υπουργείο Ανάπτυξης για το 2013, με στόχο να ανασχεθεί η πορεία της ύφεσης και να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων και η ίδρυση 10.000 νέων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία 4.000 θέσεων εργασίας.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 40% έως 60% επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων, ανάλογα με την περιφέρεια. Το εύρος των επενδυτικών σχεδίων ανά κλάδο κυμαίνεται για τη μεταποίηση από 30.000 έως 300.000 ευρώ, για τον τουρισμό από 20.000 έως 200.000 ευρώ και για το εμπόριο-υπηρεσίες από 20.000 έως 100.000 ευρώ.
Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013 και τα σχέδια θα στέλνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.
Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων-συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας, διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.
Σημειώνεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης προγραμματίζει ακόμα εντός του έτους:

 -Την ενεργοποίηση του προγράμματος παροχής  εγγυήσεων διευκόλυνσης εισαγωγών και εξαγωγών.

-Την εκκίνηση από το ΕΤΕΑΝ, εντός του τρέχοντος μηνός, του προγράμματος χαμηλότοκων δανείων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης ύψους 680 εκατ. ευρώ, με επιδότηση επιτοκίου 50%. Η διοίκηση του ΕΤΕΑΝ πρόκειται επίσης να ανακοινώσει σύντομα νέες πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του Ενάλιου Ταμείου (για επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιεργειών), το οποίο έχει «βαλτώσει».

Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι η αγορά περιμένει την οριστικοποίηση του νέου επενδυτικού νόμου που –θεωρητικά τουλάχιστον– αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο.

 

Μετ’ εμποδίων οι πληρωμές στα βιολογικά

«Μαχαίρι» σε ποσοστό περίπου 80% στις αιτήσεις του προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας έβαλαν οι αρμόδιες διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, προκαλώντας αναστάτωση στις τάξεις των βιοκαλλιεργητών. Η εξέλιξη αποδίδεται στο ανεπαρκές ηλεκτρονικό σύστημα και τις απαρχαιωμένες βάσεις δεδομένων, οι οποίες έχουν χρόνια να επικαιροποιηθούν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κρήτης, όπου από τις 1.500 αιτήσεις Κρητικών παραγωγών για την ένταξή τους στη βιολογική γεωργία έχουν εγκριθεί μόλις 400, και αυτό, όπως επισημαίνεται από την Περιφέρεια, οφείλεται «σε ασάφειες στην υφιστάμενη νομοθεσία, σε αδυναμία συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων, που, σε συνδυασμό με τις υποστελεχωμένες αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, δημιουργούν σε πολλές περιπτώσεις αξεπέραστα προβλήματα στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

Υπενθυμίζεται ότι οι εντασσόμενοι στο μέτρο μετά την ολοκλήρωση εξέτασης των ενστάσεων αναμένεται να ξεπεράσουν τους 14.000, ενώ ο συνολικό προϋπολογισμός φτάνει τα 190 εκατ. ευρώ.

 

Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου

Μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου θα γίνεται η κατάθεση των φακέλων από ομάδες παραγωγών για την ένταξή τους στο Μέτρο 133 «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων», σύμφωνα με την 2η Πρόσκληση του Μέτρου. Το μέτρο αποσκοπεί στην παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, με στόχο τόσο την ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων αυτών όσο και την προώθησή τους.

Το Μέτρο 133 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το ελληνικό Δημόσιο, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης για την παρούσα 2η Πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο μέτρο έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματίες ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.

Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη σε 70.000 ευρώ.

 

Υδατοκαλλιέργειες

Ξεκινάει τις επόμενες μέρες και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 η αξιολόγηση 188 επενδυτικών προτάσεων στους τομείς των υδατοκαλλιεργειών και της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ), στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών έχουν υποβληθεί 120 αιτήματα για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 79,825 εκατ. ευρώ και στον κλάδο μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων 68 αιτήματα, συνολικού προϋπολογισμού 59,67 εκατ. ευρώ. Η προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται αθροιστικά στα 54,68 εκατ. ευρώ.

Κυρίαρχη θέση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας έχει η δράση που αφορά την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου, με προβλεπόμενη δημόσια δαπάνη 97,76 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, έως το τέλος του Νοέμβρη, είχαν αποσυρθεί 787 αλιευτικά σκάφη, ενώ έχουν υποβληθεί 310 επενδυτικά σχέδια για αλιευτικά σκάφη και αλιευτικά εργαλεία. Τα επενδυτικά σχέδια είναι συνολικού προϋπολογισμού 10,5 εκατ. ευρώ και η αξιολόγησή τους εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2013.

Επίσης, στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ, προβλέπονται κονδύλια για αλιευτικούς λιμένες, καταφύγια, ιχθυόσκαλες, που αφορούν επεκτάσεις, βελτιώσεις και νέες υποδομές. Από την έναρξη του προγράμματος έχουν ενταχθεί πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 40,920 εκατ. ευρώ, έχουν υπογραφεί συμβάσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 24,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές ανέρχονται σε 11 εκατ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στο πρόγραμμα λιμενικών υποδομών σε Πάτμο, Αλόννησο, Λήμνο καθώς της ιχθυόσκαλας στη Νέα Μηχανιώνα.

 

Τεχνολογικές καινοτομίες

Με 120 εκατ. ευρώ συνολικά θα ενισχυθούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτοµίας µέσω της ∆ράσης ICT4Growth («Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας») που προωθεί η Κοινωνία της Πληροφορίας. ∆ικαιούχοι είναι ακόµα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τα τρόφιµα και τον πρωτογενή τοµέα.

Στόχος της παρέµβασης είναι η υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, που θα ενισχύσουν ουσιαστικά κλάδους της ελληνικής οικονοµίας µε δυναµική εξωστρέφειας και θα αυξήσουν τις δυνατότητές τους για την επίτευξη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.

Από τη συνολική δηµόσια δαπάνη των 120 εκατ. ευρώ, τα 80 εκατ. θα κατευθυνθούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Στη ∆υτική Μακεδονία θα διατεθούν 2 εκατ., στη Κεντρική Μακεδονία 15 εκατ., στη Στερεά Ελλάδα 2 εκατ., στην Αττική 20 εκατ. και στο Νότιο Αιγαίο 1 εκατ. Η δηµόσια δαπάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το ελληνικό ∆ηµόσιο. Η ∆ράση ενισχύει ώριµα επενδυτικά σχέδια για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εµπορική διάθεση καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, καθώς και των υποδοµών για την αξιόπιστη διάθεσή τους τόσο µέσα στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

Όροι και προϋποθέσεις
Προτάσεις µπορούν να υποβάλουν µεµονωµένες υφιστάµενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συµπράξεις, ανεξαρτήτως νοµικής µορφής, που δραστηριοποιούνται νόµιµα στην ελληνική επικράτεια. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν µέσω των επενδυτικών σχεδίων µπορούν να απευθύνονται σε µεµονωµένους καταναλωτές και σε επιχειρήσεις. Μπορούν επίσης να αφορούν το τελικό προϊόν/υπηρεσία ή µέρος ενός πιο σύνθετου συστήµατος. Ενδεικτικά, οι χρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες µπορούν να αφορούν τους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και των τροφίµων (π.χ., ανάλυση και ασφάλεια τροφίµων, αυτοµατοποιηµένη διαχείριση γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.λπ.).

Θέματα της ίδιας ενότητας
03.26.2019 19:12

Ευρωπαϊκή «καμπάνα» 1,1 εκατ. ευρώ κατά της Ελλάδας στο γεωργικό τομέα
Για την μη εφαρμογή του λεγόμενου συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης από τη χώρα μας.

03.26.2019 13:25

Παραγωγοί Ηλείας: Πληρώστε το συντομότερο τη συνδεδεμένη σε βιομηχανική τομάτα και κορινθιακή σταφίδα
Την άμεση πληρωμή συνδεδεμένων σε βιομηχανική τομάτα και κορινθιακή σταφίδα ζητούν οι παραγωγοί Ηλείας.

03.26.2019 10:45

Μέχρι τις 3 Απριλίου η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών για την εξισωτική αποζημίωση
Μέχρι τις 3 Απριλίου θα διεξάγεται η εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών για την εξισωτική αποζημίωση, όπως αναφέρει εγκύκλιος του...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<