Υποχρεωτική απο 15/9 η ψηφιακή αναγγελία εισαγωγών-εξαγωγών οπωροκηπευτικών

26-08-2014, 10:29
Υποχρεωτική απο 15/9 η ψηφιακή αναγγελία εισαγωγών-εξαγωγών οπωροκηπευτικών

 Yποχρεωτική είναι για τις επιχειρήσεις η ψηφιακή αναγγελία στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών των φορτίων των φρούτων και λαχανικών για τα στάδια των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, αποστολών προς την Ε.Ε. καθώς επίσης και των παραλαβών από την κοινότητα.

Η αναγγελία θα γίνεται μέσω της σχετικής φόρμας ψηφιακής αναγγελίας (στο site του ΥπΑΑΤ) από τις 15-09-2014. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές από τις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ μη ψηφιακά καταχωρημένες αναγγελίες.

Εξαίρεση, θα αποτελούν ειδικές περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τις επιχειρήσεις αναλόγως.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο ισχύουν τα εξής:

1. Η αναγγελία φορτίου νωπών οπωροκηπευτικών για τα στάδια των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, αποστολών προς την Ε.Ε. και παραλαβών από την Ε.Ε., καθίσταται για τις επιχειρήσεις υποχρεωτικώς ψηφιακή (ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΜΕΝΟ μέσω της σχετικής φόρμας ψηφιακής αναγγελίας που είναι διαθέσιμη σε web περιβάλλον από το site του Υπ.Α.Α.Τ.: www.minagric.gr ) από τις 15-09-2014

2. Η αναγγελία αφορά προϊόν το οποίο θα διακινηθεί από έναν αποστολέα προς έναν παραλήπτη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

3. Οι επιχειρήσεις καλούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά στο ΜΕΝΟ τις σχετικές τους αναγγελίες πριν την φυσική αναχώρηση ή άφιξη του εκάστοτε φορτίου τους. Οι ψηφιακές αναγγελίες καταχωρούνται το αργότερο μέχρι και τις 12.00 μ.μ. της ιδίας ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης του φορτίου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ως προς πιθανό έλεγχο και ακολούθως την έκδοση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου.

Αναγγελίες οι οποίες θα καταχωρηθούν μετά τις 12.00 μ.μ. της ιδίας ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης ενός φορτίου, εξυπηρετούνται μόνο μετά από συνεννόηση και άμα τη ευχέρεια των οικείων ΔΑΟΚ/ΔΑΟ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) των ΠΕ (Περιφερειακών Ενοτήτων). Αναγγελίες οι οποίες θα καταχωρηθούν σε ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας (τακτικού ή έκτακτου) των ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ ή σε ημέρες αργίας, εξυπηρετούνται μόνο μετά από πρότερη συνεννόηση και άμα τη ευχέρεια των οικείων ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ.

4. Οι αναγγελίες απευθύνονται στις JΑΟΚ/JΑΟ των ΠΕ όπου βρίσκεται:

-το σημείο φόρτωσης του προϊόντος στα στάδια των εξαγωγών και αποστολών προς Ε.Ε.,

-το σημείο εκφόρτωσης για το στάδιο των παραλαβών από Ε.Ε.,

-το σημείο εισαγωγής (τελωνείο εισαγωγής) κατά το στάδιο των εισαγωγών.

5. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν γνωρίζουν όλα τα στοιχεία ενός φορτίου την στιγμή της καταχώρησης της αρχικής ψηφιακής αναγγελίας, καλούνται να συμπληρώνουν ψηφιακώς στο ΜΕΝΟ όλα τα σχετικά πεδία της φόρμας της αναγγελίας το αργότερο άμα τη φυσική αναχώρηση ή άφιξη του φορτίου, οπότε και όλα τα σχετικά στοιχεία τους είναι γνωστά.

 

6. Μετά τις 15-09-2014 δεν θα γίνονται δεκτές από τις ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ μη ψηφιακώς καταχωρημένες αναγγελίες. Εξαίρεση θα αποτελούν ειδικές περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τις επιχειρήσεις αναλόγως. Σύντομα θα εκδοθεί και σχετική οδηγία εργασίας σχετικά με τη συμπλήρωση των πεδίων της φόρμας αναγγελίας για την περαιτέρω διευκόλυνση των επιχειρήσεων.

7. Αναγγελίες διακίνησης προϊόντων προς τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία από τις λαχαναγορές του Ρέντη και της Θεσσαλονίκης που δεν αποτελούν οργανωμένες αποστολές αλλά απευθείας πωλήσεις, καταχωρούνται στο ΜΕΝΟ από τους χονδρέμπορους απολογιστικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι έλεγχοι προϊόντων που διακινούνται με τον ως άνω τρόπο, λαμβάνουν χώρα στον χώρο των εν λόγω λαχαναγορών βάσει προγραμματισμού των οικείων ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ.

Καλούνται οι ΔΑΟΚ/ΔΑΟ των ΠΕ όπως ενημερώσουν σχετικά τις επιχειρήσεις που καταχωρούν αναγγελίες απευθυνόμενες προς αυτές, κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα εμπορικά επιμελητήρια της περιοχής ευθύνης τους και προβούν στην άμεση εφαρμογή της από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της υποχρεωτικής ψηφιακής αναγγελίας.   

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<