Οδηγός: Επενδύσεις σε παραγωγή-μεταποίηση

23-06-2014, 11:18
Οδηγός: Επενδύσεις σε παραγωγή-μεταποίηση

Εκατοντάδες είναι οι δραστηριότητες που ενισχύονται στον πρωτογενή τομέα μέσα από νέα επενδυτικά σχέδια, με τα οποία αλλάζει –εάν υλοποιηθούν ορθολογικά– ο χάρτης της παραγωγής στη χώρα μας. Με τα σχέδια αυτά γίνεται, επίσης, προσπάθεια να μπει μια τάξη σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Η εμπορία του γεωργικού προϊόντος ήταν πάντα για την Ελλάδα ο αδύναμος κρίκος στην παραγωγική διαδικασία. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος νέα επενδυτικά σχέδια –όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 5851)– έρχονται για να βάλουν τάξη και να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Τα σχέδια αυτά καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων για πρώτη φορά και αφορούν την ίδρυση νέων ή επέκταση ή και τον εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενων μονάδων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Από τα νέα σχέδια ανάπτυξης ενισχύονται:

Στη Φυτική Παραγωγή

- Εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και τύπων παραγωγής (συμβατική, πιστοποιημένη –ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ.–, υπαίθρια, υπό κάλυψη).

- Νέες, εναλλακτικές καινοτόμες καλλιέργειες αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.), οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών.

Στη Ζωική Παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Οι εκμεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και όλων των τύπων εκτροφής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Συγκεκριμένα, ενισχύονται σχέδια επιχειρήσεων-εκμεταλλεύσεων που αφορούν σε:

-         Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής

-         Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες

-         Χοιροτροφικές μονάδες

-         Μονάδες μονόπλων

-         Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων

-         Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές)

-         Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών

-         Σηροτροφικές μονάδες

-         Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης

-         Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμικότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής

Επίσης, πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών:

- Εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής.

- Εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαμήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα.

- Συμβατικών εκτροφών πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες εκτροφής ινδιάνων, ενισχύεται, επίσης, η ίδρυση και η επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση.

- Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ως προς την ίδρυσή τους.

Για τους συνεταιρισμούς, για εταιρείες νεοσσών και για εταιρείες με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους (εταιρείες που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα δεν θα υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας αυξημένη κατά 20%.

- Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής, εκκολαπτήρια αυγών ως προς τον εκσυγχρονισμό ή την επέκτασή, με ή χωρίς μετεγκατάσταση.

 

Μεταποίηση φυτικών γεωργικών προϊόντων

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα που αφορούν μεταποίηση γεωργικών προϊόντων είναι τα εξής:

- Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δημητριακών φυτών

- Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών και παραγωγής αλεύρων, σιμιγδαλιών

- Μονάδες κάθετων και οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων, με εγκατάσταση αερισμού ή με ψυχρού αέρα

- Ίδρυση silos σε κόμβους διαμετακομιστικών κέντρων

- Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή προϊόντων, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία λείανσης ή και χρωματοδιαλογής ή και υγροθερμικής επεξεργασίας

- Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης

- Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης-απεντόμωσης οσπρίων

 

Τομέας ελαιούχων προϊόντων

- Ιδρύσεις-επεκτάσεις μονάδων, εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη μεταποιητικής υποδομής στην περιοχή και επάρκεια πρώτης ύλης, η οποία θα αποδεικνύεται με στοιχεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, με προτεραιότητα σε μονάδες που θα παράγουν σημασμένα προϊόντα (προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), καθώς και προϊόντα ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρμόζονται Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης)

- Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων, με προτεραιότητα σε εκείνα των δύο φάσεων

- Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του τομέα αυτού, σε ελαιοτριβείο συνολικής δυναμικότητας ανάλογης, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν τη λειτουργία υφιστάμενων. Αφορά και σε όμορους Νομούς

- Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή

- Εκσυγχρονισμός ραφιναριών ελαιολάδου

- Μονάδες σπορελαιουργείων

 Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών

 


Τομέας οίνου

Μονάδες οινοποιείων:

- Ίδρυση οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής, με προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους, καθώς και οίνους από προϊόντα συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης

- Εκσυγχρονισμός-επέκταση-μετεγκατάσταση οινοποιείων, με προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους [Καν(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου], καθώς και οίνων από προϊόντα συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης

Μονάδες παραγωγής ξυδιού από οίνο και από άλλα αμπελοοινικά προϊόντα, καθώς και από προϊόντα της αμπέλου

 

Τομέας οπωροκηπευτικών

- Μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης-επεξεργασίας-διαλογής-συντήρησης-ψύξης-αποθήκευσης οπωροκηπευτικών

- Μονάδες χυμοποίησης και κονσερβοποίησης νωπών οπωροκηπευτικών

- Μονάδες αξιοποίησης υπολειμμάτων των χρησιμοποιουμένων πρώτων υλών του τομέα μεταποίησης οπωροκηπευτικών, για την παραγωγή λιπασμάτων ή και ζωοτροφών

- Μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών

 

Τομέας ανθέων

Μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης ανθέων

 

Τομέας πολλαπλασιαστικού υλικού

- Μονάδες επεξεργασίας πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού

- Μονάδες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών για την επεξεργασία ξηράς δρόγης

- Μονάδες επεξεργασίας νέων-εναλλακτικών-καινοτόμων καλλιεργειών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.)

- Μονάδες μεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής και επεξεργασίας δασοκομικών προϊόντων, για αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή pellets ή βιοαερίου

- Μονάδες επεξεργασίας ακατέργαστου ή μη βιομηχανοποιημένου καπνού

- Μονάδες επεξεργασίας τεύτλων και σακχαροκάλαμου

- Μονάδες επεξεργασίας λιναριού, κάνναβης, μη νηματοποιημένων

- Μονάδες επεξεργασίας φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού

 

Μεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης

Στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

- Εκσυγχρονισμό σφαγείων, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας

- Ιδρύσεις-επεκτάσεις σφαγείων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας

- Μονάδες σφαγής κονίκλων ή/και ινδιάνων

- Μονάδες μεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων με προτεραιότητα αυτών της Κατηγορίας Ι, όπως ορίζεται στον Καν. 1069/09

- Μονάδες τεμαχισμού-τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων

- Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών

- Μονάδες επεξεργασίας αυγών και παραγωγής αυγοπροϊόντων

- Μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης

- Μονάδες επεξεργασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης για παραγωγή προϊόντων με βάση το μέλι

- Μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης σαλιγκαριών

 

Τομέας Γάλακτος

- Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων επεξεργασίας γάλακτος

- Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος, στα πλαίσια καθετοποίησης, εφόσον η μονάδα παραγωγής πρώτης ύλης, βρίσκεται στον ίδιο ή σε όμορο Νομό

- Ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας γάλακτος σε περιοχές με έλλειμμα δυναμικού αξιοποίησης γάλακτος, το οποίο θα τεκμηριώνεται από επίσημα στοιχεία δημόσιων αρχών

- Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων αξιοποίησης ποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος (τυρογάλακτος)

 

Τομέας παραγωγής ζωοτροφών

- Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων απλών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους για ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών

- Μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, απλών ζωοτροφών, σύμπηκτων μηδικής, ενσακισμένων ενσιρωμάτων και προμιγμάτων πρόσθετων υλών ή συμπληρωματικών σύνθετων ζωοτροφών

Ειδικότερα:

- Ίδρυση μικρών παρασκευαστηρίων, με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, για την κάλυψη τοπικών αναγκών

- Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, μικρών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών

- Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων

- Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών

- Ίδρυση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων μόνο σε περίπτωση συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων για ιδιοκατανάλωση

-Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής συμπήκτων μηδικής

- Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής ιχθυοτρόφων

- Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων

- Εκσυγχρονισμός-επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων

- Ίδρυση μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων

- Εκσυγχρονισμός-επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων

- Ίδρυση μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος

- Εκσυγχρονισμός-επέκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος

- Ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονισμός αποθηκευτικών χώρων

- Επενδυτικά σχέδια που αφορούν δραστηριότητες εκτός τομέα γεωργικών προϊόντων. Δύνανται να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε:

• Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων

• Μονάδες πυρηνελαιουργείων

• Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης (απόσταγμα οίνου και απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής)

• Μονάδες επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

• Μονάδες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής

• Μονάδες ζυθοποιΐας

• Μονάδες επεξεργασίας υπολειμμάτων και απορριμμάτων των βιομηχανικών ειδών διατροφής, των λοιπών γεωργικών καλλιεργειών (κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την παραγωγή ζωοτροφών, λιπασμάτων κ.λπ.

• Μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών (λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, υποστρώματα, ειδικά προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυξης των φυτών)

• Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής

• Μονάδες επεξεργασίας στέβιας

• Μονάδες επεξεργασίας λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, κερί, βασιλικός πολτός)

• Μονάδες παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης, ψύξης, συντήρησης

 

Ενισχυόμενες δαπάνες

Από τα σχέδια επιδοτούνται:

-         Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στα πλαίσια αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.

-         Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

-         Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μέσα εσωτερικής μεταφοράς).

-         Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων.

-         Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, ενσιροδιανομείς κ.λπ.) και μη αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα κ.λπ.).

-         Αγορά καινούριων οχημάτων-ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης-μεταποίησης.

-         Αγορά καινούριων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος και οπωροκηπευτικών).

-         Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.

-         Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή και εκσυγχρονισμού-συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης, θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.

-         Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

-         Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

-         Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα.

-         Εξοπλισμός εργαστηρίων, στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία παραγωγικής μονάδας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών.

-         Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

-         Οι δαπάνες που συνδέονται με την προώθησης χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (ιδιοκατανάλωση).

-         Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων πλήρους ιχνηλασιμότητας, πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τα επενδυτικά σχεδία, καθώς και σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής.

-         Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.ά.

-         Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.

-         Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται κατ’ εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των 50.000 ευρώ.

-         Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έρευνα αγοράς για την διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).

-         Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.

Τα άυλα στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα στοιχεία του ενεργητικού, που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει την ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Το κόστος των ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.


Ποιές δαπάνες δεν ενισχύονται

Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν:

- Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης

- Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 6 θέσεων

- Τα μεταφορικά μέσα και ο εξοπλισμός για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών

- Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου

- Τις εξαγόμενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανομής

- Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων

- Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων

- Την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα επένδυσης, εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή έχει μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης. Οι μισθώσεις, που προβλέπονται στη διάταξη αυτή καταρτίζονται και με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του, το έγγραφο με το οποίο καταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου

- Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων

- Η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και εξοπλισμού

- Τα συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως όροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του δικαιούχου της επένδυσης

Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα και πρέπει να αφορούν όλους τους κλάδους της γεωργίας, εκτός εάν εξαιρεθούν ορισμένα προϊόντα λόγω υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας ή έλλειψης διεξόδων στην αγορά.

Ακόμα, δεν χορηγούνται ενισχύσεις για:

- Αγορά δικαιωμάτων παραγωγής ζώων και μονοετών φυτών

- Φύτευση μονοετών φυτών

- Αποστραγγιστικά έργα ή αγορά αρδευτικού εξοπλισμού και αρδευτικά έργα, εκτός εάν οι επενδύσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά τουλάχιστον 25% της προηγούμενης κατανάλωσης νερού.

 

Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται

 

Α. Γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την αίτησης υπαγωγής: Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Β. Ειδικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν πριν από την πρώτη εκταμίευση:

Για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τομέα

Θερμοκήπια

- Άδεια Πολεοδομίας και Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για επενδύσεις θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών.

- Έγκριση τύπου θερμοκηπίου (στατική επάρκεια) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή την τεχνική Διεύθυνση της Αγροτικής Τράπεζας (για εγκρίσεις θερμοκηπιακών κατασκευών πριν το 2003).

 

Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού

- Άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Μονάδες βιολογικής γεωργίας

- Για την ίδρυση: Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

- Για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση: Πιστοποιητικό Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών, σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

 

Κτηνοτροφικές (βουστάσια, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, ιπποφορβεία κ.λπ.), πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και μονάδες εκτροφής θηραμάτων

• Στις περιπτώσεις των μονάδων εκτροφής θηραμάτων, απαιτείται άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

• Στην περίπτωση των μονάδων αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών απαιτούνται συμπληρωματικά:

• Στην περίπτωση των συνεταιρισμών: καταστατικό όπου θα αναφέρονται τα μέλη του συνεταιρισμού και οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών μονάδων των

μελών, έτσι ώστε να πιστοποιείται η δυναμικότητά τους.

• Στην περίπτωση εταιρειών νεοσσών: η άδεια εγκατάστασης.

• Στην περίπτωση εταιρειών με συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους:

- Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζομένων εταιρειών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης

- Αποδεικτικά στοιχεία του αριθμού των νεοσσών που παρείχαν στους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους την τελευταία πενταετία

- Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική δυναμικότητα των συνεταιρισμών, των εταιρειών παραγωγής νεοσσών και των εταιρειών με συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

- Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

• Στην περίπτωση της ίδρυσης πτηνοτροφικών μονάδων συμβατικών εκτροφών απαιτείται συμπληρωματικά βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, που να αποδεικνύει την έλλειψη δυναμικότητας της περιοχής.

Για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας παραγράφου που αφορούν τον πρωτογενή τομέα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση-επιχορήγηση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

Για επενδύσεις στον δευτερογενή τομέα

Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τομέα, απαιτούνται τα εξής:

- Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης. Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.

- Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή η προσκόμισή του δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

- Οι απαραίτητες, κατά κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

- Για τον τομέα των ζωοτροφών, οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει κατά την υποβολή του φακέλου να διαθέτουν κωδικό έγκρισης/εγγραφής. Στην περίπτωση ίδρυσης παρασκευαστηρίου ζωοτροφών, θα πρέπει να πιστοποιείται η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών για τη μελλοντική δραστηριότητα με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της σχετικής αίτησης.

-Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση-επιχορήγηση σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα παραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, ο εν δυνάμει δικαιούχος οφείλει να τα προσκομίσει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών.

Αντίγραφο του φακέλου κάθε επενδυτικού σχεδίου διαβιβάζεται στη Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός 30 ημερών γνωμοδοτούν ως προς τον ορθολογικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα της επένδυσης από άποψη γεωγραφικής κατανομής ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητας με την ισχύουσα ΚΑΠ και τις αντίστοιχες ΚΟΑ των προϊόντων).

Σε κάθε περίπτωση (συμπεριλαμβανομένων και των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής), θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες έγκρισης των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης να ενημερώνουν τη Δ/νση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων με συνοπτική περιγραφή του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου για την αποφυγή επικαλύψεων του φυσικού αντικειμένου μεταξύ των δύο συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

Πρόσθετοι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους:

- μείωση του κόστους παραγωγής,

- συνολική βελτίωση και αναδιάταξη της παραγωγικής διαδικασίας,

- βελτίωση της ποιότητας,

- διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος ή βελτίωση των συνθηκών υγιεινής ή των προτύπων ορθής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και

- παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριμένου βασικού κλάδου πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και να εξασφαλίζει ικανοποιητική συμμετοχή των παραγωγών των βασικών πρωτογενών προϊόντων (στη περιοχή δραστηριότητάς τους) στα προκύπτοντα οφέλη.

Επίσης, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να συμβάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης και καινοτομιών, στη βελτίωση της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων τους και του περιβάλλοντος.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<