Ψίχουλα από το πακέτο Γιούνκερ για τη γεωργία

22-12-2014, 13:02
Ψίχουλα από το πακέτο Γιούνκερ για τη γεωργία

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)


Η κατασκευή 4 φραγμάτων και ορισμένων αρδευτικών έργων σε διάφορες περιοχές της χώρας, με κινητοποίηση και ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά και ένα πρόγραμμα συλλογής και απόρριψης νεκρών ζώων, περιλαμβάνει το ελληνικό αγροτικό σκέλος του πακέτου Γιούνκερ.

 

Μπορεί με τις προτάσεις του νέου προέδρου της Κομισιόν να κινητοποιούνται περί τα 315 δισ. ευρώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για την αγροτική Ελλάδα αναλογούν μόλις 150 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι επενδυτικές προτάσεις που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση για εξεύρεση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του «πακέτου Γιούνκερ», δείχνουν και μια αλλαγή εποχής, καθώς περιλαμβάνεται και μια σειρά φραγμάτων και αρδευτικών δικτύων σε αρκετές περιοχές της χώρας, για την κατασκευή των οποίων θα μπορούν, πλέον, να αναζητούνται και ιδιωτικά κεφάλαια.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

- Ολοκλήρωση άρδευσης του Αργολικού πεδίου, με το έργο του Αναβάλου. Είναι έτοιμο προς δημοπράτηση έργο, καθώς η ολοκλήρωση των μελετών του χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόσφατα εγκρίθηκαν οι δύο μεγάλες μελέτες για την επέκταση του έργου του Αναβάλου στην Επίδαυρο και την Ερμιονίδα.

- Φράγμα και αρδευτικό δίκτυο στο Φιλιατρινό του Νομού Μεσσηνίας. Το τελικό σχέδιο του έργου που χρηματοδοτείται, επίσης, από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει εγκριθεί ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 και νωρίτερα από τη συμβατική προθεσμία περαίωσής του, θα ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο του Φιλιατρινού φράγματος στην Τριφυλία, τόνισε πρόσφατα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, που επισκέφθηκε κι επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών, μαζί με τον ειδικό γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτριο Ιατρίδη και τον δήμαρχο Τριφυλίας Παναγιώτη Κατσίβελα.

- Κατασκευή φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) στο Νομό Πέλλας. Προκηρύχθηκε στις 21/9/2011, μετά από μια στασιμότητα ετών, η εκπόνηση της μελέτης για την κατασκευή του φράγματος. Η μελέτη μόνο έχει προϋπολογισμό 3.800.000 € και χρηματοδοτείται από το Μέτρο 125Α.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

- Το έργο της κατασκευής του ΥΗΣ (Υδρο-Ηλεκτρικός Σταθμός) Ιλαρίωνα στο Νομό Κοζάνης είναι το αρχαιότερο έργο υπό κατασκευή σε όλη την Ελλάδα. Το έργο του φράγματος ξεκίνησε το... 1991(!) αλλά το 1996 σταμάτησε λόγω... πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η κατασκευή του ξεκίνησε και πάλι το 2003 και από τότε μία σειρά από προβλήματα, με κυριότερο αυτό των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών ανασκαφών, δεν έχει αφήσει το έργο να ολοκληρωθεί. Το πιο αποφασιστικό βήμα για την ολοκλήρωση του έργου έγινε στις 13 Ιουλίου 2012, ξεκίνησε η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής του Φράγματος του Υδροηλεκτρικού Έργου Ιλαρίωνα. Σήμερα συνεχίζεται η δημιουργία της τεχνητής λίμνης Ιλαρίωνα, με στόχο την αποθήκευση νερού του ποταμού Αλιάκμονα, ανάντη της τεχνητής λίμνης Πολυφύτου στο Ν. Κοζάνης, ενώ στα τέλη του 2013 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού Ιλαρίωνα.


Νεκρά ζώα

Για ένταξη στο «πακέτο Γιούνκερ» προωθείται και το πρόγραμμα περισυλλογής διαχείρισης και απόρριψης νεκρών ζώων, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη για 12 μήνες.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει σχετικά: «Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας (management) ζωϊκού κεφαλαίου και ιδίως νεκρών ζώων, στα οποία παρατηρείται ταχεία αύξηση τον τελευταίο καιρό, λόγω του καταρροϊκού πυρετού.

Η έλλειψη σε υποδομές (εγκαταστάσεις αποτέφρωσης), όπως επίσης και στον εξοπλισμό για την περισυλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και αποτέφρωση των νεκρών ζώων, καθιστούν επείγουσα την επένδυση στο συγκεκριμένο τμήμα. Η χώρα μας είναι ήδη σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανεπαρκή διαχείριση των ζωικών υπο-προϊόντων, που αποτελεί υποχρέωση βάσει των Κανονισμών της ΕΕ.

Υπάρχει μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το αν είναι εφικτό το σχέδιο. Δύο πιλοτικά προγράμματα σε Θεσσαλία και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη υλοποιούνται. Τμήμα του σχεδίου πιθανόν δεν είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τα ταμεία της ΕΕ. Υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων πόρων από τον προϋπολογισμό της Ελλάδας».

 

Τί προτάθηκε

Την περασμένη εβδομάδα, η ειδική ομάδα της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τα επενδυτικά σχέδια δημοσίευσε έκθεση, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για επενδύσεις στην Ευρώπη. Στην έκθεση περιλαμβάνονται περίπου 2.000 σχέδια σε όλη την Ευρώπη για πιθανές επενδύσεις αξίας 1,3 τρισ. ευρώ, από τα οποία, σχέδια αξίας μεγαλύτερης των 500 δισ. ευρώ, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν τα επόμενα 3 χρόνια. Πολλά από τα σχέδια αυτά δεν υλοποιούνται σήμερα, λόγω οικονομικών, κανονιστικών ή άλλων εμποδίων.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται και 174 επενδυτικά σχέδια, τα οποία πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση και αφορούν τομείς όπως η ενέργεια (ιδίως οι ανανεώσιμες πηγές), το περιβάλλον, η εκπαίδευση, η έρευνα και καινοτομία, οι σύγχρονες τεχνολογίες, ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής δημόσιων υπηρεσιών, όπως η ΕΛΑΣ και η πυροσβεστική, αλλά και οι υποδομές.

Τη δική της πρόταση παρουσίασε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, όπως κατέστη σαφές, τόσο τα σχέδια των κρατών όσο και της Επιτροπής «αποτελούν το σημείο εκκίνησης. Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν κι άλλες βιώσιμες επενδύσεις ανά πάσα στιγμή. Κάθε σχέδιο που προτείνει η ειδική ομάδα θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά προτού να θεωρηθεί επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Δεν υπάρχουν αυτόματες δεσμεύσεις για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την ΕΤΕπ σχεδίων που υποδεικνύει η ειδική ομάδα. Στα σχέδια αυτά δεν θα δοθεί, εξάλλου, καμία προτιμησιακή πρόσβαση σε εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους».

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<