11 προϊόντα και αυξημένα κονδύλια στη συνδεδεμένη

24-07-2014, 18:39
11 προϊόντα και αυξημένα κονδύλια στη συνδεδεμένη

«Με το μαχαίρι στο λαιμό» και υπό μεγάλη πίεση χρόνου η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε στον επιμερισμό των 20 δισ. ευρώ της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), του μεγαλύτερου επενδυτικού και αναπτυξιακού προγράμματος της προσεχούς 5ετίας στη χώρα.

 

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

Από το σχέδιο που παρουσιάστηκε την Πέμπτη στη Βουλή, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Καρασμάνη, προκύπτει ότι υπήρξαν σημαντικές πολιτικές διευθετήσεις της τελευταίας στιγμής, με στόχο να περιοριστούν οι αντιδράσεις.

 

Η λύση που επελέγη για τον επιμερισμό των άμεσων ενισχύσεων ήταν αυτή που συγκέντρωνε και τους περισσότερους οπαδούς, των τριών δηλαδή περιφερειών: αρόσιμες (47% των κονδυλίων), βοσκότοποι (25% κονδυλίων) και δενδρώδεις και αμπελώνες (28% των κονδυλίων). Το αν είναι η καλύτερη λύση θα φανεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση και την εφαρμογή της, καθώς όπως επισημαίνει στην «Παραγωγή» ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας, «θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα, ώστε να αποφύγουμε τους γνωστούς καταλογισμούς».

 

Ο ίδιος φωτογράφησε ανοιχτά τον υπεύθυνο για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις για τον εθνικό φάκελο: «Τρέχουν τελευταία στιγμή να βρουν μια λύση πολιτικά και κοινωνικά διαχειρίσιμη, καθώς ο “καλύτερος υπουργός Γεωργίας της μεταπολίτευσης” και η αρμόδια γενική γραμματεία διεθνών σχέσεων του υπουργείου, δεν είχαν κάνει καμία σοβαρή προεργασία τους τελευταίους 11 μήνες».

 

Η συνδεδεμένη

 

Ο «εθνικός φάκελος» επιχειρήθηκε να αμβλύνει τον πόνο των παλιών δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεων, είτε µε το «γιατρικό» των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τα κονδύλια των οποίων αυξήθηκαν στο 9% του προϋπολογισμού, είτε µε την εφαρμογή ειδικών πριμ για περιοχές µε φυσικούς περιορισμούς.

 

Στις συνδεδεμένες μπήκαν τελικά, όπως είχε αποκαλύψει η «Π», τα πορτοκάλια, καθώς και τα ζαχαρότευτλα, το ρύζι και η βιομηχανική ντομάτα, αλλά και τα κτηνοτροφικά φυτά, τα όσπρια, το σκληρό σιτάρι, αιγοπρόβατα, σποροπαραγωγή, ενώ η μεγάλη έκπληξη ήταν η ένταξη των σπαραγγιών. Αντίθετα, έμειναν έξω τελικά το βόειο κρέας, το γάλα, οι πρώτες ύλες τυροκομικών προϊόντων και η σταφίδα.

 

Η νέα ΚΑΠ

 • 3 Περιφέρειες: Βοσκότοποι – Καλλιεργήσιμες – Δενδρώνες (και αμπελώνες)
 • Βοσκότοποι δημόσιοι και χαμηλής αξίας, με ενοίκια 4 ευρώ/στρ.
 • Καλλιεργήσιμες εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας και αξίας, με ενοίκια από 30 έως 80 ευρώ/στρ.
 • Κατανομή κονδυλίων: Ανά περιφέρεια –βασική και πράσινη ίδια κατανομή.
 • Βοσκότοποι 25% των κονδυλίων
 • Αρόσιμες 47% των κονδυλίων
 • Δενδρώνες (και αμπελώνες) 28% των κονδυλίων

 

Άμεσες ενισχύσεις

 

Σπονδυλωτές, ύψους 2 δισ. ευρώ ανά έτος:

- Βασική και πράσινη ένίσχυση (86% επί του συνόλου) με διαίρεση περιφερειών και σύγκλιση ενισχύσεων μεταξύ των γεωργών

- Νέοι γεωργοί με ενίσχυση 25% επιπλέον

- Ενίσχυση γεωργών σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς για άμβλυνση μειονεκτημάτων

- Συνδεδεμένες ενισχύσεις για κάποια προϊόντα με κριτήρια: βιωσιμότητα μεταποιητικής βιομηχανίας, επάρκεια προϊόντων, βελτίωση ισοζυγίου συναλλαγών, εξαγωγικός προσανατολισμός, μείωση τιμών καταναλωτή, βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

 

Εσωτερική Σύγκλιση

 • 2015: Προσαρμοσμένο ιστορικό δικαίωμα, με τις περικοπές λόγω μείωσης εθνικού φακέλου και περικοπής για τις επιμέρους ενισχύσεις (συνδεδεμένες, νέοι, φυσικοί περιορισμοί)
 • 2019: Μετάβαση από το 2015 στο 2019 με σταδιακά ισόποσα βήματα (+διαφανές και κατανοητό + ήπια προσαρμογή) και προστασία απωλειών στο 30%

 

Ενεργός γεωργός

 • Κανείς δεν λαμβάνει ενίσχυση εάν αφήνει άνω του 50% της γης ακαλλιέργητη
 • Δεν λαμβάνουν ενισχύσεις οι εταιρείες που δεν έχουν κύριο στόχο τους τη γεωργία (αεροδρόμια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία, γήπεδα κ.λπ.)
 • Οι γεωργικές δραστηριότητες πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 του τζίρου της εταιρείας
 • Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 5% του εξωγεωργικού εισοδήματός τους από άμεσες ενισχύσεις
 • Εξαιρούνται της εξέτασης των στοιχείων όσοι λαμβάνουν μέχρι 3.500 ευρώ ενίσχυση ανά έτος

 

Πράσινη ενίσχυση

 • 30% για 3 υποχρεωτικά μέτρα, ανάλογα με τον τύπο των εκτάσεων, με ποινή τουλάχιστον 45%:

1. Διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων

2. Εναλλαγή τουλάχιστον 2 καλλιεργειών με μέγιστη κάλυψη 75% ανά καλλιέργεια σε εκμεταλλεύσεις με αρόσιμες εκτάσεις από 100 στρέμματα και άνω

3. Περιοχή οικολογικής εστίασης 5% άνω των 150 στρεμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων του τοπίου για αρόσιμες εκτάσεις

 • Εξαιρέσεις: ψυχανθή, ρύζι, δενδρώνες

 

Νέοι αγρότες

 • 25% προσαύξηση δικαιωμάτων μέχρι 25 εκτάρια (250 στρέμματα)
 • Έως 40 ετών όταν αναλαμβάνει εκμετάλλευση
 • Έως 5 έτη από την έναρξη της εκμετάλλευσης
 • 2% του προϋπολογισμού
 • Υπολογίζονται άνω των 15.000 νέων γεωργών στην πενταετία

 

Μικροί γεωργοί

ü      Γεωργοί, οι οποίοι λαμβάνουν έως 1.250 ευρώ/έτος ενισχύσεις

ü      Απαλλαγή από πρασίνισμα και ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης

ü      Υποχρέωση: η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και του χαρακτήρα τους

ü      Είσοδος μόνο το 2015 – Έξοδος με απόφαση γεωργού ανά πάσα στιγμή

ü      Σύνδεση με ορισμό ενεργού γεωργού

ü      Σημαντικότατο για την Ελλάδα (350.000 δικαιούχοι)

ü      Αποφόρτιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αύξηση της αποτελεσματικότητάς του

 

Κτηνοτροφία

 • Ενίσχυση στις άμεσες ενισχύσεις από 19% έως 25%
 • Συνδεδεμένες αιγοπροβάτων και βοοειδών, ώστε να χτιστεί ισχυρό εγχώριο ζωικό κεφάλαιο και να στηριχθεί το εθνικό προϊόν της φέτας
 • Ενίσχυση κτηνοτροφικών ψυχανθών για φτηνές ζωοτροφές
 • Αγροτική ανάπτυξη για μείωση κόστους και δημιουργία υποδομών

 

 

Αρχιτεκτονική των ενισχύσεων μετά το 2015

Ύψος εθνικού φακέλου το 2015

 Ποσοστό

2.000.000.000

Νέοι γεωργοί

2%

40.000.000

(17.600 γεωργοί)

Φυσικοί περιορισμοί

5%

100.000.000

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

9%

180.000.000

Πράσινη ενίσχυση

30%

600.000.000

Βασική ενίσχυση (περιλαμβάνεται το εθνικό απόθεμα)

54%

1.080.000.000

 

 

Ποιά προϊόντα θα παίρνουν συνδεδεμένη και γιατί

Όσπρια

Μείωση εισαγωγών στο «εθνικό» μας τρόφιμο

Κτηνοτροφικά ψυχανθή

Επάρκεια ζωοτροφών και χαμηλές τιμές εισροών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Ζαχαρότευτλα

Βιωσιμότητα μεταποιητικής βιομηχανίας

Σκληρό σιτάρι

Διατήρηση της θέσης στις διεθνείς αγορές

Βοοειδή

Βελτίωση του ισοζυγίου μέσω αύξησης των ιθαγενών ζώων και μείωσης των εισαγωγών ζώντων ζώων

Αιγοπρόβατα

Παροχή ποιοτικού γάλακτος στη μεταποιητική βιομηχανία για παραγωγή φέτας

Ρύζι

Βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων και διατήρηση εξαγωγών

Βιομηχανική τομάτα

Βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων και διατήρηση εξαγωγών

Σποροπαραγωγή

Αύξηση ελληνικής προστιθέμενης αξίας και μείωση εισαγωγών σπόρων

Πορτοκάλια

Αξιοποίηση μεταποιητικής βιομηχανίας και μείωση εισαγωγών

Σπαράγγια

Αξιοποίηση εξαγωγικού δυναμικού

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<