Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...

28-07-2015, 13:34
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...

Εποχή που η τομάτα και η πιπεριά θερμοκηπίου προσβάλλονται η μεν πρώτη από τον   βοτρύτη και το κλαδοσπόριο, η δε δεύτερη από τις  αφίδες, τους θρίπες και το ωϊδιο.Το υπαίθριο αγγούρι αντιμετωπίζει κίνδυνο προσβολής από τον περονόσπορο, το ωϊδιο και τον  θρίπα. Περίοδος που το τζιτζικάκι του αμπελιού  και η κηκιδόμυγα του βλαστού της ελιάς προσβάλλουν τις φυτείες και πρέπει να αντιμετωπισθούν.


ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Περίοδος που σε πρώϊμες και μεσοπρώϊμες καλλιέργειες τομάτας θερμοκηπίου μπορούν να σημειωθούν προσβολές από βοτρύτη . Υπενθυμίζεται ότι ο μήκυτας προσβάλλει όλα τα μέρη του φυτού και συγκεκριμμένα τα φύλλα, τα στελέχη, τα άνθη και τους καρπούς.

Αντιμετωπίζεται με μείωση της υγρασίας στο χώρο του θερμοκηπίου (επιτυγχάνεται  με καλό αερισμό), με  αραιό φύτεμα, με  πότισμα τις πρωϊνές ώρες, με αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών ή φυτικών οργάνων και με αποφυγή  αζωτούχου λίπανσης.

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι στις περιπτώσεις έντονης προσβολής πρέπει να γίνει ψεκασμός με τα επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια και εκλεκτικά για τον βοτρύτη φυτοφάρμακα και όπου το πρόβλημα είναι μεγάλο ο ψεκασμός να επαναληφθεί σε 8 ημέρες.

Προσοχή πρέπει να δίνεται επίσης  από τους καλλιεργητές  στις περιπτώσεις που στα θερμοκήπια τομάτας  παρουσιασθεί υψηλή σχετική υγρασία(70-95%) και θερμοκρασία  από 4-32 βαθμούς Κελσίου και  τα φυτά  έχουν  προσβληθεί από το κλαδοσπόριο να αντιμετωπισθεί ο μήκυτας,  με μείωση της υγρασίας(καλός αερισμόςκαι πρωϊνό πότισμα των φυτών), με  αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων φύλλων και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας, με  χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών και ψεκασμό  που επαναλαμβάνεται μετά από 8 ημέρες, με εκλεκτικά για την ασθένεια και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.


ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Οι μελίγκρες(αφίδες) που  προσβάλλουν  αυτή την εποχή την πιπεριά του θερμοκηπίου είναι φορείς ιώσεων και προκαλούν ζημιά στα φυτά με την απομύζηση του χυμού τους καθώς και με τα μελιτώματα που εκκρίνουν.

Συνιστάται για τους παραγωγούς που εφαρμόζουν ολοκληρωμένη καταπολέμηση, η τοποθέτηση στο περιβάλλον του θερμοκηπίου των αρπακτικών Aphidoletes(Αφιδολέτης)aphidimyza  και Aphidius(Αφίδιους)matricariae, ενώ από τους παραγωγούς της συμβατικής γεωργίας, θα πρέπει η καταπολέμηση να γίνει με επιτρεπόμενα, κατάλληλα, εκλεκτικά για την πιπεριά φυτοφάρμακα.

Ιώσεις μπορούν να προκαλέσουν και οι θρίπες και η αντιμετώπισή τους από τους βιοκαλλιεργητές είναι η τοποθέτηση αρπακτικών εντόμων των θριπών,για δε τους παραγωγούς της συμβατικής γεωργίας προσφορότερος τρόπος είναι η χρήση των κατάλληλων, εγκεκριμένων, εκλεκτικών για τους θρίπες, φυτοπροστατευτικών μέσων.

Καιρικές συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη και την μετάδοση του ωϊδίου(θερμοκρασία 15-30 βαθμοί Κελσίου και υγρασία52-75%), με χαρακτηριστικά συμπτώματα  τις κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες(ως πανάδες) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων και με λευκή εξάνθηση στην κάτω επιφάνεια.Σε περίπτωση προσβολής  απαιτείται ψεκασμός κάλυψης(επαναλαμβάνεται σε 8 ημέρες) με χαλκούχα σκευάσματα.


ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟ

Ο περονόσπορος,το ωϊδιο και ο θρίπας είναι τρεις ασθένειες που προσβάλλουν την περίοδο αυτή τις υπαίθριες καλλιέργειες του αγγουριού.

Καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και τη μετάδοση του περονόσπορου στο υπαίθριο αγγούρι, είναι η υγρασία και ο χρόνος διαβροχής των φύλλων(2-6 ώρες δροσιάς είναι αρκετές για την μόλυνση). Η ασθένεια αντιμετωπίζεται με απομάκρυνση των φύλλων που έχουν προσβληθεί και ψεκασμό των φυτών που επαναλαμβάνεται μετά από 8 ημέρες, με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα μηκυτοκτόνα.

Επισημαίνεται για πολλοστή φορά ότι το ωίδιο είναι μια σημαντική ασθένεια που έχει ως συμπτώματα την εμφάνιση μικρών λευκών κηλίδων στην άνω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και στους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις. Συνιστάται η αντιμετώπιση του ωϊδίου με απομάκρυνση και καταστροφή των φύλλων που παρουσιάζουν μεγάλη προσβολή και ψεκασμούς (ανά 8 ημέρες) με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα ωϊδιοκτόνα. Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν μόλις εντοπισθούν τα πρώτα συμπτώματα.

Ο θρίπας είναι έντομο που σπάει και απομυζά τα κύτταρα της επιδερμίδας των φύλλων, ενώ είναι και φορέας ιώσεων. Ειδικότερα στα φυτά του αγγουριού , ο θρίπας έρπει ανάμεσα στον κάλυκα και τον καρπό καταστρέφοντας την υφή, μειώνοντας έτσι σοβαρά την ποιότητα του προϊόντος.Στις περιπτώσεις που έχομε βιολογική καλλιέργεια αγγουριού, ο θρίπας αντιμετωπίζεται με την χρήση αρπακτικών εντόμων του εντόμου, ενώ στη  συμβατική καλλιέργεια πρέπει να γίνει ψεκασμός με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα εντομοκτόνα.


ΑΜΠΕΛΙ- ΕΛΙΑ

Εποχή  έντονης δραστηριότητας στο αμπέλι του εντόμου «τζιτζικάκι» σε όλες τις περιοχές. Υπενθυμίζεται όπου εμφανίζεται το έντομο, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με αυτή της ευδεμίδας, με την εφαρμογή ενός κατάλληλου,εγκεκριμένου και εκλεκτικού και για τις δύο ασθένειες εντομοκτόνo ή συνδυασμός δύο διαφορετικών φαρμάκων(εντομοκτόνα).

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια που έχουν υποστεί ψεκασμό από φυτοφάρμακα.

Ολοκληρώνοντας αναφέρουμε ότι σε πολλές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας και κυρίως στην  Κρήτη,έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια προσβολές από κηκιδόμυγα του βλαστού, με κύριο σύμπτωμα τις ξηράνσεις των κλαδίσκων.Προσοχή απαιτείται ώστε σε ελαιόδενδρα με έντονο πληθυσμό κηκιδόμυγας να γίνει ψεκασμός με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<