Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...

11-05-2015, 11:23
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...

Σε περιοχές μεσοπρώιμες και πρώιμες που καλλιεργείται η αχλαδιά και η κυδωνιά μπορούν να εμφανισθούν προσβολές από καρπόκαψα και στην αχλαδιά και από ψύλλα. Το φουζικλάδιο μπορεί να αντιμετωπιστεί συνδυαστικά με την καρπόκαψα στα μηλοειδή (αχλαδιά, μηλιά) και το βακτηριακό κάψιμο με καλλιεργητικά και φυτοπροστατευτικά μέσα. Εποχή που οι δενδρώνες της κερασιάς και της καρυδιάς μπορούν να προσβληθούν από την ανθράκωση και της κερασιάς και από τη βακτηρίωση γι’ αυτό χρήζουν αντιμετώπισης. Εποχή σποράς της αραχίδας (αράπικο φιστίκι), που γίνεται σε πολύ ελαφριά εδάφη.


ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Ξεκίνησε η πρώτη πτήση της καρπόκαψας στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές που προσβάλλει την αχλαδιά και την κυδωνιά και για την αντιμετώπισή της πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα, εγκεκριμένα εντομοκτόνα, καθώς και τα πρέποντα βιολογικά (ιός τύπου κοκκώσεων). Επισημαίνεται ότι όταν γίνει χρήση βιολογικών σκευασμάτων, το PH του διαλύματος πρέπει να είναι 6-8 και ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από 8-10 ημέρες.

Γίνεται γνωστό ότι στις αχλαδιές και τις κυδωνιές των ορεινών περιοχών δεν χρειάζεται ακόμη παρέμβαση για την καρπόκαψα. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί η ύπαρξη νυμφών, αυγών ή και ακμαίων ψύλλας στην αχλαδιά, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα. Καλόν είναι να χρησιμοποιείται κατάλληλο, εγκεκριμένο σκεύασμα που να έχει και ωοκτόνο δράση.

Σημειώνεται ότι για τη σωστή αντιμετώπιση του εντόμου πρέπει να γίνεται εναλλαγή των δραστικών ουσιών και να τηρείται αυστηρά ο αριθμός των επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο, για κάθε δραστική ουσία. Προσοχή να δίνεται από τους καλλιεργητές στη χρήση του θερινού πολτού, που μαζί με άλλες δραστικές ουσίες που επιτρέπονται, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν προσβολές από φουζικλάδιο στην αχλαδιά και τη μηλιά, μπορεί να γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα και όπου δεν έχουν σημειωθεί προσβολές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με προστατευτική δράση.

Οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν συχνούς επιτόπιους ελέγχους στην αχλαδιά και τη μηλιά για το βακτηριακό κάψιμο. Υπενθυμίζεται ότι το βακτήριο που προκαλεί την ασθένεια και κυρίως η διασπορά και η μολυσματικότητά του ευνοείται από τον βροχερό και υγρό καιρό σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την εποχή.

Συνιστάται όταν εμφανισθεί προσβολή στη νέα βλάστηση, άμεση απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων βλαστών και ψεκασμός με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό σκεύασμα, οι δε ψεκασμοί για το βακτήριο μπορεί να συνδυασθούν με αυτούς του φουζικλάδιου.

Οι παραγωγοί να αποφεύγουν την αζωτούχο λίπανση και άρδευση, γιατί η ασθένεια αποβαίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δέντρα.

 

ΚΕΡΑΣΙΑ

Οι οπωρώνες της κερασιάς βρίσκονται την περίοδο αυτή στο στάδιο του δεσίματος του καρπού και μέχρι την απόσπαση του κάλυκα από το άνθος. Τα προσβεβλημένα από ανθράκωση φύλλα της παρουσιάζουν διάσπαρτες, μικρές, πολυάριθμες υποκίτρινες ή υπέρυθρες κηλίδες που αργότερα γίνονται καστανές. Τα φύλλα αυτά σιγά-σιγά κάμπτονται προς τα κάτω, ξεραίνονται και παραμένουν στο δέντρο και τον χειμώνα.

Τίθεται σε γνώση των καλλιεργητών ότι σε περίπτωση προσβολής των δέντρων την προηγούμενη χρονιά (απόδειξη η ύπαρξη ξερών φύλλων στα δέντρα τον χειμώνα), πρέπει να προβαίνουν σε επέμβαση με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο για την κερασιά μυκητοκτόνο στο στάδιο της απόσπασης του κάλυκα.

 

ΚΑΡΥΔΙΑ

Εποχή που η βλάστηση στις καρυδιές βρίσκεται στο στάδιο λίγο πριν το άνοιγμα του άνθους και τα δέντρα είναι ευαίσθητα σε προσβολές από βακτηρίωση και ανθράκωση.

Προσοχή απαιτείται γιατί το παθογόνο που προκαλεί τη βακτηρίωση προσβάλλει τους νεαρούς βλαστούς, τα άνθη και τους καρπούς και προκαλεί νέκρωση των αρσενικών ανθέων, την πτώση των θηλυκών ανθέων και των μικρών καρπών, την κηλίδωση των μεγαλύτερων και το μαύρισμα της ψίχας.

Συνιστάται ένας ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα στο στάδιο πριν την άνθηση και επανάληψη του ψεκασμού με το ίδιο σκεύασμα στην έναρξη ανθοφορίας των θηλυκών ανθέων.

Ο μύκητας της ανθράκωσης προσβάλλει τα φύλλα και τους καρπούς των δέντρων και όταν ο καρπός προσβληθεί στα αρχικά στάδια δεν αναπτύσσεται κανονικά και πέφτει πρόωρα. Επισημαίνεται ότι σε έντονη προσβολή των φύλλων εμφανίζεται και πρόωρη φυλλόπτωση (τέλος Ιουλίου-Αύγουστο) και οι ψεκασμοί για τη βακτηρίωση καλύπτουν και την καρυδιά από την ανθράκωση. 

 

ΑΡΑΧΙΔΑ (Αράπικο φιστίκι)

Η αραχίδα που αποτελεί το τελευταίο φυτό στη σειρά της σποράς των ανοιξιάτικων ειδών, σπέρνεται την εποχή αυτή επειδή οι θερμοκρασίες είναι κατάλληλες για το φύτρωμα του σπόρου της που είναι 15-20 βαθμοί Κελσίου.

Για την σπορά χρησιμοποιούνται ολόκληροι λοβοί (μικρόσπερμες ποικιλίες) ή γυμνοί σπόροι (μεγαλόσπερμες ποικιλίες) υπό την προϋπόθεση στη πρώτη περίπτωση οι λοβοί να βυθισθούν στο νερό για 12-24 ώρες πριν τη σπορά και στη συνέχεια να ξεραθούν για 1-2 ώρες.

Σημειώνεται ότι η σπορά γίνεται με το χέρι ή με σπαρτική μηχανή, σε γραμμές και με απαιτούμενη ποσότητα σπόρου ανά στρέμμα 3,5-6,0 κιλά και βάθος σποράς 4-5 εκατοστά.

Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας της καλλιέργειας για τη λήψη ικανοποιητικών αποδόσεων, είναι η αραχίδα να σπέρνεται σε πολύ ελαφριά εδάφη, ακόμα και αμμώδη, γιατί οι λοβοί της σχηματίζονται μόνο μέσα στο έδαφος, όπου εισχωρεί ο γυνοφόρος με την γονιμοποιημένη ωοθήκη και ποτέ εκτός.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στα εδάφη αυτά, ιδανικό σχήμα διετούς αμειψισποράς είναι η αμειψισπορά αραχίδας - πατάτας.

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<