«Μποναμάς» για τους αγρότες από το βήμα της ΔΕΘ

15-09-2014, 11:35
«Μποναμάς» για τους αγρότες από το βήμα της ΔΕΘ

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)


Επιδοτούμενα επιτόκια των δανείων προς τους αγρότες, μείωση και διευκόλυνση της ασφάλισης των ξένων μετακλητών εργατών, αλλά και «φτηνό» πετρέλαιο με την καθιέρωση ειδικής κάρτας, περιλάμβανε η φετινή πρωθυπουργική «σοδειά» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

 

Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε στην εξαγγελία ενός μίνι πακέτου ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου, αν και δεν είχε υπάρξει οποιαδήποτε σχετική προειδοποίηση από πλευράς υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, «στα μεγάλα κλαδικά προγράμματα της κυβέρνησης για ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα, θα ενταχθούν η γεωργία και η κτηνοτροφία, καθώς θα δοθεί προτεραιότητα στην πρωτογενή παραγωγή, μαζί με τη μεταποίηση, την ενέργεια, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τους σύγχρονους κλάδους καινοτομίας και τεχνολογικών εφαρμογών».

 

Από το βήμα της 79ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι «για την αγροτική παραγωγή ιδιαίτερα, πολύ μεγάλη σημασία έχει το αγροτικό κόστος, που πρέπει να το δούμε συνολικά και να το μειώσουμε συστηματικά. Και στα επιτόκια των αγροτικών δανείων και στο κόστος ενέργειας με την κάρτα πετρελαίου που θα είναι έτοιμη από τα μέσα της επόμενης χρονιάς και στο ασφαλιστικό κόστος των νόμιμων ξένων μετακλητών εργατών και στη διαχείριση του νερού. Αυτό είναι ολόκληρο το αγροτικό πακέτο, που το αντιμετωπίζουμε».

 

Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, φαίνεται ότι έχει επιστρέψει η σκέψη για καθιέρωση της κάρτας πετρελαίου, στην οποία θα πιστώνονται από 1ης Ιανουαρίου 2015 οι αγορές τους σε καύσιμο και θα ενημερώνεται αυτόματα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Θα αποστέλλεται στη συνέχεια η συναλλαγή αγοράς του πετρελαίου κίνησης στο ΚΕΠΥΟ κι εκεί θα γίνεται έλεγχος του ΑΦΜ και της δικαιούμενης ποσότητας, ανάλογα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάθε τετράμηνο θα γίνεται αυτόματη επιστροφή της διαφοράς του φόρου στο λογαριασμό του γεωργού.

 

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις σκέψεις της κυβέρνησης περιλαμβάνεται η διεύρυνση των δανείων με επιδοτούμενο επιτόκιο που παρέχει το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ), με κονδύλια από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΕ χρηματοδοτείται με 115.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ενώ το συνολικό διαθέσιμο κεφάλαιο ύψους 253.000.000 ευρώ θα διαμορφωθεί με την επένδυση, εκ μέρους της Τράπεζας Πειραιώς, ιδίων κεφαλαίων ύψους 138.000.000 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς επελέγη από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό. Με τα κεφάλαια αυτά, μέσω του ΤΑΕ παρέχονται χαμηλότοκα δάνεια σε αγρότες και επενδυτές με εγκεκριμένες δράσεις στα Σχέδια Βελτίωσης (Μέτρο 121), σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (Μέτρο 123Α) και σε αυτούς που κάνουν ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων των Μέτρων 311, 312, 313Β του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Το επιτόκιο των δανείων, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κυμαίνεται σήμερα στο 3,87% (συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς του Ν.128/75) και για τους λοιπούς επενδυτές σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στο 4,1%.

 

Υπενθυμίζεται ότι Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί ετοιμάζει πόρισμα για τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων του ΤΑΕ.

 

Ειδικότερα, η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει:

 

• Τη δυνατότητα χρηματοδότησης της προεξόφλησης της επιχορήγησης της επένδυσης με ισόποσο κεφάλαιο κίνησης. Μέχρι τώρα το ΤΑΕ χρηματοδοτούσε μόνο το επενδυτικό δάνειο, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες του δικαιούχου επενδυτή και να μην προσμετρούνται στην απορρόφηση οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας για την προεξόφληση της επιχορήγησης. Από εδώ και στο εξής θα χρηματοδοτείται και η προεξόφληση της επιχορήγησης.

 

• Τη διεύρυνση των επιλέξιμων προς χρηματοδότηση μέτρων στις επενδύσεις από ΤΑΕ, καθώς διαπιστώθηκε ενδιαφέρον από ιδιώτες και επιχειρήσεις, που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα του άξονα 4 (Leader), για περισσότερες δραστηριότητες-μέτρα, που δεν καλύπτονταν χρηματοδοτικά μέχρι τώρα από το Ταμείο.

 

• Την αύξηση των δικαιούχων χρηματοδότησης μέσω του ΤΑΕ για επενδύσεις πέρα των ενταγμένων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Έτσι, θα γίνονται δεκτά προς χρηματοδότηση αιτήματα για επενδύσεις σε γη και αγροτικό εξοπλισμό από αγρότες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα-μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για επενδυτές ηλικίας άνω των 40 ετών, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί νέων αγροτών και στα αντίστοιχα για αυτούς κίνητρα.

 

• Τη χρηματοδότηση μέσω ΤΑΕ επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα όσον αφορά τις άδειες λειτουργίας τους και την τήρηση των περιβαλλοντικών διατάξεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εκσυγχρονισμοί ελαιοτριβείων και τυροκομείων, προκειμένου να διαχειρίζονται καλύτερα τα υγρά τους απόβλητα. Μέχρι τώρα δεν ήταν επιλέξιμες προς χρηματοδότηση τέτοιες δραστηριότητες, ενώ τώρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις, που στοχεύουν στην προσαρμογή των μονάδων παραγωγής, στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

• Τη χρηματοδότηση μέσω ΤΑΕ όλων των γεωργών και κτηνοτρόφων, αλλά και των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα με κεφάλαια κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης.


Το πακέτο για τους Συνεταιρισμούς

 

«Πακέτο» ρυθμίσεων και για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, «πέρασε» η νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η δυνατότητα που δίνεται σε Συνεταιρισμούς, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου (δηλαδή μέχρι 1/8/2014) κάθε είδους φορολογική δήλωση, να μπορούν, μέχρι 30/9/2014, να την υποβάλουν, απαλλασσόμενοι από κάθε πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Η διάταξη ισχύει και για τους Συνεταιρισμούς που συγχωνεύθηκαν, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν στη ΔΟΥ δήλωση για τη διάλυσή τους. Επίσης, ΕΑΣ, Κεντρικές Ενώσεις και Κοινοπραξίες, οι οποίες κατά τη διαδικασία της μετατροπής τους παρέλειψαν κάποια ενέργεια ή την υλοποίησαν πλημμελώς, έχουν προθεσμία μέχρι 30/10/2014, να επαναλάβουν τη διαδικασία αυτή, η οποία θα εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μελών του νέου Συνεταιρισμού.

 

Οι κυριότερες από τις ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν είναι οι ακόλουθες:


1. Επανέρχεται η διάταξη του Ν. 2810/2000, για το αφορολόγητο του πλεονάσματος στους Συνεταιρισμούς, η κατάργηση του οποίου είχε αποτελέσει μια πραγματικά άδικη και αντισυνεταιριστική ρύθμιση.


2. Δεν φορολογείται η μεταβίβαση ακινήτων των Συνεταιρισμών στα μέλη του.


3. Το εισόδημα που αποκτούν οι συνέταιροι από την εργασία τους στο Συνεταιρισμό, θεωρείται πλέον φορολογικά γεωργικό εισόδημα. Η ρύθμιση αυτή είχε αποτελέσει πάγιο αίτημα των γυναικείων κυρίως Συνεταιρισμών.


4. Αίρεται η αμφισβήτηση σχετικά με το αφορολόγητο κατά τη διαδικασία συγχώνευσης και μετατροπής, ώστε να υπάρχει πλήρης απαλλαγή από κάθε φόρο ή, τέλος, που αφορά τη διαδικασία αυτή, συμπεριλαμβανομένων των αναλογικών δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων, καθώς και τα δικαιώματα των υποθηκοφυλάκων. Στη διάταξη, μάλιστα, δίδεται αναδρομική δύναμη, δηλαδή ισχύει από 21/9/2011 (Έναρξη ισχύος του Ν. 4015/2011).


5. Παρέχεται η δυνατότητα στους Συνεταιρισμούς οι οποίοι διαφωνούν με την αξιολόγησή τους από την Εποπτική Αρχή, προκειμένου να κριθούν ως ενεργοί ή ανενεργοί, να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


6. Θωρακίζεται η συγκρότηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου με ειδικούς επιστήμονες γνώστες του συνεταιριστικού αντικειμένου, με προσφορά άμισθη.


7. Συνεταιρισμοί οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι 1/8/2014 κάθε είδους φορολογική δήλωση, όπως εισοδήματος, ΦΠΑ, ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων για τις οποίες ήσαν υπόχρεοι, μπορούν μέχρι 30/9/2014 να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές, απαλλασσόμενοι από κάθε πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Η διάταξη ισχύει και για τους Συνεταιρισμούς που συγχωνεύθηκαν, οι οποίοι πρέπει να υποβάλουν στη ΔΟΥ δήλωση για τη διάλυσή τους.

 

Η ρύθμιση αυτή σκοπεύει στη φορολογική τακτοποίηση όλων των Πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών που είχαν παραλείψει για διάφορους λόγους τις υποχρεώσεις τους αυτές, βοηθάει στην εξυγίανση του χώρου, ώστε ανενεργοί Συνεταιρισμοί που δεν μπορούσαν να τεθούν σε εκκαθάριση, λόγω φορολογικών εκκρεμοτήτων, τώρα να τακτοποιούνται.


8. Υλοποιείται η βασική συνεταιριστική αρχή της αφιλοκερδούς διανομής της περιουσίας του Συνεταιρισμού, σε περίπτωση διάλυσής του. Δηλαδή, η περιουσία που απομένει μετά την εκκαθάριση του Συνεταιρισμού διατίθεται για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς.


9. Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικές Ενώσεις και Κοινοπραξίες, οι οποίες κατά τη διαδικασία της μετατροπής τους παρέλειψαν κάποια ενέργεια ή την υλοποίησαν πλημμελώς, λόγω της πραγματικής δυσκολίας στην εφαρμογή των διατάξεων για τη μετατροπή, τους παρέχεται προθεσμία τριών μηνών, δηλαδή μέχρι 30/10/2014, να επαναλάβουν τη διαδικασία αυτή, η οποία θα εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μελών του νέου Συνεταιρισμού.


10. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επανελέγχου από το Δικαστήριο, πράξεων ή παραλείψεων αντίθετων προς το Νόμο, εφόσον δημιουργείται βλάβη στα συμφέροντα των Συνεταιρισμών ή των μελών τους, ώστε να εξασφαλίζεται η επιβαλλόμενη για τους συνεταιρισμούς απόλυτη διαφάνεια.


11. Μειώνεται το συνεταιριστικό κεφάλαιο για την ίδρυση Αγροτικού Συνεταιρισμού στο ποσό των 10.000 ευρώ.


12. Μειώνεται ο αριθμός των ιδρυτικών μελών του Συνεταιρισμού στα 10.


13. Μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών μπορούν να γίνουν και άλλοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, χωρίς τον περιορισμό του 3%, που προέβλεπε ο προηγούμενος Νόμος.


14. Παρέχεται στο Δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας των συγχωνεύσεων, ώστε να μην εγείρεται πλέον καμιά αμφισβήτηση.


15. Παρέχεται αυξημένη προστασία στην εκποίηση των παραγωγικών ακινήτων των συνεταιρισμών από τους εκκαθαριστές.


16. Επιλύονται θέματα, τα οποία διευκολύνουν τους εκκαθαριστές για τη διεξαγωγή του έργου τους.


17. Τέλος, επιλύεται συνταξιοδοτικό θέμα των υπαλλήλων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων για την αποκατάσταση αδικίας που είχε δημιουργηθεί από την εφαρμογή διατάξεων που αφορούσαν το ασφαλιστικό τους Ταμείο (ΤΣΕΑΠΣΓΟ).

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.07.2022 16:12

Δήμος Θεσσαλονίκης: Δημοπρασία οίνου από τον αστικό αμπελώνα της πόλης για καλό σκοπό
Μια ξεχωριστή δημοπρασία διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στις 7μμ, στον χώρο της Casa Bianca. Πρόκειται για τη...

10.07.2022 16:12

Δήμος Θεσσαλονίκης: Δημοπρασία οίνου από τον αστικό αμπελώνα της πόλης για καλό σκοπό
Μια ξεχωριστή δημοπρασία διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στις 7μμ, στον χώρο της Casa Bianca. Πρόκειται για τη...

10.07.2022 16:12

Δήμος Θεσσαλονίκης: Δημοπρασία οίνου από τον αστικό αμπελώνα της πόλης για καλό σκοπό
Μια ξεχωριστή δημοπρασία διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, στις 7μμ, στον χώρο της Casa Bianca. Πρόκειται για τη...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<