Προβλήματα Ελλήνων εξαγωγέων με πολωνικές εταιρείες

08-05-2015, 13:44
Προβλήματα Ελλήνων εξαγωγέων με πολωνικές εταιρείες

 Αυξάνονται τα παράπονα στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της πρεσβείας μας στη Βαρσοβία από ελληνικές εταιρείες (κυρίως του τομέα φρούτων-λαχανικών) ότι δεν πληρώθηκαν για εμπορεύματα που έστειλαν σε πολωνικές εταιρείες, όπως γνωστοποιήθηκε στους σχετικούς συνδέσμους εξαγωγέων της χώρας μας με έγγραφο της πρεσβείας.

 

Μετά από σχετική έρευνα τα κοινά χαρακτηριστικά των παραπόνων είναι τα εξής:

1. Συνήθως εμφανίζεται, στις ελληνικές εταιρείες, είτε άτομο ελληνικής καταγωγής είτε άτομο πολωνικής καταγωγής, το οποίο, ισχυριζόμενο ότι βρήκε τις διευθύνσεις των ελληνικών εταιρειών μέσω διαδικτύου, τις πείθει ότι λειτουργεί ως μεσάζων για πολωνικές εισαγωγικές εταιρείες.

2. Στην συνέχεια μετά από επικοινωνία της ελληνικής με την πολωνική εταιρεία και χωρίς να ελεγχθεί από πλευράς της ελληνικής εταιρείας εάν κατ'αρχάς υφίσταται και λειτουργεί η πολωνική εταιρεία και στη συνέχεια ο βαθμός φερεγγυότητάς της, αποστέλλονται τα εμπορεύματα χωρίς προπληρωμή και χωρίς ασφάλιση.


3. Στην συνέχεια και καθώς τα τιμολόγια δεν έχουν αποπληρωθεί, η ελληνική εταιρεία απευθύνεται στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας, το οποίο μετά από σχετική έρευνα διαπιστώνει ότι, είτε η εταιρεία είναι αφερέγγυα, είτε δεν λειτουργεί, είτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου της δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό αριθμό, είτε δεν διαθέτει ιστοσελίδα και εταιρικό e-mail, είτε ότι η μοναδική πληροφόρηση που μπορεί να βρεθεί για αυτή είναι μέσω διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς βέβαια να αναφέρεται οιαδήποτε άλλη πληροφορία πλην της επωνυμίας της και των προϊόντων της.

4. Η μοναδική λύση που απομένει για τη διευθέτηση των ανωτέρω εμπορικών διαφορών, είναι αυτή της προσφυγής στη δικαιοσύνη, για την οποία φυσικά θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες και το κυριότερο, χρόνος για την επίλυση της διαφοράς.

Για την αποφυγή προβλημάτων αυτού του είδους, η πρεσβεία συνοψίζει τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρούν οι ελληνικές εταιρείες, όταν θέλουν να εξάγουν στο εξωτερικό και ειδικότερα στη Πολωνία :

1. Για να υφίσταται και να λειτουργεί μία εταιρεία στην Πολωνία θα πρέπει να διαθέτει :

-αριθμό εγγραφής στη Στατιστική Υπηρεσία, ο οποίος στα πολωνικά ονομάζεται REGON,

-αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος στα πολωνικά ονομάζεται NIP,

-και εάν πρόκειται για ΑΕ, αριθμό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Επιχειρήσεων ο οποίος στα πολωνικά ονομάζεται KRS.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα πολλών πολωνικών επιχειρήσεων αναφέρονται οι παραπάνω αριθμοί.

Σημειώνεται επίσης ότι καθώς το Γραφείο ΟΕΥ της χώρας μας είναι συνδεδεμένο με τις ανωτέρω βάσεις δεδομένων, μπορεί να δοθεί άμεσα, η δυνατότητα διασταύρωσης των δοθέντων αριθμών από την πολωνική εταιρεία.

2. Προπληρωμή εμπορευμάτων ή ασφάλισή τους

3. Ειδικότερα για την επίλυση εμπορικών διαφορών, σημειώνεται ότι στο Εμπορικό Επιμελητήριο Πολωνίας λειτουργεί και Τμήμα Διαιτησίας (http://www.sakig.pl/en/arbitration/abc-of-arbitration), στο οποίο μπορούν να προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι, αρκεί στο συμβόλαιο να υπάρχει η ανάλογη ρήτρα προσφυγής.


4. Για τον έλεγχο της φερεγγυότητας της κάθε εταιρείας, πλην των πιθανών πληροφοριών που μπορούν να δοθούν από πλευράς Γραφείου, υπάρχουν και εταιρείες παροχής σχετικών στοιχείων, οι οποίες έναντι μικρού αντιτίμου π.χ. 60 ευρώ, μπορούν να παρέχουν σχετικό προφίλ της ζητούμενης επιχείρησης.

Με αφορμή την ενημέρωση από την πρεσβεία και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων και Λαχανικών εφιστά την προσοχή των εξαγωγέων επί των αναγκαίων προνοιών κατά την εκτέλεση των εξαγωγικών διαδικασιών στα φρούτα και τα λαχανικά και υπογραμμίζει την σύναψη συμβολαίου που να προβλέπει όλους τους όρους της συναλλαγής, με πρόβλεψη και διαιτησίας σε περίπτωση διαφοράς, με τα ακόλουθα θέματα που θα πρέπει να συμφωνηθούν σχετικά με:

α) Όρους παράδοσης και τους όρους πληρωμής (άνοιγμα τραπεζικής πίστωσης)

β) Χαρακτηριστικά των προϊόντων ώστε να είναι στην κορυφή της ποιότητας.

γ) Τις προδιαγραφές της UNECE που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πρακτική του εμπορίου, ως σημείο αναφοράς για τις προδιαγραφές του προϊόντος που επιβάλλονται από τους εισαγωγείς.

δ) Πιστοποιήσεις (και ποιες).

Επιπλέον, αποπληρωμή εμπορευμάτων (σε περίπτωση μη ύπαρξης πίστωσης) και ασφάλισή τους, γνώση της νομοθεσίας της χώρας προορισμού ως προς τις απαιτήσεις λειτουργίας επιχειρήσεων, σε περίπτωση ενδοκοινοτικής διακίνησης απαραίτητη επιβεβαίωση του ΑΦΜ του πελάτη -αγοραστή μέσω του συστήματος VIES και τέλος, αναλυτικότερη πληροφόρηση από τα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της χώρας μας στις χώρες προορισμού των προϊόντων

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<