«Άναψαν» οι κάνες των κυνηγετικών όπλων

26-08-2014, 10:36
«Άναψαν» οι κάνες των κυνηγετικών όπλων

Ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος για το έτος 2014-2015, η οποία θα διαρκέσει έως της 28 Φεβρουαρίου 2015. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς και σε αυτήν προβλέπεται, επίσης, ότι ειδικά το κυνήγι του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) επιτρέπεται φέτος μέχρι τις 10 Μαρτίου 2015.

 

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο κ. Ταγαράς, για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2014-2015, τόσο για τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου όσο και για την ετήσια συνδρομή κυνηγών δεν υπάρχει καμία αύξηση του τιμήματος, το οποίο παρέμεινε στα περυσινά επίπεδα.

 

Συγκεκριμένα, τα τέλη για τις τρεις κατηγορίες αδειών θήρας (τοπική, περιφερειακή, γενική) ήταν και παρέμειναν κατά κατηγορία ως εξής:


- Τοπική άδεια: 10 ευρώ και φτάνει συνολικά στο ύψος των 107 ευρώ περίπου. 

- Περιφερειακή άδεια: 30 ευρώ και φτάνει συνολικά στο ύψος των 127 ευρώ περίπου.

- Γενική άδεια: 60 ευρώ και φτάνει συνολικά στο ύψος των 157 ευρώ περίπου.

 

Για κυνηγούς που αποκτούν άδεια θήρας απευθείας από τις δασικές αρχές, τα αντίστοιχα τέλη προσαυξάνονται σε ποσοστό 90%. 

 

Η ετήσια συνδρομή των κυνηγών στις αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις εισπράττεται κατά την έκδοση αδειών θήρας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η ετήσια συνδρομή των κυνηγών στις αναγνωρισμένες κυνηγετικές οργανώσεις ανέρχεται και φέτος σε 60 ευρώ.

 

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον «Πίνακα Θηρεύσιμων Ειδών».

 

Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς δήλωσε σχετικά: «Η κυνηγετική περίοδος για φέτος θα διαρκέσει από τις 20 Αυγούστου 2014 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Καλώ άπαντες να ασκούν τις δραστηριότητές τους στη φύση με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας. Η Δασική Υπηρεσία μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της χλωρίδας και της πανίδας της χώρας, ενώ παράλληλα η θηροφυλακή σε συνεργασία με τις κατά τόπους υπηρεσίες φροντίζει για την πάταξη της λαθροθηρίας. Σημειώνω, επίσης, ότι με την απόφαση για τα τέλη θήρας και τις συνδρομές, δεν αυξήσαμε αλλά κρατήσαμε σταθερό το ύψος των χρημάτων που καταβάλλουν οι κυνηγοί, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική συγκυρία».

 

Γενικές ρυθμίσεις

1. Απαγορεύεται το κυνήγι:

- Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής

- Στα εκτροφεία θηραμάτων

- Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας

- Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών

- Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής

- Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές

- Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ. 414985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415Β 23/2/2012) και ισχύει.

- Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου λόγω πυρκαγιών και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

- Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

2. Απαγορεύεται η αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται –κατ’ εξαίρεση– για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο, όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις κοινές αποφάσεις των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδονται κάθε χρόνο και αφορούν τη δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού στη Νήσο Λήμνο.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά.

 

Ειδικές ρυθμίσεις

1. Απαγορεύεται το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2014 μέχρι και 20.1.2015 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπεται το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. 

4. Επιτρέπεται το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2014 μέχρι 20.1.2015 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2015 μέχρι 28.2.2015 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι (Διευκρινίζεται ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται στους περιορισμούς της παραπάνω παραγράφου 2).

5. Απαγορεύεται το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρεύσιμων ειδών που παρουσιάζουμε, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 21.9.2014, 28.9.2014, 05.10.2014, 12.10.2014, 19.10.14. και 26.10.14, 02.11.2014 και 09.11.2014

β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2014 έως 30.11.2014 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012, όπου επιτρέπεται από 15.9.2014 έως 30.11.2014 μόνο τις μέρες Σάββατο – Κυριακή.  

γ) Παρατείνεται η ισχύς της παραγράφου (Α) της αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007) απόφασή «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2012 έως 14.09.2012.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

 «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 – 2015»

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΖΩΝΕΣ 1

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

 

 

 

 

1.*

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus)

20/8 - 14/9

15/9 – 10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

2. **

Λαγός ( Lepus europaeus)

 

15/9 – 10/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

3.

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

 

15/9 – 20/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

Πέντε (5) κατά ομάδα.

4.

Αλεπού (Vulpes vulpes)

 

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

5.

Πετροκούναβο (Martes foina)

 

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

 

 

ΠΟΥΛΙΑ

 

 

 

 

 

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

 

 

 

 

1.

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

20/8 – 14/9

15/9 – 10/2

Όλες

Δέκα (10)

2.

Φάσα (Columba palumbus)

20/8 – 14/9

15/9 – 20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3.

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4.

Ορτύκι (Coturnix coturnix)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

Δώδεκα (12)

5.

Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

Δώδεκα (12)

6.

Τσίχλα (Turdus philomelos)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

Είκοσι πέντε (25)

(Συνολικά

από όλα τα είδη)

7.

Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus)

20/8 – 14/9

15/9 – 20/2

Όλες

8.

Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

9.

Γερακότσιχλα (Turdus pilaris)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

10.

Κότσυφας (Turdus merula)

20/8 – 14/9

15/9 – 20/2

Όλες

11.

Καρακάξα (Pica pica)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12.

Κάργια (Corvus monedula)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13.

Κουρούνα (Corvus corone)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14.

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

20/8 – 14/9

15/9 – 28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15.

Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)

 

15/9 – 28/2

Όλες

Δέκα (10)

16. ***

Πετροπέρδικα (Alectoris graeca)

 

1/10 – 15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Δύο (2)

17. ****

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar)

 

1/10 – 15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Τέσσερα (4)

18.

Φασιανός (Phasianus colchicus)

 

15/9 – 31/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

Ένα (1)

 

 

 

ΠΟΥΛΙΑ:

 

 

 

 

 

β) Υδρόβια και παρυδάτια

 

     

 

 

1.

Σφυριχτάρι (Anas penelope)

 

15/9 –10/2

Όλες

Δώδεκα (12)

[Συνολικά

από όλα τα είδη]

2.

Κιρκίρι (Anas crecca)

 

15/9 – 31/1

Όλες

3.

Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)

 

15/9 – 31/1

Όλες

4.

Σουβλόπαπια (Anas acuta)

 

15/9 – 10/2

Όλες

5.

Σαρσέλα (Anas querquedula)

 

15/9 – 10/2

Όλες

6.

Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)

 

15/9 – 10/2

Όλες

7.

Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)

 

15/9 – 31/1

Όλες

8.

Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)

 

15/9 – 10/2

Όλες

9.

Φαλαρίδα (Fulica atra)

 

15/9 – 10/2

Όλες

10.

Φλυαρόπαπια (Anas strepera)

 

15/9 – 31/1

Όλες

11

Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons)

 

15/9 – 10/2

Όλες

12.

Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

 

15/9 – 10/2

Όλες

Δέκα (10)

13.

Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)

 

15/9 – 10/2

Όλες

Δέκα (10)

14.

Καλημάνα (Vanellus vanellus)

 

15/9 – 31/1

Όλες

Δέκα (10)

             

 

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται παρακάτω

*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 ( περιοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.    

**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται παρακάτω

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<