Ευκαιρίες μέσα από τα Τοπικά Προγράμματα Leader

24-02-2015, 13:24
Ευκαιρίες μέσα από τα Τοπικά Προγράμματα Leader

Σημαντικές ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα και σε αγροτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, δίνουν τα Τοπικά Προγράμματα Leader, που «τρέχουν» σε διάφορες περιοχές της χώρας.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου είναι δυνατή η κατάθεση αιτήσεων-φακέλων υποψηφιότητας από τους υποψήφιους δικαιούχους για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προτάσεων στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Καρδίτσας A.E., συνολικού προϋπολογισμού 1.643.982,82 ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 829.491,41 ευρώ.

Μέσω του Τοπικού Προγράμματος LEADER δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας, με τη χρηματοδότηση έως 50% του συνολικού κόστους ιδιωτικών επενδύσεων, σε τομείς όπως η εμπορία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, οι μικρές βιοτεχνίες, η παροχή υπηρεσιών, η παρασκευή τροφίμων, η εστίαση και αναψυχή κ.ά.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:

  • Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
  • Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
  • Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

 

Περιοχή Εφαρμογής

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER εφαρμόζεται σε αγροτικές περιοχές και ειδικότερα σε 90 ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και σε 3 ορεινές Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 70 επενδυτικά σχέδια, συνολικού Προϋπολογισμού 8.404.436,44 ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 5.073.807,75 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές προς τους δικαιούχους (αναλογούσα ενίσχυση) ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24410 42363 – 26345.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έως την Πέμπτη 12 Μαρτίου και ώρα 16:00 μπορεί να γίνει η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος LEADER της Αναπτυξιακής Πελοποννήσου «ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.». Μέσω του προγράμματος μπορούν να υλοποιηθούν δράσεις που αποσκοπούν:

1. Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων (Μέτρο 123)

2. Στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (Μέτρο 311)

3. Στη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312)

4. Στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Μέτρο 313)

5. Σε βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (Μέτρο 321)

6. Στην ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών (Μέτρο 322)

7. Στη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (Μέτρο 323)

Κάποιες από τις δράσεις του του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑ που αφορούν τον τομέα της γεωργίας είναι:

- Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

- Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

Ποσοστό Ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

- Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

Ποσοστό Ενίσχυσης: 100%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ α’ βαθμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις στην έδρα της εταιρείας, στο Λεωνίδιο, στο τηλέφωνο 27570-22807 (απευθείας εσωτερικός αριθ. 7), ή επί τόπου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι: Μαριλού Μπούζιου, Γιώργος Μπόκος.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.26.2020 17:10

ΕΕΚΕ: Μείωση του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης, τουλάχιστον στο ύψος του 2010
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της ΕΕΚΕ, αφετέρου τίθεται το αίτημα της άμεσης μείωσής του, «προκειμένου να ανακουφιστεί ο...

10.26.2020 17:08

Βορίδης: Καταβάλλονται 30 εκατομμύρια ευρώ περίπου για την ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων
Οι ενισχύσεις έχουν αρχίσει να πιστώνονται σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

10.26.2020 14:14

Ενίσχυση των αγροτών με περίπου 3 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής
Η Περιφέρεια, με ανακοίνωσή της, καλεί τους ιδιώτες αγρότες που υπέβαλαν αιτήσεις για την τόνωση ή τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής να...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<