Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

17-06-2014, 14:28
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

Γεωπόνος

 

Μήνας συγκομιδής των χειμωνιάτικων σιτηρών, με το κριθάρι και τη σίκαλη να προηγούνται και να ακολουθούν το μαλακό και το σκληρό σιτάρι. Εποχή αντιμετώπισης των διαφόρων εντομολογικών εχθρών της ελιάς (βαμβακάδα, πυρηνοτρήτης, ασπιδιωτός, παρλατόρια, μαργαρόνια κ.ά.), εφόσον οι προσβολές είναι σημαντικές με δυνατότητα συνδυασμένης καταπολέμησης. Στη μηλιά και στην αχλαδιά πρέπει να αντιμετωπισθεί η καρπόκαψα και στο αμπέλι ο ψευδόκοκκος. Επίσης, ξεκίνησε η συγκομιδή της ανοιξιάτικης πατάτας.

 

 

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας συγκομιδής των χειμωνιάτικων σιτηρών, με το κριθάρι να προηγείται χρονικά, αφού έχει το μικρότερο βιολογικό κύκλο. Προσοχή χρειάζεται στη συγκομιδή της σίκαλης (βρίζας), που πρέπει να γίνεται πριν την πλήρη ωρίμανση (χρώμα αχύρου), γιατί ο σπόρος «τινάζει» και οι αποδόσεις μειώνονται σημαντικά. Για τις ποικιλίες του μαλακού και του σκληρού σιταριού η συγκομιδή γίνεται όταν η υγρασία του σπόρου είναι περί το 13,0-13,5% («οικονομική» ωρίμανση - ο σπόρος δεν χαράζεται με το νύχι), αλλά και γιατί τότε μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια, χωρίς τον κίνδυνο ανάμματος ή μουχλιάσματος, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι στον αποθηκευτικό χώρο επικρατούν ήπιες θερμοκρασίες και καλός αερισμός. Συνιστάται η απεντόμωση της αποθήκης να γίνεται με τα κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα, πριν την αποθήκευση.

 

ΕΛΙΑ

Σημειώνεται ότι την εποχή αυτή οι προσβολές των ελαιοδένδρων από βαμβακάδα είναι συνηθισμένες, με χαρακτηριστικό σύμπτωμα τη μερική ή την ολική κάλυψη των φύλλων από μια άσπρη εξάνθηση. Συνιστάται η αντιμετώπιση της ασθένειας με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων, εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μόνο στις περιπτώσεις έντονης προσβολής, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις στην παραγωγή δεν είναι ιδιαίτερες. Επισημαίνεται ότι, εάν υπάρξει ανάγκη εφαρμογής φυτοπροστατευτικών ουσιών, μπορούν αυτά να συνδυασθούν και για την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι για τον ασπιδιωτό και την παρλατόρια συνιστώνται ψεκασμοί με τα εγκεκριμένα, κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αλλά μόνο σε περίπτωση έντονων και σοβαρών προσβολών.

Γίνεται γνωστό ότι οι προνύμφες της μαργαρόνιας στην ελιά τρώνε τις κορυφές, τα φύλλα των νεαρών βλαστών και καμιά φορά τον καρπό, ενώ το έντομο κατά κανόνα μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτη ζημιά σε νεαρά δενδρύλλια, σε φυτώρια και σε νεοσύστατους ελαιώνες. Στους τελευταίους, όταν οι πληθυσμοί είναι μεγάλοι, μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και πλήρη καταστροφή των δέντρων. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι οι προσβολές από μαργαρόνια είναι περιοδικές και το μέγεθός τους ποικίλει από χρονιά σε χρονιά. Επισημαίνεται ότι στους ελαιώνες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές από το έντομο, μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμησή του με τον πυρηνοτρήτη.

 

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

Συνιστάται εάν στις παγίδες συλληφθεί σημαντικός αριθμός ατόμων καρπόκαψας, να γίνει καταπολέμησή της με την εφαρμογή κατάλληλων, εγκεκριμένων εντομοκτόνων, η δε προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθά, παράλληλα, στην αντιμετώπιση της ψύλλας και των ακάρεων. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή αποκλειστικά λαδιού (χωρίς άλλο εντομοκτόνο) γίνεται μόνο σε περιπτώσεις χαμηλών πληθυσμών ή ιστορικού, χωρίς ζημιές, η έναρξη δε των εφαρμογών θα έπρεπε να είχε γίνει. Προσοχή χρειάζεται, όμως, στην επανάληψη του ψεκασμού, πρέπει να εφαρμοσθεί μετά από 7-14 ημέρες, και εξαρτάται από την υπολειμματική διάρκεια του εντομοκτόνου, την ένταση της προσβολής, καθώς και από το ιστορικό του μηλεώνα. Στις περιπτώσεις επανάληψης του ψεκασμού θα πρέπει να προτιμηθεί εντομοκτόνο με διαφορετικό αριθμό ομάδας ανθεκτικότητας, για την προστασία δε των ωφέλιμων να χρησιμοποιούνται τα πυρεθρινοειδή  μόνο στον πρώτο ψεκασμό.

Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα, από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών, όπως είναι οι φυλλορύκτες, οι αφίδες ή τα κοκκοειδή, θα πρέπει να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με εντομοκτόνο που είναι δραστικό ταυτόχρονα και για τους δευτερεύοντες εχθρούς ή με μίγμα κατάλληλων, εγκεκριμένων εντομοκτόνων.

 

 

ΠΑΤΑΤΑ

Περίοδος συγκομιδής της πατάτας, ιδιαίτερα στις περιοχές που η φύτευση έγινε νωρίς (τέλος χειμώνα - αρχές άνοιξης). Προσοχή πρέπει να δίνεται από τους πατατοπαραγωγούς, ώστε η συγκομιδή να ξεκινήσει όταν τα φύλλα κιτρινίσουν. Ο διαχωρισμός των κονδύλων από τους στόλωνες είναι εύκολος (όποτε η πατάτα είναι ώριμη προς συγκομιδή). Να χρησιμοποιούνται, δε, οι πατατοεξαγωγείς.

Σημαντική, μετά τη συγκομιδή, είναι η σωστή αποθήκευση των κονδύλων, με στόχο την αποφυγή προσβολών από τις ασθένειες των αποθηκών και η αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας και του πρασινίσματος των κονδύλων. Επιβάλλεται ο χώρος της αποθήκευσης να είναι σκοτεινός, καλά αεριζόμενος, με θερμοκρασία 6ο-8οC και με σχετική υγρασία κοντά στο 85%. Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται για την αποθήκευση του πατατόσπορου που θα χρησιμοποιηθεί ως πολλαπλασιαστικό υλικό, γιατί πρέπει να φυλάσσεται σε περιβάλλον φωτεινό, που του εξασφαλίζει υψηλή βλαστική ικανότητα.

 

ΑΜΠΕΛΙ

Συνιστώνται ψεκασμοί στις μεσοπρώιμες περιοχές και κυρίως στις επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιού, που εμφανίζονται σοβαρές προσβολές από ψευδόκοκκο, με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι πρέπει να λούζονται καλά οι κορμοί και οι βραχίονες, ενώ η αποτελεσματικότητα του ψεκασμού αυξάνεται όπου έχει γίνει αφαίρεση του ρυτιδώματος.

Στις φυτείες που διαπιστώνονται σημαντικοί πληθυσμοί από τζιτζικάκι, απαιτείται ψεκασμός με κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό μέσο, που μπορεί να αντιμετωπίσει συνδυαστικά και την ευδεμίδα.

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<