Σε... κατηφόρα το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών

08-06-2015, 10:48
Σε... κατηφόρα το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών

Μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής για τους Έλληνες αγρότες διαπιστώνεται κατά τη διάρκεια της ύφεσης στην ελληνική οικονομία, όπως προκύπτει από τη μεταβολή της αξίας των εισροών σε βασικές τιμές (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα με την ανάλυση που έχει κάνει για λογαριασμό της Gaia Επιχειρείν το μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Τσιφόρος.

 

Ο κ. Τσιφόρος επισημαίνει ότι «κατά την περίοδο 2009-2013, η άνοδος του κόστους των εισροών στη γεωργική παραγωγή (ενδιάμεση ανάλωση) πλησιάζει, σε απόλυτο μέγεθος, το επίπεδο των 500 εκατ. ευρώ (498,2 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 10,5% και πλέον. Στη διετία 2013-2014 φαίνεται να περιορίζονται αισθητά οι δαπάνες των παραγωγών, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής κατά 2,8% το 2014, σε συνέχεια εκείνης του 2013 (-1,6%)».

Μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών εισροών, ως δυσμενής χαρακτηρίζεται η μεταβολή που αναφέρεται στο κόστος των ζωοτροφών, των οποίων η δαπάνη αυξήθηκε κατά 11,4% περίπου σε μια πενταετία, ανερχόμενη το 2013 στο ύψος των 1,8 δισ. ευρώ. Πρόκειται για διαφορά που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση της τάξης των 190 εκατ. ευρώ περίπου. Η δαπάνη αυτή, μετά τη σημαντική αύξησή της κατά το 2013 (6,7%) φαίνεται να περιορίζεται αισθητά το 2014 (-5,6%). Μεγαλύτερη, ωστόσο, ήταν η μεταβολή στο κόστος της ενέργειας, που αυξήθηκε την πενταετία 2009-2013 κατά 44,2%, υπερβαίνοντας το 2014 το επίπεδο του 1,2 δισ. ευρώ, παρά τη σημαντική πτώση της κατά το 2013 (-11,3%) και κατά το 2014 (-3,6%). Κατά μέσο όρο (2009-2013) οι δύο αυτές συνιστώσες εισροών καλύπτουν αθροιστικά το 54% της συνολικής ενδιάμεσης ανάλωσης στη γεωργική παραγωγή.

 

Σταθερή η αξία παραγωγής

 

Η ακαθάριστη αξία παραγωγής, με μικρές διακυμάνσεις (άνοδο κατά 3,2% μέχρι το 2012 και μείωση κατά 2,6% το 2013), παρέμεινε σχεδόν σταθερή στο διάστημα της αναφερόμενης περιόδου, κυμαινόμενη, κατά μέσο όρο, στο επίπεδο των 10,5 δισ. ευρώ περίπου, ενώ στο ίδιο διάστημα (2009-2013) σημαντική πτώση εμφανίζει η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (-7,7%), η οποία ωστόσο φαίνεται να εμφανίζει ανάκαμψη κατά το 2014 (2,1%). Σχετική σταθερότητα παρουσιάζουν οι ενισχύσεις, ενώ σημαντική αύξηση σημειώνουν οι φόροι επί της παραγωγής. Επισημαίνεται ότι στην πενταετία 2009-2013 οι φόροι από 141,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 441,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 211% και πλέον, μεταβολή που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση ύψους 300 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι παραπάνω εξελίξεις, και κυρίως η σημαντική άνοδος του κόστους παραγωγής και των φόρων, είχαν ως συνέπεια το αγροτικό εισόδημα (εισόδημα συντελεστών παραγωγής) να περιοριστεί το 2013, σε βασικές τιμές, στο ύψος των 6,12 δισ. ευρώ μαζί με τις επιδοτήσεις (2,7 δισ. ευρώ), παρουσιάζοντας, με βάση προσωρινές εκτιμήσεις, μικρότερη κάμψη το 2014 (-0,2%), μετά τη μείωση του 2013 (-2,1%). Σωρευτικά, στο διάστημα της πενταετίας 2009-2013, το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες, πτώση, η οποία σε απόλυτο μέγεθος αντιστοιχεί σε απώλεια της τάξεως των 922 εκατ. ευρώ περίπου...

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εισροές στη γεωργική παραγωγή

Κατηγορίες εισροών

2012

2013

2014*

2013/2012

2014*/2013

 

εκατομμύρια ευρώ

% μεταβολή

Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό

308,7

288,7

285,8

-6,4

-1,0

Ενέργεια

1.429,8

1.267,7

1.221,1

-11,3

-3,6

Λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά

274,3

276,3

263,9

0,7

-4,5

Προϊόντα φυτοπροστασίας

192,9

197,0

197,6

2,1

0,3

Κτηνιατρικές δαπάνες

79,0

70,8

68,3

-10,3

-3,5

Ζωοτροφές

1.717,7

1.832,8

1.730,2

6,7

-5,6

Συντήρηση υλικών

186,7

195,8

208,4

4,9

6,4

Συντήρηση κτηρίων

16,0

17,5

18,0

9,4

2,9

Γεωργικές υπηρεσίες

354,9

354,0

336,9

-0,3

-4,8

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

539,5

519,4

526,2

-3,7

1,3

Συνολική ενδιάμεση ανάλωση

5.326,2

5.242,3

5.097,2

-1,6

-2,8

Ανάλωση παγίου κεφαλαίου

1.482,9

1.389,6

1.371,9

-6,3

-1,3

Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για την Γεωργία (αξίες σε τρέχουσες βασικές τιμές), επικαιροποίηση Απρίλιος 2015

*εκτίμησηΠΙΝΑΚΑΣ 2

Γεωργικό εισόδημα

Αξίες σε βασικές τιμές

2012

2013

2014*

2013/2012

2014*/2013

Εκατομμύρια Ευρώ

% μεταβολή

Εκροές γεωργικού κλάδου

10.734,6

10.457,3

10.424,1

-2,6

-0,3

Αγροτική Παραγωγή 

7.017,5

6.833,5

6.795,2

-2,6

-0,6

Κτηνοτροφική Παραγωγή

2.709,1

2.614,7

2.609,9

-3,5

-0,2

Ζωικό κεφάλαιο

1.430,7

1.340,8

1.300,2

-6,3

-3,0

Ζωικά Προϊόντα       

1.278,3

1.273,9

1.309,6

-3,8

-2,8

Γεωργικές Υπηρεσίες

354,9

354,0

336,9

-0,3

-4,8

Δευτερογενείς δραστηριότητες

653,1

655,1

682,1

0,3

4,1

- Ενδιάμεση ανάλωση

5.326,2

5.242,3

5.097,2

-1,6

-2,8

= Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές

5.408,4

5.215,0

5.326,9

-3,6

2,1

- Ανάλωση παγίου κεφαλαίου

1.482,9

1.389,6

1.371,9

-6,3

-1,3

- Φόροι παραγωγής

318,9

441,9

418,9

38,5

-5,2

+ Επιδοτήσεις

2.651,2

2.744,1

2.637,2

3,5

-3,9

= Εισόδημα συντελεστών παραγωγής

6.257,8

6.127,6

6.173,2

-2,1

0,7

Γεωργικό Εισόδημα
(Δείκτης Α, 2005=100)

112,8

107,3

112,0

-4,9

4,4

Πηγή: Eurostat, Οικονομικοί Λογαριασμοί για τη γεωργία (αξίες σε τρέχουσες βασικές τιμές Σταθερές τιμές για τον Δείκτη A). Επικαιροποίηση Απρίλιος 2015.

*εκτίμηση

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<