Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

07-07-2014, 12:13
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ - ΑΥΓΟΥΛΑ

Γεωπόνος

 

Εποχή συχνών αρδεύσεων για τα ανοιξιάτικα φυτά της μεγάλης καλλιέργειας και κορυφολογήματος και βλαστολογήματος στις ποικιλίες καπνού αμερικάνικου τύπου. Έφτασε η ώρα για το δέσιμο και την υποστύλωση των υπαίθριων κηπευτικών και η αντιμετώπιση των ζιζανίων στις σχετικές καλλιέργειες. Στη μηλιά και την αχλαδιά πρέπει να αντιμετωπιστούν τα έντομα ζεύζερα και σέζια και στο αμπέλι μια εφαρμογή με χαλκούχο σκεύασμα είναι απαραίτητη μετά από τυχόν χαλαζόπτωση.

 

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Τα ανοιξιάτικα φυτά της μεγάλης καλλιέργειας έχουν εισέλθει σε φάση έντονης ανάπτυξης εξαιτίας της ανόδου των θερμοκρασιών και επομένως πρωταρχικής ανάγκης είναι η ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών τους σε νερό. Τα φυτά αυτά είναι κυρίως το βαμβάκι, ο αραβόσιτος, τα ζαχαρότευτλα, η βιομηχανική τομάτα, τα φασόλια, τα καπνά Virginia και Burley και δευτερευόντως ο ηλίανθος.

Σε κάθε άρδευση χορηγούνται 60-80 mm νερού ή 60-80 m3 νερού/στρέμμα. Η επόμενη άρδευση θα εφαρμοσθεί μετά 10-15 ημέρες, ανάλογα με το επίπεδο των μέσων θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν, ενώ θα απαιτηθούν συνολικά 4-6 αρδεύσεις, ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος, πλην του ηλιάνθου, ο οποίος αποδίδει καλά και με μία ή δύο αρδεύσεις σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού του κύκλου. Στα ζαχαρότευτλα οι αρδεύσεις συνδυάζονται πάντα με τους προληπτικούς ψεκασμούς για την κερκόσπορα (ψεκασμός - άρδευση ή άρδευση - ψεκασμός) και η τελευταία γίνεται 15-20 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Στον αραβόσιτο η τελευταία άρδευση γίνεται όταν τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο του γαλακτώδους καρπού, δηλαδή περίπου στην ηλικία των 80-90 ημερών. Στο βαμβάκι, τέλος, κάθε άρδευση εφαρμόζεται όταν τα μακροσκοπικά μορφολογικά γνωρίσματα υποδηλώνουν την ανάγκη της φυτείας σε νερό, που είναι η αλλαγή του χρώματος των φύλλων, που από ανοιχτό πράσινο γίνεται σκούρο πράσινο, καθώς και από το κοκκίνισμα του βλαστού ένα ή δύο κόμβους κάτω από την κορυφή του φυτού.

 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ)

Στα υπαίθρια κηπευτικά (ντομάτα, αγγούρι, φασόλι) είναι η κατάλληλη εποχή για το δέσιμο των φυτών και η υποστήλωση για τη στήριξή τους, που στόχο έχει τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Το δέσιμο πρέπει να γίνεται με ειδικά υλικά (π.χ. ράφια), που δεν τραυματίζουν τους βλαστούς και σίγουρα όχι με σπάγκο ή ακόμα χειρότερα με σύρμα.

Απαραίτητη είναι, επίσης, η αντιμετώπιση των ζιζανίων που αναπτύσσονται αυτή την εποχή υπερβολικά, λόγω των συχνών ποτισμάτων, γιατί ανταγωνίζονται ισχυρά τα καλλιεργούμενα φυτά και μειώνουν τις αποδόσεις. Ο τρόπος αντιμετώπισή τους είναι ανάλογος της έκτασης που μας ενδιαφέρει. Εάν η έκταση είναι μικρή, προκρίνεται το βοτάνισμα ή το σκάλισμα, ενώ εάν η έκταση είναι μεγάλη επιλέγεται το μηχανικό σκάλισμα ή η χρησιμοποίηση των κατάλληλων, εγκεκριμένων, εκλεκτικών μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων.

Εφιστάται η προσοχή των καλλιεργητών, ερασιτεχνών και επαγγελματιών, για την προληπτική αντιμετώπιση του περονόσπορου, που αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε υγρούς λαχανόκηπους, ιδιαίτερα εάν επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Η προληπτική αντιμετώπιση γίνεται με καλλιεργητικά μέτρα, όπως η φύτευση μικρότερου αριθμού φυτών στο στρέμμα (αραιότερη φύτευση) και η επιλογή ποικιλιών ανθεκτικών ή έστω ανεκτικών στην ασθένεια.

 

ΚΑΠΝΟΣ (Κορυφολόγημα και Βλαστολόγημα)

Στον καπνό, η αφαίρεση των κορυφών των φυτών (κορυφολόγημα) και στη συνέχεια των πλάγιων βλαστών (βλαστολόγημα) επηρεάζει θετικά τα χαρακτηριστικά των καπνοφύλλων. Έτσι, αυξάνεται το ριζικό σύστημα των φυτών, η απόδοση και η περιεκτικότητα του φύλλου σε ζάχαρα και νικοτίνη. Τα φύλλα, κυρίως της κορυφής γίνονται μεγαλύτερα και βαρύτερα και με περισσότερη ύλη (παχύτερα).

Το κορυφολόγημα αφορά περισσότερο τα αμερικάνικου τύπου καπνά (Virginia και Burley) και όχι τα καπνά ανατολικού τύπου, στα τελευταία επιδιώκεται η παραγωγή μικρών φύλλων, λεπτών, ανοιχτού χρωματισμού, ελαφρών (φτωχών σε νικοτίνη).

Κατάλληλος χρόνος για το κορυφολόγημα και το βλαστολόγημα θεωρείται η έναρξη της άνθησης και όταν τα καπνά Virginia έχουν 20-22 φύλλα. Σημειώνεται, τέλος, ότι όσο πιο χαμηλά κορυφολογούμε, τόσο μικρότερη απόδοση παίρνουμε, το δε προϊόν περιέχει περισσότερη νικοτίνη και ύλη και έχει μεγαλύτερα φύλλα.

 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ - ΑΜΠΕΛΙ

Πιθανό στη μηλιά και στην αχλαδιά να εμφανίζονται αυτή την εποχή αυξημένες προσβολές από τα έντομα ζεύζερα και σέζια, οπότε απαιτείται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο, με στόχο το θάνατο των ακμαίων ατόμων πριν ωοτοκήσουν και των νεαρών προνυμφών πριν εισέλθουν στον κορμό και στα κλαδιά. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση των προνυμφών των εντόμων είναι ιδιαίτερα δύσκολη αργότερα, αφού δραστηριοποιούνται κάτω από τον φλοιό και μέσα στο ξύλο. Οι παραγωγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί στην αντιμετώπιση των εντόμων γιατί οι προνύμφες τους είναι πολύ καταστρεπτικές και σε μεγάλους πληθυσμούς προκαλούν ακόμα και ξηράνσεις των κλάδων και ολόκληρων των δέντρων. Ο ψεκασμός αυτός παρέχει το πλεονέκτημα της αντιμετώπισης ταυτόχρονα και της καρπόκαψας.

Σε αμπελουργικές περιοχές που μπορεί αυτή την εποχή να σημειωθεί χαλαζόπτωση, απαιτείται αμέσως μετά και το αργότερο εντός 24 ωρών, η εφαρμογή ενός χαλκούχου σκευάσματος, που θα δράσει προστατευτικά για τα πρέμνα.

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.21.2021 15:34

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έγκριση της 9ης τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
«Η έγκριση της 9ης τροποποίησης του ΠΑΑ από την ΕΕ αποτελεί το επισφράγισμα μιας εντατικής και πολύμηνης προσπάθειας που καταβάλλαμε...

12.21.2021 15:29

Πιστοποίηση έντεκα φυτοϋγειονομικών ελεγκτών για τη στήριξη των εξαγωγών
Έντεκα φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές που θα ενισχύσουν την εξαγωγή φρέσκων φρούτων προς την αγορά των ΗΠΑ πιστοποιήθηκαν από το Τμήμα...

12.21.2021 15:26

Συμφωνία Λιβανού με επαγγελματίες για απορρόφηση των αποθεμάτων σταφίδας του 2020 από τον ιδιωτικό τομέα
Η τιμή απόσυρσης ορίστηκε στο επίπεδο του 1,40 ευρώ το κιλό και «θα υπάρξει μια εθνική στρατηγική για την αύξηση της τιμής των εξαγωγών με...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<