Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

14-04-2015, 13:49
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Δύο σοβαρές μυκητολογικές ασθένειες προσβάλουν αυτή την εποχή τα ακρόδρυα και πρέπει να αντιμετωπισθούν: η ανθράκωση της καρυδιάς και η μελάνωση της καστανιάς. Περίοδος, που οι βαμβακοπαραγωγοί ετοιμάζουν τα χωράφια τους για σπορά. Οι αμπελώνες χρειάζονται συνεχή επιθεώρηση για τυχόν παρουσία θριπών στη νεαρή βλάστηση, που αντιμετωπίζονται με καλλιεργητικά ή χημικά μέτρα, εάν ο πληθυσμός τους είναι μεγάλος.


ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΥΔΙΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ)

Η ανθράκωση στην καρυδιά και η μελάνωση στην καστανιά είναι μυκητολογικές ασθένειες που προσβάλουν τους δενδρώνες και χρήζουν αντιμετώπιση.

Ειδικότερα, η ανθράκωση(καρυδιά) προκαλεί κηλιδώσεις στα φύλλα και τους καρπούς, με τον μύκητα να διαχειμάζει στα πεσμένα στο έδαφος φύλλα, απ’ όπου απελευθερώνονται τα σπόρια την άνοιξη και με τη βοήθεια της βροχής στη συνέχεια να μολύνουν τη νεαρή βλάστηση.

Συνιστάται σε καλλιέργειες καρυδιάς που έχουν προσβληθεί από ανθράκωση την προηγούμενη χρονιά, συλλογή και καταστροφή των πεσμένων φύλλων ή ενσωμάτωσή τους στο έδαφος.

Η μελάνωση της καστανιάς οφείλεται σε μύκητα εδάφους που προσβάλει τις ρίζες, τη βάση του κορμού και το λαιμό των δέντρων, με πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα τη δημιουργία ακανόνιστων κηλίδων στην περιοχή του λαιμού και την εκροή σκοτεινόχρωμου υγρού. Η ασθένεια ευνοείται από την υψηλή υγρασία του εδάφους και επεκτείνεται με το νερό του ποτίσματος, τα δε προσβεβλημένα δέντρα παρουσιάζουν προοδευτική ξήρανση.

Τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό της ασθένειας είναι κυρίως προληπτικά και αφορούν:

1. Τη χρήση υποκειμένων ανθεκτικών στην ασθένεια κατά την αρχική εγκατάσταση της φυτείας ή την επαναφύτευση.

2. Τη λήψη πρόνοιας, ώστε το νερό του ποτίσματος να μην έρχεται σε επαφή με το λαιμό των δέντρων.

3. Την καλή στράγγιση του δενδροκομείου.

4. Την αποφυγή δημιουργίας πληγών στην περιοχή του λαιμού και επάλειψη του κορμού των δέντρων με βορδιγάλεια πάστα.

Προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε, στις περιπτώσεις που η ασθένεια έχει εμφανισθεί στη φυτεία, τα ξερά δένδρα να εκριζώνονται μαζί με το ριζικό τους σύστημα, να απομακρύνονται και στη συνέχεια να καίγονται.

 

ΒΑΜΒΑΚΙ

Η εποχή σποράς του βαμβακιού στη χώρα μας κυμαίνεται μεταξύ του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Απριλίου και του πρώτου πενθήμερου του Μαΐου. Η σπορά ξεκινά από τα νότια διαμερίσματα (Νομοί Βοιωτίας και Φθιώτιδος) και ολοκληρώνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας, στην περιοχή της Θράκης (Νομοί Ξάνθης και Ροδόπης).

Υπενθυμίζεται ότι η σπορά γίνεται όταν η θερμοκρασία του εδάφους, σε βάθος 5 εκατοστών, έχει σταθεροποιηθεί για τρία τουλάχιστον πρωινά στους 15 βαθμούς Κελσίου.

Οι καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούνται πριν τη σπορά και επιχειρούνται όταν τα χωράφια βρίσκονται στον ρώγο τους και έχουν στόχο τη δημιουργία της κατάλληλης κλίνης του σπόρου.

Συνιστάται οι φροντίδες να γίνονται με ελαφριά καλλιεργητικά μηχανήματα (καλλιεργητής, σιδερένια οδοντωτή σβάρνα ή ξύλινη) καθ’ όσον αποσκοπούν στην καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυχθεί, στον ψιλοχωματισμό, στον καλύτερο αερισμό και την καλύτερη θέρμανση του εδάφους, στο παράχωμα των ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων (προφυτρωτική ζιζανιοκτονία, βασική λίπανση) και στην τελική ισοπέδωση των χωραφιών.

Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά τη σπορά και εάν η υγρασία του εδάφους είναι προβληματική, να κάνουν ένα κυλίνδρισμα με βαρύ μαδέρι, βαριά αλυσίδα ή σιδερένιο κύλινδρο, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη συμπίεση του εδάφους, πράγμα που βοηθά την καλύτερη πρόσφυση του σπόρου με το έδαφος και ως εκ τούτου την εκμετάλλευση της ελλιπούς υγρασίας.

 

ΑΜΠΕΛΙ

Εποχή που υπάρχει κίνδυνος προσβολής των αμπελιών και κυρίως της νεαρής βλάστησης από θρίπα, κυρίως αν είχε σημειωθεί προσβολή τους την προηγούμενη χρονιά.

Επισημαίνεται ότι οι αμπελουργοί εξαιτίας του κινδύνου προσβολής των φυτειών τους από θρίπα, πρέπει να επιθεωρούν συστηματικά τους αμπελώνες, να τινάζουν ελαφρά τους νεαρούς βλαστούς σε μια κόλλα λευκό χαρτί και να γίνεται αυτό κατά τη διάρκεια δροσερών ημερών. Προσοχή απαιτείται, ώστε η επιλογή των βλαστών να είναι τυχαία απ’ όλη την έκταση της φυτείας. Η παρακολούθησή της μπορεί να γίνεται και με την τοποθέτηση μιας μπλε ή κίτρινης κολλητικής παγίδας ανά 3-4 στρέμματα και στη συνέχεια έλεγχός της ανά 2 ημέρες.

Στις περιπτώσεις που η προσβολή από τον θρίπα είναι σοβαρή, η ζημιά μπορεί να είναι σημαντική στη νεαρή βλάστηση, με ισχυρή παραμόρφωση των βλαστών και των φύλλων και καθήλωση της ανάπτυξης των εκπτυσσόμενων οφθαλμών.

Συνιστάται για την αντιμετώπισή του η πλήρης καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης μέσα και γύρω από τον αμπελώνα, επειδή τα έντομα έχουν μεγάλο αριθμό ξενιστών, πολλοί από τους οποίους είναι ζιζάνια.

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν προκύψει μεγάλος αριθμός του εντόμου, πρέπει να επέμβουν άμεσα με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο, φιλικό προς το περιβάλλον εντομοκτόνο.

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<