Συντάξεις: Ποιοί γλιτώνουν από το «τσεκούρι» του νέου υπολογισμού

05-11-2015, 13:02
Συντάξεις: Ποιοί γλιτώνουν από το «τσεκούρι» του νέου υπολογισμού

Βαρύ είναι το τίμημα για όσους απέκτησαν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και αποχώρησαν μέχρι 31/8/2015, αφού θα επηρεαστούν εξίσου από τον νέο τρόπο υπολογισμού με όσους συνταξιοδοτούνται από 1/9/2015 και μετά. Τί σημαίνει αυτό;

Ότι όσοι πήραν ήδη σύνταξη θα έχουν εκ νέου υπολογισμό και θα λάβουν μικρότερο ποσό με συμψηφισμό από τα αναδρομικά που δικαιούνται, εφόσον βγήκαν με προσωρινή σύνταξη στο 60% του μισθού τους. Όσων δε η σύνταξη εκδόθηκε ολόκληρη, θα κληθούν να επιστρέψουν τα επιπλέον ποσά που πήραν με ατομικές ειδοποιήσεις.

Τις μειώσεις από το νέο σύστημα γλιτώνουν όσοι είχαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2014 και αποχώρησαν μέχρι 31/8/2015, καθώς δεν τους επηρεάζει ο νέος τρόπος.

Η σύνταξή τους θα υπολογιστεί με το παλιό σύστημα, δηλαδή με τις μέσες αποδοχές της καλύτερης 5ετίας από τα 10 τελευταία χρόνια της εργασίας τους. Αν όμως η αίτηση υποβλήθηκε μετά την 1/9/2015, θα έχουν μειώσεις.

Πώς υπολογίζονται οι συντάξεις

Το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα πριν και μετά το 2015, περιέχει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι ασφαλισμένοι που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1/9/2015, όπως και ασφαλισμένοι που θεμελίωναν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015, θα συνταξιοδοτούνται με το Νόμο Λοβέρδου (3863/2010), δηλαδή με αναλογική και βασική σύνταξη, καθώς και μέρος της σύνταξης υπολογισμένη με το παλαιό σύστημα.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι με το Νόμο 4337/2015 (μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων) προστίθεται μία ακόμα κατηγορία. Πρόκειται για τους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1/9/2015.

Επομένως, με την τροποποίηση που εισάγεται με το Ν. 4337/2015, οι ρυθμίσεις του Ν. 3863/2010 θα αφορούν στους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015 ή στους ασφαλισμένους που θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1/9/2015.

Παρακάτω αναλύονται οι συγκεκριμένες διατάξεις που τροποποιούνται:

1) Αναλογική σύνταξη

-Η αναλογική σύνταξη αντιστοιχεί στο ποσό που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης, από 1/1/2011 και εφεξής (για τα έτη προ 1/1/2011 ισχύει το παλιό σύστημα).

-Προ της τροποποίησης, που εισάγεται με το Ν. 4337/2015, η αναλογική σύνταξη αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015.

-Με το Ν. 4337/2015 προστίθεται η εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1/9/2015.

2) Βασική σύνταξη

-Προ της τροποποίησης, που εισάγεται με το Ν. 4337/2015, η βασική σύνταξη αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015.

-Με το Ν. 4337/2015 προστίθεται η εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1/9/2015.

3) Ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/2011 και εφεξής

-Οι εν λόγω ασφαλισμένοι δικαιούνται αναλογικού ποσού σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους.

-Προ της τροποποίησης, που εισάγεται με το Ν. 4337/2015, η αναλογική σύνταξη αφορούσε μόνον όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015.

-Με το Ν. 4337/2015 προστίθεται η εξής κατηγορία ασφαλισμένων: όσοι θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1/9/2015.

4) Ασφαλισμένοι πριν την 1/1/2011

-Οι εν λόγω ασφαλισμένοι εισπράττουν: α) τμήμα σύνταξης για τα έτη προ 1/1/2011 βάσει του παλιού συστήματος και β) τμήμα σύνταξης για τα έτη μετά την 1/1/2011 βάσει του καινούργιου συστήματος.

-Προ της τροποποίησης, που εισάγεται με το Ν. 4337/2015, ο ως άνω διττός υπολογισμός αφορούσε μόνον τους ασφαλισμένους των οποίων η συνταξιοδότηση άρχιζε από 1/1/2015.

- Με το Ν. 4337/2015 τροποποιείται η διάταξη και πλέον καλύπτει όσους ασφαλισμένους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2015 ή όσους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31/12/2014, αλλά η συνταξιοδότησή τους αρχίζει από 1/9/2015.

Μείωση έως και 30% και στις συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ!

«Όλοι κάτω από 1.000 ευρώ και κυρίως κάτω από 800 ευρώ θα έχουν μείωση τουλάχιστον 30% στη σύνταξή τους», αποκάλυψε ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος , επισημαίνοντας ότι το μέτρο αφορά και συνταξιούχους που παίρνουν ήδη σύνταξη.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους), αποκαλύπτει επτά ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα και πλήττουν μόνο τους χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν ή θα πάρουν σύνταξη κάτω των 800 ευρώ:

1) Μείωση του κατώτατου ορίου σύνταξης από 486 € σε 392 €!

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται αναδρομικά από 1/1/2015 και αφορά όλους τους νέους συνταξιούχους που η συνταξιοδότησή τους ξεκίνησε από την ανωτέρω ημερομηνία.

2) Μείωση του τμήματος μεταξύ οργανικού και κατώτατου ποσού (προνοιακού) σύνταξης!

Με το τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015, άρθρο 2 παρ. Ε. 2, περ. 1α) προβλέπεται ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από 1/7/2015 και εφεξής λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, λαμβάνουν ΜΟΝΟ το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων («οργανικό ποσό»).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μια γυναίκα με 20 χρόνια ασφάλισης μπορούσε να λάβει σύνταξη 550 €. Με την εφαρμογή τώρα, πλέον του οργανικού ποσού και τη μη χορήγηση των κατώτατων ορίων (αναδρομικά από 1-7-2015) και επειδή είναι μειωμένη η σύνταξη, το ποσό που θα παίρνει είναι κάτω από τα 300 €, ήτοι 250-260 €! Δηλαδή, θα λαμβάνει περίπου τη μισή σύνταξη μέχρι να γίνει 67 χρονών!

3) Αύξηση της εισφοράς περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από 4 σε 6% και επιβολή εισφοράς 6% στις επικουρικές!

4) Άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων και οριστική κατάργησή του έως το 2019!

Η προβλεπόμενη στο τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015) σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 και ειδικά η άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων με τα αναλογικά μεγαλύτερα εισοδήματα, συνεπάγεται επιπλέον μείωση συντάξεων 193 € μηνιαίως και κατά μέσο όρο. Το μέτρο αυτό, σε πρώτη φάση, αφορά 60.000 δικαιούχους για το 2016 και μέχρι το 2019 θα πληγούν άλλοι 300.000 συνταξιούχοι!

5) «Πάγωμα» της κατώτερης σύνταξης στη σημερινή ονομαστική της αξία ως το 2021!

Το μέτρο αυτό θεσπίστηκε με το τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015, άρθρο 2, περ. 3, υποπαρ. Ε2) και αφορά στο «πάγωμα» 509.000 συντάξεων του ΙΚΑ!

6) Κατάργηση χορήγησης σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα!

Καταργήθηκε, δηλαδή, η επαναφορά της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, που αφορούσε 30.000 χαμηλοσυνταξιούχους και προέβλεπε τη σταδιακή επαναχορήγηση ποσού σύνταξης 260 € αρχικά και έπειτα 360 €.

7) Επιπλέον μείωση 10% σε όλους όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένες συντάξεις λόγω ορίου ηλικίας!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένη με 700 € πλήρη σύνταξη και 20 έτη ασφάλισης, αν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 57 ετών, θα λάβει 420 € κύρια σύνταξη (μείωση 40%)!

Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του Νόμου που ψηφίστηκε τον Αύγουστο αναφορικά με τη σταδιακή αύξηση, μέχρι την 1/1/2022, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 χρόνια με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 χρόνια με λιγότερα ένσημα.

-Καταργούνται όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις στο Δημόσιο , τις ΔΕΚΟ και το ΙΚΑ , πλην των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

-Δεν θίγονται οι συντάξεις μέχρι τα 1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ η μετάβαση στα νέα αυξημένα όρια ηλικίας θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2022.

-Σαρωτικές μειώσεις 15%-50% σε 880.000 συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ.

Βαρύτερο πλήγμα από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμιού των συντάξεων, θα δεχτούν οι καταβαλλόμενες πολλαπλές συντάξεις, οι συντάξεις ΔΕΚΟ, τραπεζών, γιατρών και μηχανικών, αλλά και μεγάλες κατηγορίες συντάξεων του ΙΚΑ και του πρώην ΤΕΒΕ. Ειδικά οι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 που δικαιούνται υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης -σε αρκετές περιπτώσεις πάνω από το 100% του μισθού- θα υποστούν δραματικές μειώσεις -έως και 50% από το αρχικό ποσό που εισέπρατταν πριν από τις μνημονιακές περικοπές .

Κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η 18η Αυγούστου. Όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν επηρεάζονται και μπορούν να παραμείνουν στην εργασία τους για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν.

Όσοι όμως δεν θεμελίωσαν δικαίωμα για σύνταξη στις 18 Αυγούστου, θα διαπιστώσουν αύξηση στο όριο ηλικίας. Το χρονικό διάστημα που θα προστεθεί, προκύπτει μέσα από τους αναλυτικούς πίνακες που δημοσιεύονται στην Απόφαση.

Επίσης, προκύπτει από το 2022 και μετά, θα υπάρχουν μόνο δύο όρια: το 62ο για όσους έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης και το 67ο για όλους τους υπόλοιπους.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<