Θετική η πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην Πολωνία το 2014

20-02-2015, 12:47
Θετική η πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην Πολωνία το 2014

Η Πολωνία κατατάσσεται στην 20η συνολικά θέση όσον αφορά τις κυριότερες χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών και στην 10η θέση των κυριοτέρων χωρών προορισμού των ελληνικών εξαγωγών μεταξύ κρατών μελών ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας συνολικό μερίδιο εξαγωγών της τάξης του 1,2%.

Όπως αναφέρει έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στη Βαρσοβία, «το ύψος της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς την Πολωνία για το σύνολο του 2014, φθάνοντας στα 327 εκ. ευρώ ( +12,3% έναντι του 2013, +18% έναντι του 2012, +16,7% έναντι του 2011, +23,3% έναντι του 2010) σημείωσε αύξηση έναντι του 2013 κατά 35,9 εκ. ευρώ και παράλληλα σημείωσε την υψηλότερη μέχρι σήμερα αξία ελληνικών εξαγωγών, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 300 εκατ. ευρώ, πιστοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η πολωνική αγορά των 38,5 εκ. κατοίκων για τα ελληνικά προϊόντα».

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το σύνολο του 2014, το ύψος του ελληνο-πολωνικού εμπορικού ισοζυγίου, έφθασε στα περίπου 788 εκ. ευρώ. Οι εξαγωγές μας στην Πολωνία έφθασαν στα 327 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι εισαγωγές μας από την Πολωνία έφθασαν στα 461 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ύψος του εμπορικού ελλείμματος εις βάρος μας να ανέλθει στα 134εκ. ευρώ.

Κύριοι λόγοι της διψήφιας αύξησης στις εξαγωγές μας στην Πολωνία έναντι του 2013, ήταν η αύξηση των εξαγωγών, μεταξύ άλλων και των παρακάτω προϊόντων : καπνά/τσιγάρα +13,5 εκ. ευρώ, προϊόντα αργιλίου +12,6 εκ. ευρώ, φάρμακα +3,1 εκ. ευρώ, συσσωρευτές +2,8 εκ. ευρώ, φρούτα +1,5 εκ. Ευρώ, προϊόντα χαλκού +1,5 εκ. ευρώ, προϊόντα προσωπικής περιποίησης +1,3 εκατ. ευρώ, προϊόντα γραφικών τεχνών +1,3 εκατ. ευρώ, αλεύρι και σπέρματα από ελαιώδες καρπούς +1,1 εκατ. ευρώ, τυριά +800.000 ευρώ, νωπά ψάρια/φιλέτα +550.000 ευρώ και ελαιόλαδο +360.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι σημαντικότερες μειώσεις των εξαγωγών μας παρουσιάσθηκαν μεταξύ άλλων στα παρακάτω προϊόντα : επιβατικά αυτοκίνητα -3,8 εκατ. ευρώ, λαχανικά παρασκευασμένα -2,9 εκατ. ευρώ, λαχανικά -1,8 εκατ. ευρώ, ρύζι -1,8 εκατ. ευρώ, ζάχαρη και ζαχαρώδη προϊόντα -800.000 ευρώ, μεταλλεύματα αργιλίου -700.000 ευρώ και μηχανές/λέβητες -700.000 ευρώ.

Όσον αφορά στα κυριότερα εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα στην Πολωνία αυτά είναι :

1. Ομάδα 76, Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, αξία εξαγωγών 70,5 εκατ. ευρώ

2. Ομάδα 8, Καρποί και φρούτα βρώσιμα, αξία εξαγωγών 38 εκατ. ευρώ

3. Ομάδα 30, Φαρμακευτικά προϊόντα, αξία εξαγωγών 30 εκατ. ευρώ

4. Ομάδα 20, Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων, 23,9 εκατ. ευρώ

5. Ομάδα 24, Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, 17,1 εκατ. ευρώ

6. Ομάδα 85, Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους, 16 εκατ. ευρώ

7. Ομάδα 39, Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, 11,7 εκατ. ευρώ

8. Ομάδα 84, Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών, 10,7 εκατ. ευρώ

9. Ομάδα 56, Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα, 7,8 εκατ. ευρώ

10. Ομάδα 33, Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, αξία εξαγωγών 7,4 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στις ελληνικές εισαγωγές από την Πολωνία, έφθασαν σε αξία στα 461 εκατ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,6% έναντι του 2013 (+26,8% έναντι του 2012 και +24,1% έναντι του 2011). Παράλληλα με την ανωτέρω αξία εξαγωγών, η Πολωνία κατατάσσεται στην 19ησυνολικά θέση όσο αφορά τις κυριότερες χώρες προέλευσης των ελληνικών εισαγωγών και στην 10ηθέση των κυριοτέρων χωρών προορισμού των ελληνικών εξαγωγών μεταξύ κ-μ ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας συνολικό μερίδιο εξαγωγών της τάξης του 0,96%.

Κύριοι λόγοι της αύξησης των εισαγωγών μας από την Πολωνία έναντι του 2013, ήταν η αύξηση των εισαγωγών, μεταξύ άλλων και των παρακάτω προϊόντων : λέβητες, μηχανές, συσκευές +18 εκατ. ευρώ, μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους +11,2 εκατ. ευρώ, κρέας +6,6 εκ. ευρώ, πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες +1,9 εκατ. ευρώ, γάλα και προϊόντα του/Αυγά +1,8 εκατ. ευρώ, υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής+1,1 εκατ. ευρώ, καρποί με κέλυφος +1,1 εκατ. ευρώ, παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων+900.000 ευρώ και καφές +700.000 ευρώ.

Παράλληλα οι σημαντικότερες μειώσεις των εισαγωγών παρουσιάσθηκαν μεταξύ άλλων στα παρακάτω προϊόντα : ορυκτά καύσιμα/ορυκτά λάδια -15,5 εκατ. ευρώ, χαρτί/χαρτόνι -3,3 εκατ. ευρώ, γουνοδέρματα -2,5 εκατ. ευρώ, επιβατικά αυτοκίνητα -1,8 εκατ. ευρώ, και αιθέρια έλαια και ρητινοειδή-1,1 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα από την Πολωνία αυτά είναι :

1. Ομάδα 84, Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις, μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών, αξία εισ. 80,6 εκατ. ευρώ

2. Ομάδα 2, Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αξία εισαγωγών 34,4 εκατ. ευρώ

3. Ομάδα 85, Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους, 23,7 εκατ. ευρώ

4. Ομάδα 33, Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, αξία εισαγωγών 22,3 εκατ. ευρώ

5. Ομάδα 40, Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ, 18,3 εκατ. ευρώ

6. Ομάδα 24, Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, 16,9 εκατ. ευρώ

7. Ομάδα 90, Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 16 εκατ. ευρώ

8. Ομάδα 82, Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, 15,6 εκατ. ευρώ

9. Ομάδα 94, Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής , 14,2 εκατ. ευρώ

10. Ομάδα 39, Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες, 13,6 εκατ. ευρώ

11. Ομάδα 4, Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό, 11,3 εκατ. ευρώ

12. Ομάδα 7, Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα, αξία εισαγωγών 11,7 εκατ. ευρώ

13. Ομάδα 48, Χαρτί και χαρτόνια, αξία εισαγωγών 11,1 εκατ. ευρώ

14. Ομάδα 18, Κακάο και παρασκευάσματα αυτού, 10,6 εκατ. ευρώ.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<