Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

27-04-2015, 12:12
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Η μονίλια (ασθένεια μυκητολογική) προσβάλλει την περίοδο αυτή την κερασιά, τη βερικοκιά, τη ροδακινιά και τη νεκταρινιά και αντιμετωπίζεται προληπτικά με καλλιεργητικά μέτρα, αλλά και στις περιπτώσεις έντονης προσβολής με φυτοπροστατευτικά μέτρα. Εποχή που η ροδακινιά και η νεκταρινιά είναι εκτεθειμένες (περίοδος άνθησης) και σε προσβολές από το ωϊδιο, για το οποίο πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Στη μηλιά, η ασθένεια όπως το φουζικλάδιο και εχθροί όπως ο ανθονόμος και η ματόψειρα, προκαλούν προβλήματα και χρήζουν αντιμετώπισης. Μέριμνα απαιτείται και για την προστασία φυτειών αχλαδιάς από το βακτηριακό κάψιμο και την ψύλλα, καθώς και από το φουζικλάδιο, που αντιμετωπίζεται όπως και στη μηλιά.


ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

Το μόλυσμα της μονίλιας διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα στους καρπούς της κερασιάς που μουμιοποιήθηκαν και παρέμειναν πάνω στο δέντρο ή στο έδαφος. Ο μύκητας προσβάλλει και τα κλαδιά των δέντρων, δημιουργώντας πληγές, από τις οποίες εκρέει κόμι και σχηματίζονται έλκη.

Στη συνέχεια τόσο από τους καρπούς όσο και από τα έλκη θα προέλθουν πρωτογενείς μολύνσεις, που θα προσβάλουν τα άνθη. Τα πέταλα, οι ανθήρες και το στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα του άνθους, που μπορεί να προσβληθούν από τη μονίλια, ο δε βροχερός καιρός ευνοεί τις πρωτογενείς μολύνσεις.

Σημαντικό μέτρο πρόληψης αποτελεί η καταστροφή των αρχικών εστιών μόλυνσης, που επιτυγχάνεται με τον καθαρισμό και την απομάκρυνση όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και στο έδαφος.

Επισημαίνεται ότι η μονίλια προσβάλλει και τις ποικιλίες βερικοκιάς, πρώιμες και όψιμες και στις περιπτώσεις έντονης προσβολής παραμένει μονόδρομος ο ψεκασμός των φυτειών με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Ευνόητο είναι ότι διαλέγουμε φυτοπροστατευτικό προϊόν όσο το δυνατόν πιο φιλικό στις μέλισσες και το περιβάλλον.


ΜΗΛΙΑ

Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης της μηλιάς από το φουζικλάδιο αρχίζουν στο στάδιο της εμφάνισης της πράσινης κορυφής και προέρχονται από ασκοσπόρια του μύκητα που αναπτύσσονται τον χειμώνα, στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα. Εννοείται ότι για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να μολυνθούν τα δέντρα πρέπει οι επιφάνειες των φύλλων να είναι βρεγμένες.

Απαιτείται ψεκασμός όλων των ποικιλιών στο στάδιο της πράσινης κορυφής με χαλκούχο σκεύασμα ή φυτοπροστατευτικό προϊόν, εγκεκριμένο και κατάλληλο για πληρέστερη προστασία.

Γίνεται γνωστό στους παραγωγούς ότι ο ανθονόμος είναι ένα έντομο που γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη της μηλιάς και η προνύμφη του τρώει τους στήμονες και τον ύπερο του άνθους, με αποτέλεσμα το άνθος να μην ανοίγει, να ξεραίνεται και να παίρνει χρώμα καστανό.

Συνιστάται σε οπωρώνες που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά έντονες προσβολές, να γίνει ψεκασμός με κατάλληλα, εγκεκριμένα για τη μηλιά εντομοκτόνα, από το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι και το στάδιο του ανοίγματος των ανθέων.

Επιβάλλεται ψεκασμός με καλή διαβροχή της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού σε φυτείες που εμφάνισαν προσβολές από ματόψειρα, με ενδεδειγμένα και εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Τονίζεται για μια φορά ακόμη ότι να εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο αυτή ευνοούν την προσβολή της ροδακινιάς και νεκταρινιάς από το ωίδιο. Καθοριστικό για την εκδήλωση της ασθένειας είναι το χρονικό διάστημα από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι την αρχή της σκλήρυνσης του πυρήνα.

Ενδείκνυται μια επέμβαση με το κατάλληλο εγκεκριμένο ωϊδιοκτόνο, για να είναι τα δέντρα προστατευμένα την κρίσιμη αυτή περίοδο.

Στις φυτείες νεκταρινιάς και σε αυτές με ευπαθείς ποικιλίες ροδακινιάς, πιθανό να χρειασθεί και δεύτερη επέμβαση (επαναληπτική), ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του μυκητοκτόνου που χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο ψεκασμό.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο η ροδακινιά όσο και η νεκταρινιά προσβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με την κερασιά και τη βερικοκιά από τη μονίλια, γι’ αυτό πρέπει να είναι προστατευμένες σε όλη τη διάρκεια της άνθησης.

 

ΑΧΛΑΔΙΑ

Η αχλαδιά προσβάλλεται από το φουζικλάδιο, ακριβώς όπως και η μηλιά, και όταν η προσβολή είναι έντονη συνιστάται ψεκασμός με το κατάλληλο για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικό υλικό και συγκεκριμένα όταν έχει πέσει το 75% των πετάλων.

Οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν εβδομαδιαία επιθεώρηση του οπωρώνα τους, μετά την πτώση των πετάλων, για να διαπιστώσουν πιθανή προσβολή των δέντρων από το βακτηριακό κάψιμο της αχλαδιάς και εάν διαπιστωθεί να γίνει αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων μαζί με υγιές τμήμα μήκους 20-25 εκατοστών.

Προσοχή όταν υπάρξει χαλαζόπτωση και μετά την πτώση των πετάλων, να γίνεται αμέσως ένας ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα.

Υπενθυμίζεται ότι η ψύλλα της αχλαδιάς ζημιώνει σημαντικά τη φυτεία, γι’ αυτό υποχρεούνται οι καλλιεργητές κατά την άνθηση να εξετάζουν τουλάχιστον 20 κορυφές από βλαστούς της χρονιάς( 30-60 εκατοστά), έναν από κάθε δένδρο και σε ύψος 1-2 μέτρα και εφόσον διαπιστωθεί η παρουσία προνυμφών και σε ποσοστό πάνω από 5%, να επέμβουν με το κατάλληλο, εγκεκριμένο σκεύασμα, μετά την πτώση των πετάλων.

 

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<